Sahibi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Asrin Bakır Gerçek Oya Bakır
Reklam Grup Koordinatörü Yazı İşleri Müdürü
Asrin Bakır Gerçek
Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek ISSN:1307-9212