Enerji Verimliliği Portalı Yeni Adresinde Yayına Devam Ediyor

27 Nisan 2020 Dergi:

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği ile ilgili verilerin girileceği yeni portal adresini yayımladı. Enerji Verimliliği (ENVER) Portalı http://enver.enerji.gov.tr adresinde yayına devam ediyor. Enerji Yöneticileri bu yeni adresten giriş yapabilecek. ENVER Portalı, Sanayide Enerji Verimliliği projesi kapsamında, enerji verimliliği konusunda faaliyet gösteren tüm paydaşların faaliyet ve uygulamalarına ilişkin içeriği sunmak ve veri girişi sağlamak amacıyla geliştirilmiş ve içerik yönetim sistemi olarak planlanmış bir portal. Portal, enerji verimliliği konusunda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşların faydalanacağı, süreçlerin elektronik ortamda yürütülüp veri toplama, değerlendirme, analiz ve paylaşım işlemlerinin yapılabileceği entegre bir bilişim sistemi olarak yapılandırılmıştır. Portal, enerji verimliliği verilerinin etkin olarak toplanmasının sağlanması, veri analizi, enerji yoğunluğu ölçümleri, kıyaslama çalışmaları, enerji verimliliği konusunda çalışan tüm aktörlerin ilgili olduğu paydaşlar ile iletişimlerinin elektronik ortamda yapılmasının sağlanması, paydaşlar arası veri değişim ve entegrasyon, politika oluşturuculara ve uygulamacılara karar destek hizmeti, enerji verimliliği konusunda kamuoyunu ve tüm paydaşları bilgilendirecek bilgileri yetkiler çerçevesinde sunulması gibi oldukça geniş bir çerçeveyi kapsıyor.