United Solar Genel Müdürü A. Cemal Nacaroğlu: “Nitelikli ve bilgili mühendislik kadromuz ile yüksek performanslı tesisler üretiyoruz”

27 Mart 2018 Dergi: Mart-Nisan 2018

United Solar Genel Müdürü A. Cemal Nacaroğlu ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide firmanın 2017 yılı değerlendirmesini , gelecek hedeflerini ve Türkiye’de yenilenebilir enerji sektöründe yaşanan gelişmeleri konuştuk. Söyleşide, nitelikli ve bilgili mühendislik kadrosu ile projeleri tasarım ve uygulama aşamalarında Adan Z’ye kontrol ederek yatırımcılara uzun soluklu, sürdürülebilir ve yüksek performanslı tesisler üretmenin United Solar’ı öne çıkaran en önemli özellik olduğunu ifade eden  Nacaroğlu, “Bu bağlamda, 2017 yılına baktığımızda; sunduğumuz mühendislik hizmetleri sayesinde tesislerin ulaştığı üretim değerleri ile yaptığımız işlerin kalitesini bir kez daha kanıtlamanın gururunu yaşamaktayız” açıklamasında bulundu.

 

2018 yılının henüz başlarındayken geçtiğimiz yıla ilişkin bir değerlendirme yapabilir misiniz? 2017 yılı United Solar için nasıl geçti?

2017 yılının sektörümüz açısından yoğun ve hareketli geçeceğini 2016 yılı ikinci yarısı itibarıyla öngörerek planlamalarımızı yapmış idik. Bu minvalde hem tedarik hem de imalat aşamalarında yoğun bir planlama organizasyonu içerisinde bulunduk. Dolayısıyla 2017 yılı bizler ve tüm sektör paydaşları açısından planlı bir yoğunluk içerisinde geçti.  Hazırlıklarımız ve nitelikli mühendislik nosyonu önde ekibimiz ile tesislerimizin de kalitesinden ödün vermeyecek bir yıl geçirdiğimizi belirtmek isterim. Bu bağlamda, 2017 yılına baktığımızda; sunduğumuz mühendislik hizmetleri sayesinde tesislerin ulaştığı üretim değerleri ile yaptığımız işlerin kalitesini bir kez daha kanıtlamanın gururunu yaşamaktayız.

Türkiye’de yenilenebilir enerji projelerinde yüksek bir atılım yaşanıyor. Siz bu gelişmelere nasıl hazırlanıyorsunuz? United Solar olarak sizi sektörde öne çıkartan özellikler neler?

Türkiye'de özellikle devlet eliyle 2008 yılından bu yana çıkarılan kanunlar ile yenilenebilir enerji piyasası sürekli olarak gelişimini sürdürmektedir. Bunlara ek olarak gerek yönetmeliklerin gerekse de kanunların güncellenmesi ile evrimini devam ettirmektedir. Bu bahsettiğimiz gelişmeler sektörün ihtiyaçları doğrultusunda konjektürel ihtiyaçlarla beraber oluşmuştur. Elektrik depolama teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak, yenilenebilir enerji projelerinin de özellikle bu pazarda henüz gelişme evresinde olan Türkiye’mizde atılımlar olması da beklenen bir olguydu. Bizler United Solar olarak bu gelişmelere paralel ve dahil olarak, 2023 vizyonuna uygun şekilde tesis tecrübelerimiz ve kalitemizle şirket bilgi ve birikimimizi artırmaktayız. Bu kapsamda proje, kurulum, işletme ve bakım aşamalarında edindiğimiz tecrübeleri teknik ve idari olarak sürekli taze tutup uygulamaktayız.

Bizleri öne çıkardığını düşündüğümüz en önemli özelliğimiz; nitelikli ve bilgili mühendislik kadromuz ile projenin A'dan Z'ye bütün detaylarını proje ve uygulama aşamalarında analiz ve kontrol ederek yatırımcılarımıza uzun soluklu, sürdürülebilir, yüksek performanslı tesisler üretmemiz. Bu hususlardaki organizasyonlarımız aynı zamanda yatırımcı da olmamız nedeni ile sadece bugün değil yarın için de geçerli olacaktır. Buna ek olarak Türkiye ve uluslararası normlara ek olarak kendi oluşturduğumuz normlarımızı da belirli toleranslar ekleyerek uygulamaktayız. Örneğin, şu an bir projemizde TS 498 normunda kar yükü 100kg/m² olmasına rağmen biz 130 kg/m² olarak konstrüksiyon dizaynı kullanmaktayız. Benzer şekilde lokasyona bağlı olarak farklı normlarımız bulunmaktadır.

Bir projeyi gerçekleştirme süreciniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Öncelikle, kurulması planlanan sahaya ait Çağrı Mektubu, Bağlantı anlaşması varsa TEDAŞ onaylı projeler (varsa) ve Enerji Nakil Hattı gibi elzem bilgi ve belgeler temin edilerek sahada röleve çalışması yapılır. Bu bilgiler ve yatırımcı talepleri ışığında alanında uzman ve tecrübeli mühendis kadromuz ile tasarım, analiz(kar, rüzgâr, zemin vb.) ve mühendislik çalışmaları yapılarak mevcut TEDAŞ onaylı projesinde eksikler tespit edilir ise TEDAŞ projesinde revize çalışmaları yapılır.  Diğer yandan yatırımcının finans kuruluşları tarafından talep edilen dosyalar hazırlanır. Bu mühendislik çalışmalarının ardından, saha çalışmalarında güçlü mühendis kadromuz ile ekipleri doğru montaj ve saha çalışmaları yapmak üzere ekip ve tedarik planlamalarını yaparak organizasyonu oluşturur ve projeyi hayata geçirirken her aşamasında kontrollerimizi sağlarız.  Burada United Solar ailesi olarak en çok üzerinde durduğumuz husus, bu işin her aşamasında tecrübe, uzmanlık ve kalitemizi işe yansıtarak katma değer oluşturmak ve üretimleri maksimize etmektir.  

