Slider Altına

Yatırım Kararlarında Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Bilgilerinin Önemi Artıyor

07 Ocak 2019 Dergi:

EY’nin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) bilgilerinin raporlanması konusunda 200’den fazla kurumsal yatırımcının görüşünü alarak gerçekleştirdiği İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri (CCaSS) Araştırması’na göre; yatırımcıların %97’si yatırım yapmayı düşündükleri şirketlerin finansal olmayan açıklamalarını değerlendirmeye alıyor. %89’u ise ESG konularının piyasalarda dalgalanma yaşandığı dönemlerde daha da önem kazandığını düşünüyor.

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY, ESG bilgilerinin raporlanması konusunda dünya genelinden 220 kurumsal yatırımcının görüşünü alarak gerçekleştirdiği İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri (CCaSS) Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçları kurumsal yatırımcıların uzun vadeli değere daha fazla odaklandıklarını ortaya koyuyor. Kurumsal yatırımcıların %97’si, yatırım kararlarını alırken hedeflerindeki şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim açıklamalarına ilişkin resmi olmayan veya metodolojik bir değerlendirme yaptığını belirtiyor. 2017 yılında yatırımcıların %78’i böyle bir değerlendirme yaptığını ifade ediyordu.

ESG verileri karşılaştırma yapmaya uygun olmalı

Bununla birlikte yatırımcıların %96’sı finansal olmayan bilgilerin yatırım kararlarını zaman zaman (%64) veya sıklıkla (%34) etkilediğini dile getiriyor. Kurumsal yatırımcılar, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) verilerinin karşılaştırma yapılmasına olanak sağlayacak şekilde standartlaştırılması gerektiğini belirtiyor. Yatırımcıların %89’u ESG konularının piyasalarda dalgalanma yaşandığı dönemlerde daha da değerli hale geldiğini düşünüyor.

ESG muhasebe standartlarına talep artıyor

Araştırma sonuçları, kurumsal yatırımcıların ESG muhasebe standartlarına yönelik taleplerinin arttığına işaret ediyor. Katılımcıların %59’u finansal olmayan bilgide muhasebe standartlarının iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyor. %63’ü ise yönetişim risklerinin veya geçmiş yönetişim hatalarının yatırım ihtimalini ortadan kaldırdığını ifade ediyor.

Düzenleyici kurumlar bilgi açığının giderilmesini sağlayabilir

Araştırmaya katılan kurumsal yatırımcıların %70’i, finansal olmayan bilgi ihtiyacı ile şirketler tarafından sağlanan bilgi arasındaki açığın ulusal düzenleyici kurumlar tarafından kapatılabileceğini düşünüyor.

Yatırımcıların halka açık şirketlerden daha detaylı ve daha kaliteli finansal olmayan veri talep ettiğini vurgulayan EY Türkiye İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Zeynep Okuyan, araştırma sonuçları ile ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “Yatırımcıların uzun vadeli değer yaratımına daha fazla odaklandıklarını gözlemliyoruz. Yatırımcı gözünde daha çekici hale gelmeyi hedefleyen tüm şirketlerin, etkin raporlama standartları ile finansal olmayan bilgileri sağlayarak yatırımcıların bu alandaki talebini karşılamaları gerekiyor.”


Etiketler