OECD Ülkelerinde Yenilenebilir Enerjilerin ve Atıkların Geliştirilmesi

21 Haziran 2008 Dergi: Mart-Nisan 2008
OECD ülkelerinde 1990 ve 2005 yılları arasında, yenilenebilir kaynaklardan karşılanan birincil enerji arzı, 262 mtpe'den 327 mtpe'ne yükselerek, yıllık ortalama yüzde 1,5'lik bir büyüme göstermiştir. 2005 yılında, yenilenebilir enerji kaynakları OECD ülkelerinde, toplam birincil enerji arzının yüzde 5,9'unu karşılamıştır. Bu değer, aynı payın 1990'daki yüzde 5.8'lik değerinden ufak bir miktar azdır...

Etiketler