Küresel hidroelektrik gücü 2017’de rekor kırdı

26 Temmuz 2018 Dergi: Temmuz-Ağustos 2018

Uluslararası Hidroelektrik Birliği'nin en son Hidroelektrik Durum Raporu'na göre 2017, dünya çapında üretilen 4,185 TWh'lik hidroelektrik enerji ile rekor kırılan bir yıl oldu. Hidroelektrik ve Gelecekteki Enerji Sistemleri Pekin Forumu ile birlikte yayınlanan 2018 Hidroelektrik Durum Raporu, geçen yıl 21.9 GW'lık bir artışla küresel hidroelektrik santral kapasitesinin 1,267 GW kurulu güce ulaştığını gösteriyor. IHA İcra Kurulu Başkanı Richard Taylor, "Bu rapor, hidroelektrik enerjinin dünyadaki enerji ihtiyaçlarını karşılama konusundaki hayati katkısının altını çizmektedir. Hidroelektrik enerji olmaksızın Paris İklim Anlaşmasının temelini oluşturan iddialı karbon azaltma hedeflerine ulaşmayı umut edemezdik" dedi. Geçtiğimiz yıl büyümeye hacmi en yüksek bölgeler, 9.8 GW kapasite ile Doğu Asya ve Pasifik bölgesi oldu. Bunu, Güney Amerika (4.1 GW), Güney ve Orta Asya (3,3 GW), Avrupa (2.3 GW), Afrika (1.9 GW) ve Kuzey ve Orta Amerika (500 MW) izledi. Öte yandan, Çin, 9,1 GW değerinde kurulu kapasiteye sahip dünyanın en büyük hidro üreticisi konumuna geldi ve bunu Brezilya (3.4 GW), Hindistan (1.9 GW), Portekiz (1.1 GW) ve Angola (1 GW) izledi. IHA, hidroelektrik kaynaklı enerjinin, 2017 yılında kömür yakıtlı santrallardan kaynaklanan yaklaşık 4 milyar tonluk sera gazı emisyonunu ortadan kaldırdığını ve diğer fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonlarda yüzde 10'luk bir artışı önlediğini söyledi. Hidroelektrik ayrıca 148 milyon ton hava kirletici partikül, 62 milyon ton kükürt dioksit ve 8 milyon ton azot oksitin salımını da önledi. Rezervuarlı santrallar da 2017 yılında önemli bir büyüme kaydetti ve 3.2 GW yeni kapasite ile dünya toplam kapasitesi 153 GW oldu. Taylor, “Hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerjisi gibi diğer yenilenebilir enerjilerde olduğu gibi gelişme kaydetti ve bunun yanı sıra sel ve kuraklıktan korunmayı destekleyen su yönetimi için depolama avantajı sunuyor” dedi.



Slider Altına