IRENA ve Hidrojen Konseyi’nden Enerji Sistemlerinde Hidrojeni Artırmak için İşbirliği

14 Eylül 2021 Dergi:

Yapılan işbirliği çerçevesinde iki taraf, hidrojen çözümlerinin yaygınlaştırılması yoluyla temiz enerji dönüşümünü hızlandırmayı kabul ediyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve küresel bir CEO koalisyonu olan Hidrojen Konseyi (Hydrogen Council), yeşil hidrojeni enerji sistemlerinde ortaklaşa ilerletmek ve küresel net sıfır hedeflerine önemli bir katkı sağlamak için bir ortaklık anlaşması imzaladı.

IRENA Genel Müdürü Francesco La Camera ve Hidrojen Konseyi İcra Direktörü Daryl Wilson tarafından imzalanan anlaşma, IRENA’nın yenilenebilir enerji uzmanlığını Hidrojen Konseyi'nin tüm hidrojen değer zincirinde 120'den fazla üye şirketten oluşan çeşitli ağıyla birleştirerek iki kuruluş arasındaki işbirliği tarihinde yeni bir kilometre taşını işaret ediyor.

La Camera konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “IRENA’nın Dünya Enerji Dönüşümü Görünümü Raporu, iklim ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmak için enerji dönüşümünün tüm cephelerinde acilen harekete geçmemiz gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Yeşil hidrojen, enerji sistemlerinin karbondan arındırılması için kritik bir alan. Bu anlaşma ile bu alanda bilgi alışverişini ve uluslararası işbirliğini ve koordineli eylemi önemli ölçüde artıracağız.”

Hidrojen Konseyi İcra Direktörü Daryl Wilson ise şunları söyledi: “Yenilenebilir kapasitenin daha hızlı ve daha büyük entegrasyonunun yanı sıra enerji sistemi düzeyinde daha yüksek maliyet verimliliği ve optimizasyonu sağlayan hidrojen için ortak bir vizyonda birleştik. Konseyin Hydrogen, Scaling Up (Hidrojen Ölçek Büyütme) Raporu, farklı düşük karbonlu yollarla üretilen temiz hidrojenin, enerji sistemlerimiz için gerekli esnekliği ve dayanıklılığı sağlarken derin karbonsuzlaştırma sağlamadaki kilit rolünü gösteriyor. IRENA gibi ortaklarla kamu-özel sektör işbirliği, bu derin dönüşümün gerçekleşmesi için kritik öneme sahip. Ortaklığımızın bir sonraki bölümünü ve birlikte net sıfıra geçişi hızlandırmayı dört gözle bekliyoruz.”

Hidrojenin küresel olarak hızlandırılmasına odaklanan iki kuruluş, özellikle elektrolizörler için maliyet ve hacimler, politika çerçeveleri, pazar tasarımı, sertifikasyon sistemleri ve teknik ve güvenlik standartları hakkında bilgi, en iyi uygulama ve veri alışverişinde bulunacak. Ortaklık anlaşması ayrıca, IRENA’nın Yeşil Hidrojen İşbirliği Çerçevesinin amaçlarına ulaşmak için IRENA ve Hidrojen Konseyi’nin tamamlayıcı güçlerinden ve topluluklarından yararlanacak. IRENA’nın sayısız çerçevesi, yeşil hidrojen gibi ilgili alanlarda küresel enerji dönüşümünü desteklemek ve hızlandırmak için kamu, özel, hükümetler arası ve hükümet dışı aktörleri bir araya getirerek işbirliği ve koordineli eylem için çok paydaşlı platformlar olarak hizmet ediyor.