Header Reklam
Header Reklam

“İklim Eylemi yoluyla AB Enerji Güvenliğini Sağlamak” Raporu Yayımlandı

02 Ağustos 2022 Dergi: Temmuz-Ağustos 2022
“İklim Eylemi yoluyla AB Enerji Güvenliğini Sağlamak” Raporu Yayımlandı

Avrupa Birliği’nin, enerji ve iklim hedeflerini tehlikeye atmadan 2022 kışıyla ve 2025 yılına kadar Rus gaz arzının tamamen kesilmesiyle nasıl başa çıkabileceğini inceleyen  “İklim Eylemi yoluyla AB Enerji Güvenliğini Sağlamak” (Delivering EU Energy Security through Climate Action) başlıklı rapor yayımlandı.
Rapor; Rhodium Group, Agora Energiewende, Maryland Üniversitesi ve Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı araştırmacıları da dahil olmak üzere ECF ve Hewlett Vakfı’nın birçok araştırmacısı tarafından yürütülen analizlere dayanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol ve Avrupa İklim Vakfı (ECF) CEO’su Laurence Tubiana’nın önsözlerini içeren raporun öne çıkan bulguları şöyle:
•    Doğalgaz altyapısında büyük çaplı yeni yatırımlara gerek yok. Yeni LNG terminalleri, ekonomik açıdan kârlı olabilmesi için 10 yıldan fazla süreye ihtiyaç duyar ancak AB’nin doğalgazı 2030 yılına kadar yaklaşık %30 (116bcm) azaltma planı olduğu için 2025 yılından sonra bu varlıkların kullanımı elverişsiz hale gelecek
•    2022 veya 2025 yılına kadar yerli doğalgaz üretimini artırmak için somut seçenekler yok. Yeni yüzer LNG terminalleri bir miktar ek tedarik sağlayabilir ancak doğalgaza mecbur kalmamak için süreli sözleşmeler yapılmalı.
•    Doğalgaz arzının azalması nedeniyle Avrupa’da geçici olarak kömür kullanımı kaçınılmaz.Rus gazı tamamen kesilirse bu kış hanelere arzı sürdürmek için fabrikaların kapatılması ve personelin izne çıkarılması Gaz talebini azaltmak için birçok araç mevcut olsa da tam bir kesinti Avrupa’yı enerji ihtiyacını karşılayacak yeterli arzdan yoksun bırakacak.
•    Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, elektrifikasyon ve enerji verimliliğine yönelmek, Avrupa’nın bu krizden enerji güvenliğini sağlamak konusunda daha güçlü ve iklim değişikliğiyle mücadelede lider olarak çıkmasına yardımcı olacak. Bununla birlikte Avrupa ülkeleri, Avrupa için yerel, uygun fiyatlı enerjiyi güvence altına almak amacıyla her yıl dört kat daha fazla güneş ve üç kat daha fazla rüzgar kurulumu yapmak zorunda kalacak.
Rapor, karar vericiler için altı öneride bulunuyor:
1.    Rüzgar ve güneş enerjisi projeleri için hızlandırılmış izin süreçlerinin uygulanması,
2.    Enerji verimliliğini artırmak için kamu yararının öne çıkarılması ve finansman programlarından yararlanılması,
3.    Sanayide elektrifikasyonun hızlandırılması,
4.    Güçlü bir ekipman ve tedarik politikasının hazırlanıp uygulamaya koyulması,
5.    Yenilenebilir enerji projeleri ve haneler için ısı pompası kurulumu konularında insan kaynağını geliştirilmesi,
6.    Kısa süreli sözleşmelerle, geçici olarak Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Üniteleri  (FSRU) ile gaz yatırımlarının sınırlandırılması.

Raporun tamamı için:

https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2022/07/ecf-external-white-paper.pdfSlider Altına