Aktif Bank Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Erdal Güncan: “Yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmaya devam edeceğiz”

28 Mart 2019 Dergi: Mart-Nisan 2019

Türkiye’nin özel sermayeli en büyük yatırım bankası olan Aktif Bank, yeni nesil bankacılık vizyonundan hareketle yenilenebilir enerji projelerine de uzun vadeli finansman sağlıyor. Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeline olan inançla geliştirilen finansman modeliyle konunun önemine dikkat çekerek bu sektöre katkıda bulunduklarını belirten Aktif Bank Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Erdal Güncan, “Yurtiçi ve yurtdışında devlet alım garantisi sunulan yenilenebilir enerji projelerine, ortaklık modelleriyle yatırım yapmaya devam edeceğiz” diyor.

 

“Aktif Bank, farklı alanlarda sağladığı aktif desteği sürdürülebilir bir geleceğin ana yatırım araçlarından biri olan yenilenebilir enerji alanında da gerçekleştiriyor”

 Aktif Bank, Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Aktif Bank hakkında neler söylemek istersiniz?

Türkiye’nin özel sermayeli en büyük yatırım bankası olan Aktif Bank; yeni nesil bankacılık vizyonuyla, geleneksel bankacılık sisteminin dışına çıkarak dijital kanallar ve sektörlerinin önde gelen kurumları ile yaptığı iş birlikleri üzerinden iş süreçlerini kurguluyor. Aktif Bank'ın, tüm Türkiye genelinde 10 adet şubesi bulunuyor. Bu şubeler, ağırlıklı olarak bire bir iletişim gerektiren kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve özel bankacılık odaklı hizmetler veriyor.

Büyük dağıtım ağı gerektiren bireysel bankacılıkta ise pazarda etkin olan diğer dağıtım kanalları ile yapılan iş birlikleri, pazarlama ve operasyon desteği verilen inovatif iş modelleri ve dijital kanal yatırımları sayesinde Aktif Bank, 660 çalışanıyla Türk bankacılık sektöründe bireysel müşteri pazarının yüzde 14,5'ini oluşturan 8 milyon kişiye hizmet sunuyor.

Banka, ana faaliyet konularının yanı sıra farklı alanlardaki ihtiyaçlara inovatif çözümler sunduğu iştirakleri aracılığıyla da para transferlerinden sigortacılığa, kart ürünlerinden kapsamlı kiosk çözümlerine kadar çok geniş bir yelpazede fark yaratan işlere imza atıyor.

Banka ayrıca 2017 yılında, sektörde bu alanda bilinen gerek yatırımcı gerekse yüklenicilerle birlikte hem EPC amaçlı hem de yatırım portföyü oluşturma amaçlı özel şirketler kurdu. Bu şirketler aracılığıyla, güneş enerjisi santralleri kurulumları amacı ile uzun vadeli finansmanlar sağlıyor.

Aktif Bank’ın enerji sektörüne ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Aktif Bank, ülke ekonomisine farklı alanlarda sağladığı aktif desteği sürdürülebilir bir geleceğin ana yatırım araçlarından biri olan yenilenebilir enerji alanında da gerçekleştiriyor. Aktif Bank, 2017 yılında yenilenebilir enerji projelerine finansman sağlamaya başladı. Hidro, rüzgâr ve güneş enerjisi santrali projelerine toplam 200 milyon dolar tutarında proje finansmanı sağlayan banka, 2017 yılında Türkiye genelinde kurulan güneş enerji santrallerinin yaklaşık yüzde 5’ine katkı sağladı.

Banka, 2017 yılı itibarıyla stratejik yatırım alanı olarak belirlediği yenilenebilir enerji sektörüne özel yeni finansman modelleri ve sistemsel entegrasyon çözümleri geliştirerek; yenilenebilir enerji santralleri kurulumları için uzun vadeli finansman sağlıyor. Kurduğu ortaklıklar ile proje finansmanına EPC hizmetlerini de ekleyerek, güneş enerjisi santralleri sektöründe EPCF (Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve Finansman) hizmetini sunan ilk kurum olan Aktif Banka, sağladığı finansal destek ile 192 MWp GES projesini hayata geçirdi, böylece sektörde öncü ve lider bir konuma ulaştı. Santrallerin kurulum aşamasından itibaren, işletme dönemi de dahil olmak üzere, banka bünyesinde inşaat ve elektrik mühendisleri de istihdam edilerek tüm süreçler yakından kontrol ediliyor.

