Güneş Paneli İthalatına Gözetim Devri Başlıyor

24 Kasım 2015 Dergi: Kasım-Aralık 2015

Ekonomi Bakanlığı'nın İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ'i (Tebliğ no: 2015/9) Resmi Gazete'de yayınlandı ve Türkiye, güneş paneli ithalatına yönelik gözetim uygulamasını başlatmış oldu. Tebliğ; güneş paneli ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslardan oluşuyor. Gözetime tabi ürünün, “Güneş pili (solar) (bir modül hâlinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın) (Yalnız güneş panelleri)” şeklinde açıklandığı tebliğe göre, yüksek vergi ödemek zorunda kalmadan güneş paneli ithal etmek isteyen bir firmanın, Ekonomi Bakanlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) verilecek gözetim belgesine sahip olması gerekecek. Gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresi tarafından aranacak gözetim belgesi:

-       27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecek,

-       Belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmeyecek,

-       Altı aylığına verilecek,

-       Bir örneği gümrük beyannamesine eklenecek. 

Güneş paneli ihracatında şu an için uygulanan vergi kilogram başına 10 dolar olarak belirlenmiş durumda. Gözetim uygulamasının devreye girmesinden sonra, gözetim ve teşvik belgesi olmayanlar, ekipmanlarını kilogram başına 35 dolar + KDV ödeyerek ülkeye sokabilecekler. Güneş paneli ithalatına gözetim uygulanmasını öngören tebliğ, yayınlanma tarihini izleyen 30. gün (19 Aralık 2015 itibarıyla) yürürlüğe girecek. 

Konu ile ilgili Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) bir duyuru metni yayınladı. Metin aynen şu şekilde:
“Ekonomi Bakanlığı’ndan,19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/9 no’lu tebliğ ile 8541.40.90.00.11 G.T.İ.P. numaralı solar panel ve hücre ithalatına gözetim uygulaması getirilmiştir. Tebliğ gereğince, Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenecek 'Gözetim Belgesi'nin' 19 Aralık 2015 tarihinden itibaren gümrük beyannamesine eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen sürede gözetim belgesinin alınmaması durumunda Birim Gümrük Kıymeti kg başına 35 ABD doları üzerinden hesaplanacaktır.

Bu uygulama ile güneş enerjisi santrallerinin (GES) yatırım maliyetlerinin % 30-35 oranında artacağı öngörülmektedir. Bu biçimde yapay olarak artan maliyetler, emekleme aşamasında olan güneş enerjisi sektöründe sağlıklı rekabet ortamını olumsuz etkileyip, sektörün değer zincirinin bütün halkalarına önemli bir darbe vuracaktır.

“Yerli Üretimin Desteklenmesi” adına yapılan bu ve benzeri uygulamaların sektörün değer zincirinin bütün halkalarına olumlu katkı yapmasına yönelik çalışmalar için GENSED olarak aşağıdaki adımlar planlanmıştır.

- 26 Kasım 2015 Perşembe günü saat 14:00 de dernek binamızda acil durum değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

- Toplantı sonucunda bir komisyon oluşturulacak ve alınacak aksiyonlar için yol haritası belirlenecektir.

-İlgili kurum ve kuruluşlarla (Ekonomi Bakanlığı, YEGM, İthalat Genel Müdürlüğü vb.) önümüzdeki hafta komisyon toplantısı için randevu talepleri yapılacaktır.

Güneş enerjisinden doğrudan elektrik enerjisi üretim sektörünün, değer zincirininbütün halkalarında, yerli üretimine verilecek teşviklerin sektörün gelişiminigüçlendirecek yönde tasarlanması ve hayata geçirilmesi konusunda yapılacak bütünçalışmalara her türlü desteği, kararlı, saygın ve sürekli bir çabayla vermekteolduğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ederiz”.Slider Altına