Cinsiyet eşitliğinin kalkınmadaki rolü

28 Mart 2019 Dergi: Mart-Nisan 2019

Malumunuz Mart ayı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, kadın rolünü ön planda tuttuğumuz, kadının da toplumda erkekler kadar var olduğuna dikkat çektiğimiz bir ay. Bu yıl da firmaların, sivil toplum kuruluşlarının, sektörel birliklerin bu konuya ilişkin gerçekleştirdiği bir dizi etkinlik oldu.

Bu kapsamda Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) ve Fransız Kalkınma Ajansı ‘nın  (AFD) Dünya Kadınlar Günü’ne dikkat çekmek amacıyla 3 yıldır düzenlediği konferans serisi bulunuyor. Fırsat eşitliği ve kadın istihdamı temalı konferansların bu yıl ki başlığı “Kapsayıcı Kalkınma İçin Fırsat Eşitliği” olarak gerçekleştirildi. 3 farklı oturumla başarılı kadın girişimcilerin konuşmacı olarak yer aldığı konferansta fırsat eşitliği her yönüyle tartışıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, fırsat eşitliğinin kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek, “Kalkınma, başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla gerçekleşebilecek bir hedef. Biz de TSKB olarak özel sektöre sunduğumuz finansal desteklerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle uzun yıllardır ev ödevimizi tüm titizliğimizle yapmaya devam ediyoruz. Bu yönde global iş ortaklarımızdan gelen destek ve ilave finansman kaynakları motivasyonumuzu daha da artırıyor” dedi. AFD Türkiye Grup Direktör Yardımcısı Emilie Huang ise, sürdürülebilir kalkınmaya giden yolda önemli bir rol oynayan cinsiyet eşitliğinin, insani bir yükümlülük olmasının yanı sıra, firmalar için de önemli bir yatırım alanı yarattığının altını çizdi. Konferansta kadınların iş gücüne katılımının Türkiye için önemli bir fırsat olduğunun altı çizilirken, cinsiyet eşitliği konusunda ihtiyaç duyulan değişimin gerçekleşmesinde finansal kurumların önemli bir rolü olduğu düşüncesi öne çıktı.

Bunun yanı sıra Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi tarafından her yıl gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması”nın 2019 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre kadın ve erkeklerin eşit şartlarda hayata katılımı konusundaki tutumlar geçtiğimiz yıllara göre daha pozitif durumda. Gençler yaşlılara göre kadın-erkek ilişkilerine daha eşitlikçi bakıyorlar ve eğitim seviyesi yükseldikçe bireyler toplumsal cinsiyet konularında daha eşitlikçi tutumlar sergiliyor. Kadın ve erkeklerin kamusal ve özel hayatta eşit hak ve duruşlara sahip olmaları konusundaki tutumların da ölçüldüğü araştırmada, hem kadın hem erkekler arasında “Eşitlikçi Toplumsal Cinsiyet” algısının güçlendiği gözlemleniyor.

Bu yılın başında Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından da Enerji Sektöründeki Cinsiyet Eşitliği Raporu yayınlandı. Rapora göre, yenilenebilir enerji sektörü enerji sektörünün tamamında sağlanan yüzde 22’lik kadın istihdamına kıyasla, yüzde 32 kadın istihdam ediyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’na göre, yenilenebilir enerjide 2017’de 10,3 milyon kişiye sağlanan istihdam 2050’de yaklaşık 29 milyona çıkacak.

Kadınların iş gücüne daha fazla katılması Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir fırsat. Her alanda, her sektörde bunu destekleyen firmaların artmasını ve herkesin bu bakış açısını ön planda tutarak hareket etmesi en büyük temennimiz…

**Dergimizin bu sayısı Almanya’da düzenlenecek olan Intersolar Europe Fuarı’nda dağıtılacağı için içeriğimizde İngilizce sayfalar yer alıyor.

Önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle.

 

Didem Taşbaşı