ETIP PV “PV Sistemlerinin Kalitesi ve Sürdürülebilirliği” Başlığı ile Düzenleniyor

13 Şubat 2018 Dergi:

Avrupa Fotovoltaik Teknoloji ve Yenilik Platformu (ETIP PV) tarafından düzenlenen PV sistemlerinin kalitesi ve sürdürülebilirliği konulu konferans, 03 Mayıs 2018'de Brüksel'de gerçekleştirilecek. Konferansta endüstri liderleri ve üst düzey bilim insanları, mühendisler ve politika yapıcılar, PV kalitesinin tüm yönlerini tartışacak.

PV sektörü son on yılda hızla evrimleşti ve 2016'da 100 milyar Euro ciro sınırını aştı. Bu hızlı pazar gelişim sürecinde, bileşenler sürekli olarak iyileşiyor; operatörler daha verimli işletim yapabiliyor ve PV sistem fiyatları önemli ölçüde düşüyor. Böyle bir dinamik bağlam göz önüne alındığında, PV kurulumlarının kalitesi konusu, sektörün küresel rekabette karşı karşıya kalmasıyla birlikte tüm dünyayı ilgilendiriyor.

Bu ortamda PV teknolojisinin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesinin tek yolu kaliteli ürün ve prosedürlere odaklanmak olmalı. PV tesis tasarımı ve kurulumunda yer alan tüm tarafları, ürünlerin ve sistemlerin sürdürülebilir uzun vadeli seçimi için işbirliği yapmalı ve katılım sağlamalıdır. PV tesislerini son derece hızlı bir şekilde inşa etmek için kısa vadeli bir yaklaşım, kalitesizliğe neden olabilir.

ETIP PV konferans Programına Genel Bakış: "PV Sistemlerinin Kalitesi ve Sürdürülebilirliği"

Oturum 1: Güneş PV'lerinde kalite: Diğer AB ve küresel girişimlerden neler öğrenebiliriz?

Oturum 2: Kalitenin bankacılık/kredi işlemleri üzerinde etkisi var mı?

Oturum 3: Eko-tasarım, Eko-etiketlendirme ve yeşil satın alma politikaları - sürdürülebilir fotovoltaikler daha etkin mi?

Oturum 4: Kalite ve güvenilirlik: Sahadan deneyimler

Oturum 5: Ar-Ge Paneli - Kaliteye yönelik en iyi uygulamalarSlider Altına