Türkiye, HES Kurulu Gücünde Avrupa’da İkinci, Hedef 2023’te Birincilik

06 Kasım 2020 Dergi: Ekim-Aralık 2020

Limak Hidroelektrik Santrallar Grubu Genel Müdürü Taner Ercömert, “HES kurulu gücünde ülkemiz 30.921 MW’la Avrupa’da ikinci durumda olup hedef 2023’e kadar Avrupa birinciliğine ulaşmaktır” dedi.

2020 EIF Dünya Dijital Enerji Kongresi kapsamında 3 Kasım’da Hidroelektrik Oturumu düzenlendi. Sektörden büyük bir izleyici kitlesinin ilgiyle takip ettiği oturumda DSİ’den Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanı Mahmut Yüzer moderatörlüğü üstlendi.

Hidroelektrik enerjinin öneminin vurgulandığı oturumda hidroelektrik enerjinin ülkemizdeki gelişimi ile 2023 & 2030 hedefleri değerlendirildi, sektördeki bazı sorunlar tartışıldı, bunlarla ilgili çözüm önerileri paylaşıldı, sektörün önümüzdeki dönemdeki gelişim projeksiyonu, HES’lerde özelleştirmeler, rehabilitasyon, YEKDEM ve yerli aksam teşvikleri gibi hususlar da ele alındı.  

EIF-HES-OturumuOturumda ilk konuşmayı Limak Hidroelektrik Santrallar Grubu Genel Müdürü Taner Ercömert yaptı, eski bir DSİ yöneticisi olan Ercömert konuşmasının başında İzmir’deki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi. 

Ercömert, EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarının ülkemizdeki en başarılı enerji etkinliklerinden biri olduğunu vurguladı, kongrenin düzenleme komitesini, EIF & Domino Fuarcılıktan Çiğdem Dilek, Murat Dilek, Gizem Yücel ve Serdar Atılır ile kongreye emeği geçen herkesi tebrik etti. 

Ercömert, ülkemizde HES kurulu gücünde uygulanan su kullanım hakkı anlaşması yapılmak suretiyle Baraj ve HES yapımı modeliyle son yıllarda büyük bir başarıya imza atıldığını ve ülke HES üretim kapasitesinde 31.000 MW’a ulaşmaya az kaldığını belirtti. Bu modelde HES projelerinin oldukça kısa sürelerde milli ekonomiye kazandırıldığını, örnek olarak Limak Grubunun 280 MW’lık Alkumru Barajı ve HES’iyle 428 MW’lık Çetin Barajı ve HES’ini 3 yıldan daha kısa sürelerde, 100 MW’lık Kargı Barajı ve HES’i ise yaklaşık 2 yılda tamamladığını ifade etti. 

Ülkemiz elektrik üretim sektöründeki büyümenin milli kaynak ağırlıklı olarak devamından oldukça memnun olduğunu ifade eden Ercömert, “Son yıllarda ülkemizde uygulanan ve enerji ile elektrik üretiminde yenilenebilir kaynak payının artırılmasını hedefleyen dönüşüm sürecini esas alan milli enerji politikasını canı gönülden destekliyorum” dedi. 

Ercömert, ülke elektrik üretiminin 2020’de 300 milyar kWh’i geçmesini, 2021’de 320 milyar kWh’e yaklaşmasını, 2023’te 375 milyar kWh’e, 2032’de ise 500 milyar kWh’e ulaşmasının öngörüldüğünü vurgulayarak günümüz itibarıyla 48 GW’a ulaşan yenilenebilir kaynaklı gücün 2021 başında 50 GW’ı, 2021 sonunda ise 52 GW’ı geçmesinin beklenildiğini de sözlerine ekleyerek günümüz itibarıyla 94 GW’ı geçen ülke elektrik kurulu gücünde ise ilk hedefin 100 GW’ın geçilmesi olduğunu belirtti. 

Kalkınan bir ülke olması sebebiyle ülke elektrik üretimi ve tüketiminde önümüzdeki yıllarda büyük artışlar olacağını söyleyen Ercömert, halen 3634 kWh olan kişi başına elektrik tüketiminde 2023’te 4000 kWh’e, 2040’ta ise (halen AB üyesi ülkeler ortalaması olan) 7000 kWh’e ulaşılmasının öngörüldüğünü belirtti. 

30.921 MW’lık güçle halen ülkenin en büyük milli kaynağı olan HES’lerde yerli aksam teşviğine devam edilmesini milli sanayimiz ve ekonomimiz için gerekli gördüğünü ifade eden Ercömert, “2023, 2030 ve 2050 milli enerji hedeflerine ulaşma yolunda özel sektör yatırımlarının devam etmesi sağlanmalı ve sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır” diye konuştu.

HES özelleştirmeleri, HES rehabilitasyonları, havza bazında işletme koordinasyonu gibi konuların da yakın dönemin gündeminde olacağını belirten Ercömert, HES’lerin dünyadaki toplam gücünün 1300 GW’ı geçtiğini ve 2030’da 1600 GW’a yaklaşılmasının planlandığını ifade etti.

Hidroelektriğin, dünya ölçeğinde “Yenilenebilir Enerji Geleceğinin Anahtarı” olarak görüldüğünü belirten Ercömert, ülkemizin elektrik üretiminde halen kömürden sonra 2. büyük konumda olduğunu da belirtti. 

“Türkiye, en büyük HES kurulu gücüne sahip ülkeler listesinde Avrupa’da ikinci durumda olup hedefimiz 2023’e kadar Avrupa birinciliğine ulaşmaktır” diyen Ercömert, 2020 yılı elektrik üretiminde HES payının halen % 28.1 mertebesinde olduğunu belirtti. 

Suyun kıymetli olduğunun altını çizen Taner Ercömert, “Havza bazında enerji üretimi konusunda paydaşlar arasında etkin bir koordinasyonla suyun maksimum oranda kullanılması ve verimli santral işletmelerinin gerçekleştirilmesiyle ülkemizin en büyük milli kaynağı olan sudan en yüksek oranda faydanılmasında ülke menfaati vardır” diyerek havza başında DSİ, EÜAŞ, TEİAŞ, EÜD, HESİAD ve özel HES işletmecileri arasında sağlıklı ve sürekli bir bilgi/veri iletişimi, işbirliği ve koordinasyona ihtiyaç olduğunu vurguladı. 

Yönetim Kurulu üyesi olarak yıllardır HESİAD’da da görev alan Taner Ercömert, “Enerji ithalatına büyük miktarlarda paralar ödenen ülkemizde HES’lerin öncülüğünde kalan tüm yenilenebilir kaynaklarımız geliştirilmelidir ve ülkemizde bundan sonraki enerji yatırımlarında öncelik ve ağırlık yenilenebilir enerji kaynaklı santralların olmalıdır” diyerek konuşmasını tamamladı.Slider Altına