AB Komisyonu, Yenilenebilir Enerji Direktifinde Revizyon Yapıyor

18 Temmuz 2021 Dergi:

Avrupa Komisyonu Yenilenebilir Enerji Direktifini revize etmek için bir teklif hazırladı. “Avrupa Yeşil Mutabakatını Hedefine Vardırma” paketinin bir parçası olarak Komisyon, 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını en az %55 azaltma, nihayetinde 2050 yılına kadar Avrupa’yı iklim açısından nötr hale getirme hedefine bir katkı sağlamak için; AB'de yenilenebilir enerji kullanımını hızlandırmayı hedefliyor.
2018/2001/EU Direktifini temel alan teklif, toplam enerji karmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının "en az %32'si" olması halindeki mevcut direktifteki AB düzeyindeki hedefi; 2030 yılına kadar en az %40'a yükseltiyor ve bu da %19.7 olan mevcut yenilenebilir enerji payının sadece on yılda iki katına çıkarılması anlamına geliyor. 
Ayrıca, Komisyonun bu revizyonla amacı, geleceğin entegre enerji sistemi vizyonuna uygun olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonominin tüm sektörlerinde yaygınlaştırılması için kapsamlı bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu revizyon, yenilenebilir enerjilerin entegrasyonundaki ilerlemenin bugüne kadar daha yavaş olduğu sektörlere (ulaşım, binalar ve sanayi gibi) odaklanmaktadır. Bu önlemlerin bazıları var olanlara ilave hedefler şeklini alırken, diğerleri daha çok idari prosedürleri basitleştirmeyi ve örneğin izin sürecini hızlandırarak mevcut kurallar kapsamındaki darboğazları aşabilmeyi amaçlıyor. Teklif, AB enerji sistemlerinin daha esnek hale gelmesini sağlayarak yenilenebilir enerjilerin şebekeye mümkün olduğunca verimli bir şekilde entegre edilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu; bölgesel ısıtma, ısı pompaları, evsel pilleri ve elektrikli araçların potansiyellerini daha iyi yerine getirmelerini sağlamalıdır. Teklif, elektrifikasyonun daha zor olduğu yerlerde yenilenebilir hidrojen alımını da destekliyor. Ayrıca, orman kökenli biyokütle için sürdürülebilirlik kriterlerini güçlendirmek üzere -biyokütle gibi ürünlerin AB'nin biyoçeşitlilik hedefleriyle tutarlı bir şekilde önemli bir katkı sağlamaya devam edebilmesini sağlamak için- yeni kurallar önerilmiştir.
Teklif, enerji verimliliği, enerji vergilendirmesi, emisyon ticareti, ulaşım ile ilgili AB kurallarında yapılan revizyonları içeren paketin geri kalanıyla birlikte, AB karar alma sürecinin başlangıcında Konsey'e ve Avrupa Parlamentosu'na aktarılıyor.
Teklifi sunan AB Enerji Komiseri Kadri Simson şunları söyledi: “Yenilenebilir Enerji Direktifinin revizyonu, 2030 yılına kadar emisyonları nasıl %55 oranında azaltmayı planladığımızı özetleyen ana paketin önemli bir parçasıdır. 2050 yılına kadar, enerjimizin çoğu yenilenebilir kaynaklardan gelmelidir. Enerji altyapısını planlamak ve inşa etmek zaman alıyor, bu nedenle yüzyılın ortasına kadar net sıfıra ulaşmak için önümüzdeki on yılda şimdiden benzeri görülmemiş bir dönüşüme ihtiyacımız var.
Son yılların ve on yılların istikrarlı yenilenebilir evrimi bir devrim haline gelmelidir. Yenilenebilir elektrik, şu anda birçok yerde en ucuz seçenek ve çoğu zaman, bu yeşil gücü sağlayanlar Avrupa şirketleri ve Avrupa teknolojisidir. 2030 yenilenebilir enerji hedefimizi %40'a zorlayarak, yalnızca daha temiz ve daha ucuz enerji üretimini teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda istihdam, büyüme ve ticaret yaratma konusunda kayda değer potansiyele sahip bir ekonomik sektörü de güçlendiriyoruz.
Revizyon önerisi, binalar veya ulaşım gibi ilerlemenin yavaş olduğu yerlerde iyileştirme için ek teşvikler sağlayarak yenilenebilir enerjilerin yükselişini daha da hızlandırmayı, deniz üstü rüzgâr gibi yenilenebilir enerjilerin şebekeye sorunsuz entegrasyonu ve aynı zamanda yenilenebilir hidrojen gibi yeni teknolojileri kolaylaştırmaya hizmet edecek şekilde enerji sistemimize daha fazla esneklik kazandırmayı hedefliyor.”