 “Projelerin sermaye yetersizliği nedeniyle hayata geçirilememe riskini ortadan kaldırarak sektöre destek veriyoruz”

 Firmanızın yenilenebilir enerji sektörüne yönelik güçlü bir finansman desteği var. Bu sektöre yatırım yapmak firmanıza ve Türkiye ekonomisine nasıl bir katkı sağlıyor/sağlayacak?

2017 yılında 400 GW civarında olan global güneş enerjisinden elektrik üretiminin, 5 yıl içerisinde 580 GW seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. 2030 yılında ise dünyadaki toplam elektrik ihtiyacının yüzde 15’inin güneşten sağlanacağı düşünülüyor. Özellikle Avrupa’nın güneş enerjisinden elektrik üretiminde 100 GW üretim sınırını aşması ve bu üretimin 43 GW’ının tek başına Almanya’ya ait olması dikkatleri çekiyor. Güneş enerjisinden elektrik üretiminde, Çin, Japonya ve ABD önemli ülkeler arasında yer alıyor.

Avrupa’da 1990’lı yıllarda başlayan güneş enerjisinden elektrik üretiminin Türkiye’de hayata geçmesi ise 2013 yılının sonlarına denk geliyor. Türkiye’nin hedefi, 2020’de, 2018 yılında 5 GW seviyesinde olan kurulum kapasitesini 9 GW’a çıkartmak. Bunun için Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımı artırarak ithal enerjiye bağımlılığı azaltma hedefiyle, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi santrali yatırımları için yüksek kapasiteli ihaleler düzenliyor.

Türkiye, tahmini 30 GW kapasiteli güneş enerji santrali kurulumu potansiyeline sahip. Fakat bugüne kadar kurulmuş yaklaşık kapasite 5 GW seviyesinde ve yüzde 16 kapasite kullanım oranı halen düşük kalıyor. Türkiye’deki en düşük ışıma oranına sahip bölge, birçok Avrupa ülkesinin en yüksek ışıma oranına sahip bölgesinden daha yüksek miktarda elektrik üretebiliyor. Türkiye’nin bu potansiyelini hayata geçirebilmek adına Türkiye’nin ve dünyanın geleceği için büyük önem taşıyan güneş enerjisi yatırımlarının her adımında yer alarak hem konunun önemine dikkat çekiyoruz hem de geliştirdiğimiz finansman modeliyle bu alana katkıda bulunuyoruz.

Finansman desteğinizin yanında güneş enerjisi santrallerine yönelik projelerde yatırımcı rolü de üstleniyorsunuz? Bu konuya ilişkin detaylardan bahsedebilir misiniz?

Her sektöre özel esnek modeller üreterek gerçek yatırım bankacılığı yapan Aktif Bank, güneş enerjisi santrali finansmanında müşterilerinden nakdi sermaye yerine belirli kapasitelerde inşaata hazır güneş enerji santrali alarak, geleceğin ana yatırım araçlarından biri olan sürdürülebilir ve temiz enerjiye olan inancını ortaya koyuyor. Projelerin sermaye yetersizliği nedeniyle hayata geçirilememe riskini ortadan kaldırarak sektöre destek veriyor.Banka,bu modelle proje finansmanı sağlamanın yanı sıra yatırımcı konumuna da gelerek yaklaşık 59 MWp GES santraline yatırım yaptı.

Aktif Bank, 14 şehirde, 35 farklı lokasyonda kurulu 192,3 MWp kapasiteye sahip GES tesisini kredilendirdi ve tesisler 2018 yılı başında faaliyete başladı.

Ayrıca banka, güneş enerjisi santrallerinin yanı sıra Erzurum’da bir adet HES ve İzmit’te bir adet RES projesine de proje finansmanı sağladı.

Geçtiğimiz yıllarda güneş enerjisi alanında bir ortaklık gerçekleştirdiniz. Bu iş birliğinin detaylarını öğrenebilir miyiz? Sektörde nasıl bir fark yaratacaksınız?

