Legrand Grup, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Yeni Bildirgesi’ni İmzaladı

04 Haziran 2020 Dergi:

Uluslararası alanda sorumluluklarını sürdüren Legrand Grup, kuralları Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Paris Anlaşması’nın küresel karbon salımında sera etkisinin 1,5 dereceye indirilerek daha çevreci ve daha çevre dostu bir ekonomiye geçişi hızlandırma sözü verdi. Legrand Grup, Fransa’da AFEP* tarafından çevreyi ekonomik iyileşmenin kalbine koyan ve daha önce imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Yeni Bildirgesi’ni 19 Mayıs 2020 tarihinde imzaladı.

Küresel ısınmanın geri dönülmez bir noktaya yaklaştığı bu dönemde 2020 ila 2030 yılları arasında küresel sera gazı emisyonlarında her yıl yüzde 7,6’lık azaltım yapılarak Paris Anlaşması’nın 1,5°C hedefini gerçekleştirme fırsatını yakalamak tüm ülkelerin sorumlulukları arasında. Bu sorumluluk bilinciyle hareket eden Legrand Grup, daha önce imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin yeni bildirgesini 19 Mayıs 2020 tarihinde imzaladı. 

Bu sözleşme ile birlikte Legrand Grup, dünyayı daha sağlıklı ve daha güvenli bir hale getirecek 1,5°C hedefini tüm iş süreçlerinde uygulamayı amaçlıyor. Fosil yakıtlardan kurtularak, düşük karbonlu, çevreci ve sürdürülebilir büyümeyi ön planda tutan Legrand Grup, doğayı ve insanları koruyarak 2030 gündemini ve Paris Anlaşması’nı yerine getirmek için sıfır karbon ekonomisi ile uyumlu politikaların etkinleştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor. 

Legrand Türkiye’nin enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik çalışmalarına yönelik ürün ve hizmetler sunarak, günümüz dünyasının artan küresel sorunlarına dikkat çektiğini belirten Legrand Türkiye Ülke Pazarlama Direktörü Gül Sevinç Selçuk, “İnsanlık olarak zor ve karmaşık bir konjonktürden geçiyoruz. Ortak bir geleceğin hayali, inşası için beraber çalışmalı ve iş birlikleri kurmalıyız. O nedenle bu sözleşmeyi toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanındaki tüm çalışmalarımızın ana çerçevesi olarak kabul ediyoruz. Küresel ısınmanın en önemli sebebi olan karbon salımını azaltmak ve doğadan aldığımızı geri vermek için şirket olarak doğal kaynaklarımızı optimum kullanarak, tüm iş süreçlerimizi gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına ve kalkınmasına imkân verecek şekilde tasarlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda enerji verimliliği ve düşük sera gazı emisyon değerlerine sahip kaynakların kullanımına yöneliyoruz. Bu kapsamda tüm fabrikalarımızda çevrenin ve doğal kaynakların korunmasında büyük önem taşıyan alternatif yakıt ve hammaddeler kullanıyoruz. Legrand Türkiye olarak bu yolda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye ve somut hedefler koymaya ve bu hedefleri takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

*AFEP (Association Française des Entreprises Privées) Fransız Özel Şirketler Birliği