Bakım Sözleşmesi kapsamında neler sunuyorsunuz?

Çalışan her sistemde olduğu gibi güneş enerji santrallerinde de bakım, düzenli ve sistematik bir şekilde profesyonel ekiplerce yapılmalıdır. Bu bağlamda, bakım sözleşmeleri kapsamında;  koruyucu bakım, sistem durum izleme, düzeltici ve sorun giderme seçenekleri ile yatırımcımızı bu konuda da yalnız bırakmıyoruz. Bu konuda da yine profesyonel ekibimiz tarafından, bütün bakımların operasyonel kısımları tamamlanarak, yatırımcıya detaylı bir şekilde dökümante edilir ve raporlanır. Bakım ile ilgili hem OG/AG tarafında hem de PV tarafında yatırımcılarımıza deneyimli kadromuzla hizmet vermekteyiz. Örneğin bazı projelerimizde dizeleri doğrudan izleyen sistemler de kurarak işletme-bakımı daha verimli takip etmekteyiz. Hatta yapmış olduğumuz projelerimizde aynı zamanda yatırımcı tarafının en az 2 günlük eğitimi de standart taahhüdümüzde bulunmaktadır. Zaten bir yandan yatırımcı şapkamızın da olması nedeniyle işletme-bakımının son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunu sürekli olarak yapacak ekip organizasyonumuzu kurduk ve çalıştırıyoruz.

Türkiye’de güneş enerjisi pazarında yaşanan gelişmeler konusundaki düşünceleriniz neler?

Sektör, Türkiye için yeni diyebileceğimiz bir sektör olduğundan her geçen gün birçok değişiklik ve yenilikle karşılaşabiliyoruz. Güneş enerjisi ülkemiz açısından son derece elzem bir olgu olup kritik bir öneme sahiptir. Keza güneş enerjisi, yakıtı ülkemiz için milli ve yerlidir. Bu son derece stratejik bir gerçeklik olup güneş enerji santrallerinin bu bağlamda değerlendirmesinin gerekliliğine dikkat çekmek isterim. Türkiye'nin toplam kurulu gücü içerisinde henüz istenilen seviyelere ulaşamadığını ve bunun bugün en az 5 katı seviyelerinde olması gerektiğine inanmaktayız. Belirttiğimiz gibi güneş enerjisi yakıtı milli ve yerli olan işletme bakımı son derece az ve bunun yanı sıra işgücü açısından diğer enerji tesislerine nazaran birim MW’ta çok daha fazla istihdam yaratan enerji projeleridir. Umudumuz ve dileğimiz özellikle orta ve küçük güneş enerjisi santrallerinin de yurt sathında kurulumunun uzun dönemde de desteklenerek devam etmesidir.

Çatı pazarı hakkındaki gelişmeler konusunda neler söylemek istersiniz?  Türkiye bu konuda nasıl bir aksiyon almalı, görüş ve önerileriniz nelerdir?

Metanet-United Solar olarak 2008 yılından bu yana sektörün içindeyiz. 2011 yılında ilk GES uygulamamıza çatı üstü proje ile başlamış idik. Bu bizim çatı üstü GES projelerine ne kadar önem vermekte olduğumuzu göstermektedir. Özellikle organize sanayi bölgelerindeki çatı üstü GES projelerinin son derece önem arz ettiğini ve bu hususta organize sanayi bölge müdürlükleri ve bölge elektrik dağıtım şirketlerinin yatırımcı ve sanayicilere çok daha fazla destek olmaları gerektiğini düşünmekteyim. Keza tek başına devletin çıkarttığı kanun ve yönetmelikler ile sektörün genişlemesini beklemek yerine sektörün diğer paydaşlarından olan organize sanayi bölge müdürlükleri ve bölge elektrik dağıtım şirketlerinin de sanayici ve yatırımcıların hayatını kolaylaştırarak da sektöre katkı sağlamasını ümit ederiz. Dolayısı ile sanayicimizin ve yatırımcımızın, yakıtı milli ve yerli olan güneş enerjisi santrallerini daha fazla kullanacağız. Dolayısı ile çatı pazarının ivmesini yüksek metrekareli çatılardan kazanacağını öngördüğümüz için OSB ve bölge elektrik dağıtım şirketlerinin sanayici ve yatırımcılara yardımcı olmaları kanaatindeyiz. Çatı pazarının 2018 3. ve 4. çeyreğinde hareketlenmeye başlayarak 2019 yılı içerisinde ivmesini kazanacağını ve tam olarak rayına oturacağını düşünmekteyim.

Bu yıl için hedefleriniz nelerdir?

Bu yıl elimizdeki mevcut projelerimizi tamamlayarak ve yeni proje geliştirme süreçlerimizi de nihayete erdirmeyi planlamaktayız. Bunlar dışında, ayrıca elektrik depolama ve bunun türevleri olan sektörlerle ilgili de ön hazırlıklarımızı yapmaya devam edeceğiz.

 

 Slider Altına