SHURA’dan “Enerji Verimliliği Çözümü: Mevzuat” Webinarı

24 Kasım 2020 Dergi:

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 3 Aralık 2020 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında “Enerji Verimliliği Çözümü: Mevzuat” webinarı düzenliyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, Türkiye elektrik sistemi dönüşümünde enerji verimliliğinin rolünü inceleyen kapsamlı bir enerji verimliliği çalışması gerçekleştirdi. Biri ana rapor olmak üzere altı rapordan oluşan çalışma, “Türkiye Elektrik Sistemi İçin En Ekonomik Katkı: Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri” başlığıyla yayımlanarak 13 Ekim 2020 tarihinde yapılan online etkinlikle kamuoyuna tanıtıldı. İki ana senaryo üzerinden hazırlanan raporda Baz senaryo, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ‘Türkiye Elektrik Enerjisi Talep Projeksiyonu Raporu’nu temel aldı. SHURA senaryosu ise beş alanda 16 enerji verimliliği çözümünün üretim, iletim/dağıtım ve 21 son tüketim alanında hayata geçirilmesiyle ulaşılacak yüksek enerji verimli senaryo olarak yer aldı.

Çalışmada SHURA senaryosu ile tanımlanan enerji verimliliği önlemleri sayesinde 2030 yılında, baz senaryoya kıyasla 48,9 TWh, yani 18 milyon hanenin elektrik tüketimine eşdeğer elektrik tasarrufu ve 25,1 milyon ton karbon emisyonu azaltımı gerçekleştirilebileceği ortaya kondu. Enerji verimliliği, elektrifikasyon ve dağıtık enerji alanındaki müdahaleleri içeren bu hedeflere ulaşabilmek için 54 milyar dolar ek yatırım ihtiyacı bulunduğu belirlendi. Bu yatırımlar karşılığında emisyon azaltımının yanı sıra, her 1 dolar yatırım için 1,2-1,5 dolar mali fayda elde edileceği ortaya çıktı.

Çalışma kapsamında hazırlanan raporlardan ilkine konu olan enerji verimliliği mevzuatı, dünyada ve Türkiye’de enerji verimliliğinin hayata geçmesinde önemli bir rol oynuyor. Mevzuat çoğunlukla yönetmelik, tebliğ ve genelgeler yoluyla elektrik üretimi, iletim/dağıtımı ve son tüketiminde uygulanacak teknik yöntem ve gereklilikleri kamuoyuna bildiriyor. Uygulamaların etkinliği ve başarı düzeyleri detaylı analiz ihtiyacını doğuruyor. Bu çalışmada mevzuat; standartlar, sertifikasyonlar, enerji yönetimi ve enerji etüdü konu başlıkları üzerinden incelendi.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından organize edilen “Enerji Verimliliği Çözümü: Mevzuat” webinarı, enerji verimliliği mevzuatının enerji verimliliğine katkısını, uygulanmasının önündeki engelleri ve ihtiyaçları, çözümün etkilerini ve politika önerilerini tartışmak ve Türkiye’nin enerji verimliliği mevzuatının mevcut durumunu değerlendirmek amacını taşıyor. 

Kayıt için tıklayınız

Program

Açılış 14.00-14.05
Dr. Değer Saygın, Direktör, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi

Sunum 14.05-14.25
Enerji Verimliliği Çözümü: Mevzuat

Ahmet Acar, Enerji Analisti, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi

Oturum 14.25-15.10  
Konuşmacılar

Naci Işıklı, Genel Sekreter, EYODER
Av. Süleyman Boşça, Başkan, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü
Hakan Olcay, Enerji Verimliliği Koordinatörü, Siemens

Moderasyon
Dr. Değer Saygın, Direktör, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi

Soru-cevap 15:10 – 15:30