Aktif Bank, güneş enerjisi santrali alanında faaliyet göstermek amacıyla 2017 yılında yüzde 50-50 ortaklıkla 2 tane SPV kurdu. Lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi yatırımları yapmak amacıyla kurduğu çatı şirket, 50 MWp kurulu kapasiteye sahip tesise yatırım yaptı. Ayrıca EPC hizmetleri sağlamak üzere kurulan diğer şirket 2017 yılında yaklaşık 32 MWp kapasiteli 3 GES projesinin EPC hizmetini tamamladı. Bu ortaklıklar ile güneş enerjisi santralleri yapımına da bizzat katkıda bulunan Aktif Bank, santrallerin üretim standartlarını sigortalayarak gelirlerini de güvence altına aldı.

 “Biyokütle enerjisi projeleri de yatırım alanlarımız arasında yer alıyor”

Grup şirketlerinizden Asron Sigorta da enerji sektörüne yönelik sigorta çözümleri geliştiriyor. Asron Sigorta’nın faaliyetlerine ilişkin bilgileri sizden dinleyebilir miyiz?

Aktif Bank iştiraki olan Asron Sigorta; enerji­, i­nşaat, teksti­l, otomoti­v, fi­nansal h­izmetler ve sağlık sektörler­inde önemli­ si­gorta tem­inatları, danışmanlık ve ri­sk analizi­ hi­zmetler­i sağlıyor. Yen­ileneb­ili­r enerji alanında, güneş enerji­si­ tesi­sleri­ni­n kurulumu ve işletme dönemler­i için sağladığı temi­natlarla sektörde li­der konumunda yer alıyor.

Aktif Bank, Allianz Climate Solutions ile güneş ışıması azalmasından kaynaklı performans kaybının sigortalanabilmesi amacıyla GES tesisi sertifikasyonunu hayata geçirdi. Bu kapsamda Asron Sigorta da bankanın kredili müşterilerine özel, montajdan itibaren başlayan süreci ve işletme dönemini de kapsayan 10 yıllık yenileme garantili yeni all-risk sigorta ürünü geliştirdi.

Önümüzdeki döneme ilişkin hedefleriniz, projeleriniz neler?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) gibi yurtiçi ve yurtdışında devlet alım garantisi sunulan yenilenebilir enerji projelerine, ortaklık modelleriyle yatırım yapmaya devam edeceğiz. GES projeleri ya da kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişime katkı sağlayan biyokütle enerjisi projeleri de Aktif Bank olarak yenilenebilir enerji kapsamında yatırım alanlarımız arasında yer alıyor.​​ Biyokütleden enerji üretimi amacıyla yeni bir iştirak kurduk ve şu anda bir proje geliştiriyoruz.

 “Depolama teknolojisine yatırım yapan ülke ve firmalar enerji sektörünün dinamiklerini değiştirebilir hale gelecek”

Yenilenebilir enerji sektöründe yer alan yatırımcı müşterilerinize bizim aracılığımızla vermek istediğiniz mesaj nedir?

Dünyada güneş enerjisinden üretilen elektriğin depolanabilmesi hedefleniyor. Dünyanın önde gelen firmaları güneş enerjisinden üretilen elektriğin depolanması üzerine çalışırken, Avrupa Birliği, yenilenebilir enerjiye destek vermektense, depolanabilir yenilenebilir enerjiye destek vermeyi tercih ediyor. Depolama teknolojisine yatırım yapan ülke ve firmalar enerji sektörünün dinamiklerini değiştirebilir hale gelecek.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi, enerji üretiminde fosil yakıtlara olan bağımlılığı tamamen ortadan kaldıramıyor. Çünkü rüzgâr, güneş gibi kaynaklardan 24 saat sürekli ve stabil bir elektrik üretimi yapılamıyor. Bu nedenle dünyada henüz depolanma imkanı bulunmayan güneş enerjisinden üretilen elektriğin depolanabilmesi hedefleniyor. Mevcut teknolojilerle bu depolama hizmetini sağlamak çok fizibıl olmadığından, dünyada pil ve alternatif depolama yöntemleri üzerinde çok yoğun araştırma geliştirme çalışmaları yürütülüyor. Pil yani depolama teknolojisinin ilerlemesi ile yenilenebilir kaynakların güvenilirliği kat kat artacaktır.



Slider Altına