Nokia, Endüstriyel Tesislerin Yenilenebilir Enerji Mikro Şebekelerine Kablosuz Çözümler Sunuyor

14 Eylül 2020 Dergi:

Nokia ekibi, Siemens Viyana kampüsünde mikro şebeke kullanımını desteklemek için özel kablosuz çözümünü kullanıyor, bu proje üzerinde Siemens ve A1 Telekom Avusturya ile birlikte çalışıyor. Bu, yenilenebilir enerjilerin ve mikro şebekelerin endüstriler tarafından nasıl benimsendiğine dair iyi bir örnek oluşturuyor ve kurumsal özel kablosuz iletimle işletmenin çevresel ayak izini azaltmasına yardımcı oluyor.
Şebekeye veya şebekeden bağımsız özel uygulamalara yenilenebilir enerji sağlamak için küresel olarak her yerde devam eden uygulamalar var. Bir mikro şebekede akıllıca yönetilen yenilenebilir enerjiler, endüstriyel tesislere enerji maliyeti tasarrufu ve tedarik güvenliği sunuyor.
Enerji ve ısıtma yönetimini optimize etmek
Siemens Viyana kampüs projesi, güneş enerjisi üretimi, elektrikli araç (EV) şarjı, bina yönetimi ve pil depolamayı içeriyor. Başlangıçta Siemens, tümü yaklaşık 50 EV şarj istasyonunu desteklemek için 320kW güneş enerjisi üretimi ve 500 kWh pil depolaması planlıyor.
Mikro şebeke denetleyicisi, enerji talebi ile yerel dağıtılmış enerji kaynaklarının kullanılabilirliği arasında optimum yük dengelemesini sağlayarak kampüsteki şebekeyi yönetiyor.
Mikro şebekeler, boyutlarına rağmen, özellikle güneş panelleri ve piller gibi dağıtılmış enerji kaynaklarını entegre etmelerine rağmen basit sistemler değildir. Güneşin veya rüzgârın aralıklı, kesintili olması, güç kaynağının sürekli değişebildiği anlamına gelir. Örneğin, güneş bir bulutun arkasına gittiğinde, bir bataryadan veya elektrik şebekesinden güç almak gerekebilir. Bu, şebeke boyunca voltaj seviyelerinin sabit bir akış durumunda olduğu anlamına gelir. Tüm bu farklı kaynaklar ve yükler arasındaki yük dengeleme ve optimizasyon, yüklerin doğrudan kontrolünü gerektirir.
Güç taleplerindeki değişiklikleri algılamak ve güç kaynaklarını doğrudan yönetmek, Nokia ve A1 Telekom Avusturya'nın devreye girdiği, güvenilir, düşük gecikmeli bir iletişim sistemi gerektirir. Diğer bir deyişle, akıllı ve dinamik bir mikro şebeke oluşturmak, kampüsün iç mekanlarında geniş bir alanda kapsamlı bağlantı gerektirir. Dş mekanda da kablosuz bir sistem cazip bir seçenektir. Merkezi mikro şebeke denetleyicisi (bu projede Siemens SICAM A8000) mikro şebekenin tüm parçalarıyla güvenilir bir şekilde, anında iletişim kurabilmelidir.
Bunun için Nokia, gerekli özel kablosuz 4.9G kampüs ağ altyapısını ve hizmetlerini sağlarken, A1 Telekom Avusturya da spektrumu sağlar, kampüs ağını barındırma ve yönetme hizmeti verir, böylece kampüs içinde yakınsak bir ağ oluşturulması sayesinde daha yüksek bir verimlilik sağlanır.

Nokia, enerji endüstrisi ve diğer birçok kritik altyapı aktörleriyle birlikte uzun bir geçmişe sahiptir. Son on yılda 5G ile ilgili çalışmasında, bu kritik endüstriyel kullanım koşullarını, teknik özelliklerin tasarlanmasında en üst düzeyde göz önüne almıştır. En yeni nesil LTE'ye dayalı özel kablosuz ağlar; 4.9G, bu özelliklerin çoğunu zaten içerir ve endüstriyel uygulamaların %85'inden fazlasını destekleyebilir. Bu nedenle, bugünün özel 4.9G ağları ve yarının özel 5G teknolojisi, endüstriyel alanda mikro şebekeleri ve diğer zorlu kullanım durumlarını yönetmek için enerji sektörü tarafından benimsenmek üzere bilinçli olarak tasarlandı.
Daha hızlı dağıtım
Özel kablosuz teknoloji, geniş bir alanda ve çok sayıda cihaz için ihtiyaç duyulan güvenilir bağlantıyı sağlamanın çok verimli ve kolay bir yoludur. Mikro şebekenin yönetilmesiyle ilişkili sensörler ve diğer cihazlar için kabloları çalıştırma ihtiyacını ortadan kaldırırsınız. Bu, sistemin çok daha hızlı konuşlandırılmasını ve gelecekte de kolay genişletilebilmesini sağlar. Yerel olarak dağıtılmış çekirdek veya uç bulut altyapısı ile kampüs ağ mimarisi, mikro şebekenin anlık yük dalgalanmalarını yönetecek kadar dinamik olmasını sağlayan otomatik yanıt süreleri için gereken güvenilir, düşük gecikmeyi sağlayabilir.
Ayrıca, gelecekte uç bulut altyapısı, ilave endüstriyel kullanım ihtiyaçlarını göz önüne alarak potansiyel olarak barındırılmasını sağlar ve dolayısıyla yatırım getirisini daha da iyileştirmek için kullanılabilir. Nokia, bir yandan iletişim ve bilgi işlem altyapısı sağlayarak, diğer yandan teknoloji danışmanlığından proje yönetimine, planlama ve tasarımdan gerekli tüm hizmetlerle, tüm proje yaşam döngüsünü kapsayan enerji ve endüstriyel kullanım için bu tür kritik görev ağlarını etkinleştirir.
Çevresel faydalarla birlikte ekonomik fayda sağlıyor
Nokia’nın endüstriyel sınıf özel kablosuz ağları tarafından desteklenen Siemens mikro şebeke denetleyicisi, kullanım ani artışlarını yönetmek ve en aza indirmek için pilleri ve esnek yükleri kullanarak güç tüketimini optimize edebilir. Bu, elektrik şebekesinden ihtiyaç duyulan toplam gücü düşürür. Dolayısıyla, CO2 emisyonlarını en aza indirmek için yalnızca fotovoltaiklerden en iyi şekilde yararlanılmayacak, aynı zamanda en yüksek güç yükleriyle başa çıkma maliyeti de azalacak.