Çağdaş Harita Proje Mühendislik, Manisa ve Sivas GES yatırımlarına haritacılık hizmeti verdi

27 Mart 2018 Dergi: Mart-Nisan 2018

2012 yılından bu yana haritacılık sektöründe çalışmalarına başarı ile devam eden Ankara merkezli Çağdaş Harita Proje Mühendislik, ülke çapında verdiği haritacılık hizmetleri ile ön plana çıkıyor. Enerji nakil hatları projelerinin hazırlanması da iş alanlarından biri olan firma geçtiğimiz yıl Manisa’da 5 MW’lık ve Sivas’ta 3 MW’lık güneş enerjisi santrali yatırımına haritacılık hizmeti verdi.

Projeden Sorumlu Çağdaş Harita Proje Mühendislik Sahibi Çağdaş Kasapoğlu, Manisa ve sivas’ta gerçekleştirilen projelere ilişkin şu bilgileri verdi: “Hâlihazır proje için ekibimiz sahaya gitmiş ve ham arazinin ilk durumunun projesini yapmak için gereken verileri toplamış ve arsa sınırını belirleyerek işverene teslim etmiştir. Gelen ilk verilerle yapılan hâlihazır harita üzerinden yatırım arazisinin izohips eğrileri oluşturularak Kuzey-Güney yönünde kesitleri çıkartılmış, arazi eğimleri incelenmiş ve arazide var olan ters eğim bölgeleri belirlenmiştir. Yatırım arazisini güney yönüne çevrilmiş güneş panelleri montajına uygun hale getirmek için ters eğim bölgelerinin düzenlenmesi gerekliliği üzerine kazı projesi oluşturulmuştur. Aynı kazı projesinde güneş paneli konstrüksiyon sehpalarının da Doğu-Batı yönlü kesitleri işverene sunulmak üzere hazırlanmıştır.

Kazı projesine uygun olarak hafriyat yapılmasını da sağlayan ekibimiz arazi düzenlenmesini takiben çakma ayak olarak tasarlanmış konstrüksiyon ayaklarını belirlenen aralıklarla, trafonun, idari binanın ve enerji nakil hattı direklerinin yerleri yüksek hassasiyet ile işaretleyerek işverene teslim edilmiştir.

“Sivas’ta 3 MW’lık GES yatırımına hizmet verdik”

Sivas’ta bitirmiş olduğumuz bir diğer projemizde de 3 MW GES yatırımının trafoya bağlanacak enerji nakil hattının güzergâhının belirlenmesi ve kamulaştırma işleri tarafımızdan yapılmıştır. Enerji nakil hattı güzergâhının belirlenebilmesi için tarafımızdan hâlihazır haritasının yapılmasının ardından teknik ekibimiz tarafından güzergâh belirlenmiş ve sahaya uygulanabilirliği saha ekibi tarafından doğrulanmıştır. Bunun ardından enerji nakil hattı güzergâhının profili çizilmiş ve buna bağlı vaziyet planı teknik ekibimiz tarafından oluşturulmuştur. Bu işlemleri takiben proje ENH’ının kamulaştırma dosyası oluşturulmuştur. Kamulaştırma dosyası öncelikle elektrik dağıtım şirketine ardından da TEDAŞ kontrolüne sunulmuş ardından ilgili bölge kadastro kontrol ve onayı sonrasında projemiz işverene teslim edilmiştir”.

 

Çağdaş Harita Proje Mühendislik Hakkında

Firmanın sağladığı hizmetler arasında enerji nakil hattı projelerinin hazırlanması, kamulaştırma proje ve dosyalarının hazırlanması, halihazır harita yapım ve onay işlemleri, EPDK önlisans başvuru haritalarının hazırlanması, imalat haritalarının hazırlanması, yol projeleri dizayn ve etüt hizmetleri, fotogrametrik harita üretimi, demiryolu hat ölçümleri, hidroelektrik santral yatırım ve imalat hizmetleri, güneş ve rüzgar enerji santralleri yatırım ve imalat hizmetleri yer almaktadır.

Son yıllarda imalatları yoğunlaşan enerji sektöründe harita mühendisliği hizmetlerinin önemine vurgu yapan Çağdaş Harita Proje Türkiye’nin önde gelen yatırımcı ve EPC firmalarına 2017 yılında toplamda 35 ayrı güneş ve rüzgar enerji santrali proje uygulamasında ve 15 ayrı ENH kamulaştırma işlemlerinde başarı ile hizmet vermiştir.

2018 yılında enerji sektöründe yatırımcıların karlılığı yüksek, doğru yatırımlar yapabilmeleri için arazi seçimlerine, enerji nakil hattı projelerine, yatırımın düşünüldüğü arazilerin mülkiyet durumlarına dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çekilmektedir. Çağdaş Harita Proje, yatırımcıların projelerinde düşük maliyet, hızlı imalat ve dolayısıyla proje karlılığının arttırılması için uzman ekibi ile sektörde varlığını sürdürmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slider Altına