Andritz Hydro Türkiye Genel Müdürü Wolfgang Hofmann; “Dünyanın önde gelen HES’lerinin ekipman tedarikçisiyiz”

08 Ekim 2012 Dergi: Eylül-Ekim 2012

Yeni Enerji: Andritz Grubu hakkında bilgi alabilir miyiz?

Wolfgang Hofmann: Merkezi Avusturya’da bulunan ve 170 yıldır hidroelektrik sektöründe, 120 yıldır da elektrik ekipmanlaı sektöründe hizmet veren Andritz Grubu; dünya çapında 16 bin çalışanı ve 4,6 milyar Euro’luk cirosuyla dünyanın en büyük hidromekanik ve elektromekanik ekipman tedarikçilerinden biridir. Halen dünya genelinde pek çok santrale 30 binden fazla (400.000 MW) türbin temin etmiştir. 1 MW’dan 800 MW’a kadar üniteler ile tüm ihtiyaçlara cevap verecek kapasiteye sahip Andritz Hydro, HES’lerin; türbin, jeneratör, giriş vanası, kontrol, koruma, otomasyon, cebri boru ve kapaklar dahil, elektromekanik paket kapsamındaki tüm sistem ve ekipmanlarını, barajdaki/yükleme havuzundaki suyu kullanarak elektriği kullanıma hazır hale getirecek tüm hizmetleri sunmaktadır. Bunun yanı sıra eski HES’lerin rehabilitasyon ve modernizasyon işleri ile küçük HES’lere de (1-30 MW) hizmet sunmaktadır.

Yeni Enerji: Andritz’in Türkiye’deki  faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Wolfgang Hofmann: Andritz, Türkiye’de kurduğu kendi şirketi Andritz Hydro Ltd. ?ti. ve 300 çalışanıyla tüm türbin ve jeneratör kaynaklı imalatları, elektrik güç sistemleri (şalt sahaları, otomasyon, santral iç ihtiyaç sistemleri) ve santral montajı işlerini gerçekleştirmektedir. Türkiye’nin bugün itibarı ile hidroelektrik kurulu gücü 17 GW’tır ve bunun 13,66 GW’lık türbin aksamı ile 5,7 GW’lık jeneratör ve elektrik aksamı Andritz Hydro tarafından temin edilmiştir. Halen Türkiye’de işletmede ve yatırım halindeki HES’lerin en büyük tedarikçisi konumundadır. Atatürk, Karakaya gibi Türkiye’nin en önemli HES’lerinin türbinlerini sağlamış ve şu anda yatırım sürecindeki en büyük HES’lerin de sudan, kabloya kadar tüm ekipmanlarının tedarikçisidir. 2011 yılında özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük projelerden biri olan 270 MW’l?k Alkumru (Limak) projesi ile EnerjiSA tarafından yatırımı yapılan Hacınınoğlu projesi devreye alınmıştır. Boyabat HES bu yıl içerisinde işletmeye girecektir. Bunun yanı sıra Tatar ve Pembelik (Darenhes) projeleri, Çetin HES (Statkraft), Ayvalı HES projelerinin imalatları ile Beyhan 1 türbinlerinin üretimine başlanmıştır. Ayrıca hali hazırda Türkiye’de inşası devam eden 27 adet küçük HES projemiz de var. Andritz Hydro, “Kompakt Hidro” olarak adlandırdığımız ünite gücü azami 20-30 MW olan santrallerde Türkiye’nin önde gelen tedarikçisi olmasıyla da pazarın lideri durumundadır. Öte yandan Türkiye’deki müşterilerimiz arasında, Bilgin, Limak, Cengiz, Özaltın, Özdogan, Doğuş, Akfen, Yılsan, Nokta, Kalyon, Gama, MNG, Akkanat, Çalık, Eksen gibi önemli özel sektör yatırımcıları da yer almaktadır.

Yeni Enerji: Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de 45 milyon Euro değerinde bir hidroenerji tesisi siparişi aldığınızı açıkladınız. Bu hangi proje?

Wolfgang Hofmann: Özel sektör tarafından yatırımına başlanmış en büyük HES yatırımı olan “Beyhan 1” projesinin 3 adet 190 MW’lık türbin aksamının imalat ve montajı projesidir.

