Avrasya Kojenerasyon Konferansı Başladı

22 Eylül 2022 Dergi:

ICCI destekleri ile Türkiye Kojenerasyon Derneği tarafından düzenlenen Avrasya Kojenerasyon Konferansı başladı. 22 Eylül 2022 tarihinde (bugün) çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmalarını, Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın, Cogen Europe Yöneticisi Hans Korteweg ve Siemens Enerji Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Başkan Yardımcısı Maxim Zubov yaptı. Ayrıca Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız'ın konferansın açılışı için hazırlanan videosu paylaşıldı. 

Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın, konferans kapsamında son yılların en önemli konu başlıklarından biri olan enerjinin her yönüyle detaylı olarak değerlendirileceğini söyledi. Aydın: "Kojenerasyon sistemleri, sanayimizin 120 milyar Dolar'lık ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca bu sistemler, yüksek gerilim hatlarındaki % 10'a varan kayıp-kaçakları da ortadan kaldırıyor. Bu, yakaşık 500.000 kW'lık enerji kaybının önlendiği anlamına gelir ki bunun ekonomik olarak karşılığı yıllık 20 milyar TL'dir. Enerjinin bu kadar kıymetli olduğu zamalarda, kojenerasyon sistemlerinin sağladığı faydalar büyüktür. Bu nedenle önümüzdeki süreçte bu sistemlerin teşvik ve desteklerle yaygınlaşmasını diliyoruz" dedi. 

Cogen Europe Yöneticisi Hans Korteweg ise sözlerine etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileterek başladı. Korteweg: "Avrupa'da şimdiye kadar görmediğimiz kadar net bir şekilde görüyoruz ki enerjiyi israf etme lüksümüz yok. Hatta mümkün olduğunca enerji bağımlılığımızı azaltmamız gerekiyor. Bu konuda konulan hedefler ve atılan adımlar var. Mesela 2019 yılında Avrupa'da yenilenebilir enerjili sistemlerin payı % 19 seviyesindeyken bugün % 26'ya ulaşmış durumda. Herkesin bildiği üzere Avrupa'nın 2050 yılına kadar net Zero emisyon hedefi bulunuyor. 2030 yılına kadar da % 55 karbon emisyonu azaltımı hedefleniyor. Biz de Cogen Europe olarak sürece enerji verimliliği, rekarbonizasyon, gaz tedariki, yenilenebilir kaynakların kullanımı gibi konularda faaliyet göstererek destek oluyoruz. 2022 yılında Avrupa rekor enerji fiyatları ile karı karşıya kaldı. Kojenerasyon sistemlerini, farklı yakıt türlerini kullanabilmesi, yerinde üret-yerinde tüket mantığı sayesinde kayıp-kaçakların azaltılmasıyla sağladıkları tasarruf ve verimlilik ile gelecekte daha çok konuşacağız" dedi. 

Siemens Enerji Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Başkan yardımcısı Maxim Zubov ise konuşmasında kısaca pazar ve Siemens'in enerji konusundaki faaliyetlerinden bahsetti; Siemens'in düşük ya da sıfır emisyon konularına odaklandığını dile getirdi. Zubov, kısa süre içinde Siemens Gamasa Yenilenebilir Enerji şirketinin de Siemens'e entegre olacağını bildirdi. 

Konferans için hazırlanan videoda Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız da şunları söyledi: "Enerjinin küresel gündeme yerleştiği bu olağanüstü dönemde, bu konferansta olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bölgesel savaşlar, küresel iklim sorunları karbonsuzlaşma gibi pek çok önemli başlık, bütün dünyada oyunun kurallarını değiştiriyor, ülkeleri doğru pozisyon almaya zorluyor. Türkiye, bugün tedarik güvenliğini sağlamayı başarabilmiş ve doğru adımları atabilmiş durumdadır. Gerek ülkemizde gerekse dünyada üretilen her birim enerjinin verimli kullanılması elzemdir. Kojenerasyon sistemleri üretim verimliliği, kaynağın israftan kurtarılması anlamında da çok kıymetlidir. Meclisimizde komisyonumuzun yasama faaliyetleri konusunda çok önemli rol üstlendiğini ve yasal düzenlemeler için çalıştığımızı da belirtmek isteriz. Tüm paydaşları bir araya getirerek enerji ile ilgili her başlığın tüm detayları ile irdelenmesini sağllayan bir platform olan bu konferansı üzenleyen Türkiye Kojenerasyon Derneği'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Birçok sektörde işletme sürekliliğinin sağlanması ve enerji verimliliği için yaşamsal önem arz eden teknolojiler konferansın odak konularıdır.  Konferans, Avrasya bölgesindeki tüm paydaşları elektrik ve ısı üretimini enerji verimliliği ve arz güvenliği temelinde öne çıkaracak bir platform oluşturmayı amaçlıyor. 
Ülkemiz gelişmiş sanayisi ve teknoloji sağlayıcıları ile hem Doğu'ya hem de Batı'ya giderek artan oranlarda hizmet ve ürün ihraç etmekte olup kıtalar arasında bir geçiş kapısı olarak Türkiye, tüm Avrasya bölgesi için büyük iş fırsatları yaratmaktadır. Konferans’ta bu fırsatlara geniş yer verilerek bölgede sinerjinin artırılması hedefleniyor.  
Enerji Dönüşümü, Arz Güvenliği, Finansman, Mevzuat, Küresel İş birlikleri, En İyi Kullanıcı Uygulamaları, Yeşil Mutabakat/ Karbon Vergileri konferans programının ana başlıkları arasında yer alıyor.

Konferansa kayıt ve katılım için: 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0PSHmcp6RFi_MB6OgI7OBA 


 Slider Altına