“Hedefimiz, Türkiye’nin toplam jeotermal enerji üretiminin yüzde 10’unu karşılamak”

01 Ağustos 2016 Dergi: Temmuz-Ağustos 2016

Enerji sektöründeki faaliyetlerine jeotermal enerji alanında yaptığı yatırımlarla başlayan 3S Kale Holding’in Genel Müdürü Alp Gürün, “Belki iddialı olacak ama hedefimiz, Türkiye’nin toplam jeotermal enerji üretiminin yüzde 10’unu karşılamak. Bugün için jeotermal çalışmalar çoğunlukla Batı Anadolu’daki graben yapıları içerisinde yoğunlaşmıştır. Biz ülkemizdeki volkanik alanlara ve aktif fay kuşaklarına da yönelmek suretiyle sıcak su aramalarına yeni alanlar ve yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyoruz” diyor.

Yeni Enerji: Yenilenebilir enerji kaynakları arasında jeotermal alanında faaliyet gösterme tercihinizin altında yatan sebepler nelerdir?

Alp Gürün:  Şirketimiz tüm enerji kaynakları ile ilgileniyor. Bunlara fosil yakıtlar da dâhil. Başlangıçta arama riskinin fazla olmasına rağmen jeotermal kaynağa odaklanmamızın başlıca nedenleri arasında şunları saymak mümkün:

-          Üretimleri sürekli ve performansları yüksek.

-          Jeotermal sahalar ülkemizde çok geniş alanlara yayılmış durumda ve bu alanlar henüz daha bakir ve yeterince araştırılmamış.

-          Jeotermal kaynak araştırma ve işletme konularında hızla gelişen bir teknoloji mevcut.

Yeni Enerji:  Sektöre adım atarken hangi hedeflerle yola çıkmıştınız?

Alp Gürün:  3S Kale olarak dünyadaki gidişata bakarak “yenilenebilir enerji” ile başlangıcı tercih ettik. Daha önce saydığımız sebeplerle jeotermali seçtik. Araştırma bölgesi olarak Kapadokya bölgesini belirledik. Ruhsat sahalarımızın çoğu bu bölgededir. Kapadokya jeotermal açıdan yeterince bilinmemektedir. Diğer bir deyişle yatırım bakımından risklidir. Biz de şirket olarak taşın altına elimizi koyduk. Zaten belirlediğimiz bir diğer hedef de sektöre yeni sahalar kazandırıyor.

Yeni Enerji:  Şu an jeotermal pazarındaki konumuz nedir?

Alp Gürün:  Şirketimiz 2014 yılında kuruldu. Çok yeni olmamıza rağmen, sektör içinde oldukça saygın bir yerimiz var. En ileri düzeyde bilimsel ve teknolojik yöntemleri kullanarak çağdaş bir aramacılık yapıyoruz ve bunun semeresini görüyoruz. Yüzde 80 üzerinde bir başarı performansıyla çalışıyoruz. Henüz üretim aşamasında olmadığımız için pazar konumu ile ilgili bir şey söylemek mümkün değil.

Yeni Enerji:  Hali hazırda devam eden projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Alp Gürün:  Şu anda projelerimiz Aydın ve Niğde’deki ruhsat sahalarımızda yürütülüyor. Aydın sahamızda yürüttüğümüz araştırmalar elektrik enerjisi üretecek nitelikte sıcak su keşfiyle sonuçlandı. Burada bugün itibarıyla 3 tane sulu kuyu kazdık. Bu ayın sonu itibarıyla da bu üretim kuyularında uzun dönemli test çalışmalarına başlayacağız. Niğde ruhsatlarında ise sondaj çalışmalarına başlamak için gerekli hazırlıklarla uğraşıyoruz.

Yeni Enerji:  Önümüzdeki dönemde devreye almayı planladığınız projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Alp Gürün:  Önümüzdeki dönemde önce Aydın, İncirliova sahasındaki testlerin sonucuna göre santral siparişi vereceğiz. Bugünkü verilere göre burada en az 20 MWe bir santral kurabileceğiz. Testlerin bitim tarihinden sonra bu yörede 4 kuyu daha açacağız. Ayrıca Aydın ruhsatımızın batı Efeler yöresinde de ikinci bir santral kurabilmek için çalışmalar planlayacağız. Bu ruhsatın tümünde kapasitemizin en az 50 MWe çıkabileceğini düşünüyoruz. Aydın ruhsatının dışında, Niğde sahalarımızda da araştırma sondajları yapacağız. Keşif yaptığımız takdirde geliştirme çalışmalarında bulunacağız. Bu çalışmaların dışında, ülkemizin çeşitli bölgelerinde jeotermal projeler geliştirmek amacıyla çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.  

Yeni Enerji: Jeotermal sektöründeki uzun vadeli hedefleriniz nelerdir?

Alp Gürün: Sadece jeotermalde değil, diğer yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde de projeler geliştirmek arzusundayız. Belki iddialı olacak ama hedefimiz, Türkiye’nin toplam jeotermal enerji üretiminin yüzde 10’unu karşılamak. Bugün için jeotermal çalışmalar çoğunlukla Batı Anadolu’daki graben yapıları içerisinde yoğunlaşmıştır. Biz ülkemizdeki volkanik alanlara ve aktif fay kuşaklarına da yönelmek suretiyle sıcak su aramalarına yeni alanlar ve yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyoruz. 

Yeni Enerji: Özelde jeotermalin genelde yenilenebilir enerjilerin Türkiye’deki geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Alp Gürün: Türkiye’nin jeolojik ve tektonik yapısı jeotermal enerji kaynağı üretmeye uygun. Ülkemiz dünyanın tektonik bakımdan en aktif ülkelerinden biri. Bu nedenle de bir deprem ülkesiyiz. Genellikle deprem olan yerlerde jeotermal kaynak gelişimi de yaygın. Bu bakımdan Türkiye’nin tümü jeotermal açıdan değerlendirildiğinde, potansiyelimizin çok büyük olacağını düşünüyoruz.

Sanıyorum bugün için Batı Anadolu’da yoğun olan jeotermal enerji yatırımları yakında tüm ülke sathına yayılacak. Özellikle çevre sorunları ve karbon salınımı göz önüne alındığında yenilenebilir enerjinin tüm dünyada geleceğin enerjisi olacağı kesin. İklim ve topografik koşulları gözetildiğinde güneş ve rüzgâr enerjisinin de ülkemizde hızla üretileceği açıktır. Zaten fosil yakıtların çevre ve rezerv sorunları ister istemez yatırımcıları bu yöne itecektir. 

 Slider Altına