Yeni Enerji: HES’ler için işletme hizmeti veriyor musunuz?

Wolfgang Hofmann: Şu an için böyle bir hizmet vermiyoruz ancak pazardan bu yönde yeterli bir talep olmas? durumunda konu şirketimizce değerlendirilecektir.

Yeni Enerji: Tesisi kurduktan sonra bakım-onarım hizmeti sağlıyor
musunuz?

Wolfgang Hofmann: Bugün için bakım-onarım hizmetleri, işletmeci firmaların kendileri tarafından karşılanmaktadır. Henüz ülkemizde tedarikçi firmalar ile işletmeye girdikten sonra bir bakım sözleşmesi imzalanması uygulaması yoktur. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda bize ihtiyaç duymaları durumunda Türkiye’deki ekibimizde bulunan uzmanlarımız problemlerin çözümü için yardımcı olmaktadır. Gerekli olması durumunda yurtdışından da destek alınmaktadır.

Yeni Enerji: Ömrünü doldurmuş
ekipmanların / tesislerin yenilenmesi konusunda ne tür hizmetler
veriyorsunuz?

Wolfgang Hofmann: Yeni santraller için ekipman sağlamanın yanında, Andritz Hydro’nun önemli bir iş alanı da eski tesislerin yenilenmesidir. Bu yenileme çalışmaları türbin, jeneratör, kontrol ve koruma sistemleri, scada ve yardımcı sistemleri kapsamaktadır. Ancak Türkiye’de şimdiye kadar kapsamlı bir yenileme uygulaması ne yazık ki yapılmamıştır.  

Yeni Enerji: HES’lerde yeni teknoloji geliştirmeleri ve uygulamaları
konusunda neler yapılıyor?

Wolfgang Hofmann: Andritz; Avusturya, İsviçre, Kanada, Finlandiya ve Brezilya’da bulunan hidrolik laboratuvarlarında, model test laboratuvarlarında ve computerize akış dinamiği (CFD) çalışmaları ile teknoloji geliştirmeye devam etmektedir. Dünyada yeni geliştirilmekte olan med-cezirden (Tidal Wave)  elektrik üretimi konusunda en büyük deniz altı enerjisini elektriğe çeviren 260 MW ve 10 üniteden oluşan Sihwa (Kore) projesini devreye almıştır. Andritz Hydro olarak Türkiye boğazlarındaki akıntılardan elektrik enerjisi elde edilmesi konusunda da araştırmalara başladık. Bazı mevcut çalışmalara göre burada 450 MW’lık bir kapasite olduğu öngörüldü.

Yeni Enerji: Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santralleri (pumped storage) hakkında bilgi verir misiniz? Türkiye’de böyle bir uygulama var m??

Wolfgang Hofmann: Pompaj Depolamalı HES’ler ile enerjinin depolaması, suyun bir depolama ortamı olarak kullanılarak elektrik enerjisinin potansiyel enerjiye dönüştürülmesi ile depolanabilmesini sağlamaktadır. Şebekeye pik yük zamanlarında ya da sistem talebi olarak ilave enerji aktarılabilmesine olanak tanımakta olan bu depolanmış güç, aynı zamanda çok kısa sürede kullanılabilir hale getirilebilmektedir ve bu sayede de enerji arzının emniyet ve güvenilirliğinde önemli bir etken görevi görmektedir. Benzer şekilde, Pompa Depolamalı HES’ler Akıllı Şebeke adı verilen daha gelişkin bir şebekeye ulaşılabilmesi için ortaya konan birçok inisiyatifi desteklemektedir. Bu sayede, örneğin rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye tam olarak entegrasyonuna ulaşılabilmesine destek olmaktadır. Andritz Hydro, Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral ekipmanı konusunda da öncü bir şirkettir. Türkiye’de Pompaj Depolamalı Santral projelerinin geliştirilmesi konusunda da yoğun olarak çalışmaktadır. Geçtiğimiz dönemde bu konuyla ilgili pazarın önemli firmalarına prezentasyonlar yaplmış, 2011 Enerji Zirvesi kapsamında da şirketimizce bir Workshop düzenlenmiştir.

