Hidrojen Teknolojileri Derneği’nden “Türkiye için Hidrojen Teknolojileri Yol Haritası”

02 Mart 2021 Dergi: Mart-Nisan 2021

Hidrojen Teknolojileri Derneği, Türkiye için ilk defa Hidrojen Teknolojileri Yol Haritasını hazırladı.

Ibrahim-DincerHidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, böyle bir çalışmayı büyük bir heyecanla tamamladıklarını, dünya ile eş zamanlı olarak hazırlanan bu raporu Türkiye’deki kişi ve kurumların faydalanmasına sunacaklarını belirtti. Bu vesile ile bir tanıtım toplantısı yapılacağının bilgisini de veren Prof. Dinçer, hidrojen enerjisi ile Türkiye’nin enerji alanında bir başarı öyküsü oluşturabileceğini ve geleceğini bu teknolojiler üzerine inşa etmesi için gerekli olan kabiliyet ve heyecana sahip olduğunu ifade etti.

İçeriği oldukça zengin hazırlanan bu raporda enerji fotoğrafına bütüncül bir yaklaşım yapıldı ve buradan spesifik çözümlere ulaşıldı. Bu yaklaşımla dünyada enerji fotoğrafına bakıldığında, günümüzde enerji ihtiyacını karşılayacak fosil yakıtların tükenmesi ve küresel ısınmanın artması nedeniyle fosil yakıtsız, temiz, verimli ve sürdürülebilir enerji kaynakları ve teknolojilerine yönelim söz konusu. Bu amaçla hidrojen, enerji güvenliğini sağlamak, emisyonları azaltmak ve sürdürülebilirliğe ulaşmak için hayati bir enerji taşıyıcısı olarak görülüyor. Hidrojen, günümüzün ve geleceğin birincil yakıtı olarak kabul ediliyor ve dünya çapında fosil yakıtların mevcut mirasını ortadan kaldırarak ekonomik ve çevresel koşulları iyileştirme ümidini de beraberinde getiriyor.

2020 yılı itibarıyla karbon çağını arkamızda bırakıp hidrojen çağına geçmemiz gereken kritik bir dönemde bulunuyoruz. Hidrojen dünya çapında benzeri görülmemiş bir ivme kazandı ve temiz bir enerji çözümü olarak ülkemizde hidrojenin potansiyelini kullanabilmek için bir yol haritasına gereksinim bulunuyor. Bu rapor, hazırlandığı tarih itibarıyla hidrojen teknolojilerinde ülkemizin nerede olduğunu gösteren kapsamlı ve bağımsız bir değerlendirmeyi ve hidrojenin potansiyelini, temiz, güvenli ve düşük maliyetli bir enerji geleceğine ulaşabilmek için nasıl kullanmamız gerektiğini sunuyor.

Raporda Sanayi Devrimi ile artan fosil yakıt kullanımının etkisi ve COVID-19 salgını ile hidrojen enerjisi arasındaki ilişki analiz ediliyor. 21. yüzyılın neden hidrojen çağı olarak ele alındığı ve bu çağın beraberinde getireceği faydalar üzerinde duruluyor. Diğer ana başlıklar ise şöyle:

  • Hidrojen ekonomisi için gerekli olan adımlar,
  • Hidrojen üretim teknolojileri, 
  • Hidrojenin depolanma ve kullanım seçenekleri, 
  • Hidrojen üretimi ve kullanım istatistikleri,
  • Türkiye’deki araştırma-inovasyon-teknoloji geliştirme çalışmaları, 
  • Hedefler ve stratejik planlama.

Prof. Dinçer, okuyucuya 21. yüzyıla katkıda bulunması beklenen hidrojen için kullanılan tüm önemli kavramlar ve teknolojilere giriş sağlamak için hazırlanan bu raporun hem bu alanda çalışanlar için faydalı bir kaynak hem de ilgili bakanlık ve kurumlar için aydınlatıcı ve yol gösterici bir doküman olduğunu belirtiyor.

“Türkiye için Hidrojen Teknolojileri Yol Haritası”nı buradan inceleyebilirsiniz.Slider Altına