Yeni Enerji: Türkiye’de küçük akarsular üzerindeki HES’ler pek çok kesim
tarafından tepkiyle karşılanıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Wolfgang Hofmann: Son dönemde sayıca çok fazla hidroelektrik santralin gündeme gelmiş olmasından dolayı bazı tepkiler olmaktadır. Hidroelektrik santraller yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en verimli projelerdir.

Çevresel etki konusu, her proje için özel olarak değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bugün için Türkiye büyük depolamalı en önemli santrallerini tamamlamış ve işletmeye almıştır. Kalan küçük göl hacimli ve nehir santralleri yenilebilir enerji kapsamında değerlendirilmekte ve karbon sertifikaları almaktadırlar. Bu nedenle kalan HES’lerin bir an önce devreye girmesi ile ülkenin enerjide dışa bağımlılığı azalacak hem de enerji talebinin öz kaynaklarla karş?ılanmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Yeni Enerji: Dünyada ve Türkiye’de hidroelektrik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünya ile kıyaslandığında Türkiye ne durumda?

Wolfgang Hofmann: Hidroelektrik santral yatırımları hem dünyada hem de Türkiye’de yoğun olarak devam etmektedir. Türkiye günümüzde en canlı pazarlardan biridir. Özel sektör yatırımları pazarın ana bölümünü oluşturduıundan önümüzdeki yıllarda da bu yatırımların devam edeceğini düşünüyoruz.

Yeni Enerji: Türkiye’de HES lisanslar? hangi seviyede? 

Wolfgang Hofmann: Türkiye’de üretim lisansı almış ve yatırımına başlanmış olan HES projeleri toplam? 15.000 MW üzerindedir. Bunun yanında lisans aşamasına gelmiş ve gelecek HES projelerinin de 15.000 MW’a ulaşması beklenmektedir.

Yeni Enerji: Mardin’de bir sosyal sorumluluk projesi olarak “Andritz Meslek Edindirme Okulu” kurdunuz. Bu konuda bilgi verir misiniz?

Wolfgang Hofmann: Türkiye işsiz sayısı fazla ama bunun yanında da kalifiye işçi bulmakta zorlandığımız bir ülke. Kalifiye kaynakçıların, mekanikçilerin, elektrikçilerin bugün için aldığı ücretler çoğu mühendisin üzerinde. Bu konuya dikkat çekmek için Mardin’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleri ile tamamen Alman ve Avusturya meslek okullarında uygulanan teorik ve pratik bir eğitim programı ile paralel bir meslek okulu açtık. İlk mezunlarımızı Ağustos ayında verdik ve ne mutludur ki, hepsi hemen çalışma hayatına başladılar.

Yeni Enerji: Son olarak önümüzdeki döneme ilişkin neler söylemek istersiniz?

Wolfgang Hofmann: Yakın dönem için mevcut yatırımlarımızın tamamlanmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da hem kamu hem de özel sektör ihalelerini yakından takip edip rekabette her zaman olduğu gibi önde olmayı hedefliyoruz.


Andritz Meslek Edindirme Okulu

Uzun zamandır Türkiye hidroelektrik sektöründe de hizmet veren Andritz Hydro’nun sosyal sorumluluk projesi kapsamında Mardin’e kazandırdığı okul, 4 Mayıs tarihinde Bakanların, Mardin Valisi ve Avusturya Büyükelçisi’nin de katıldığı törenle açıldı.

2010 yılında çalışmalarına başlanan okulun, planlanması, inşası Andritz Hydro tarafından yapılırken, okulun her türlü finansmanı ve işletmesi 3 yıl süreyle yine Andritz Hydro tarafından yapılacak. Bu süre sonunda okul Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilecek. 

Bölgedeki 100’den fazla gence, Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde, Avusturya çıraklık eğitimi müfredatına dayalı olarak; elektrik, mekanik montaj, torna, sertifikalı kaynakçılık vb. konularda teorik ve pratik eğitimin verileceği okulda ayrıca

İngilizce dil eğitimi de verilecek. Mezunlar daha sonra sanayide doğrudan kalifiye uzman olarak çalışma fırsatı yakalayabilecekler.

Avrupa’ya kıyasla yüksek işsizlik oranına sahip Türkiye’de, aynı zamanda nitelikli işgücü sıkıntısı da çekiliyor. Bu projenin Türkiye’deki diğer tüm sanayi devlerine de örnek olması bekleniyor.


Etiketler


Slider Altına