Header Reklam
Header Reklam

Güneş panelleri geri dönüşümlü olabilir mi?

24 Kasım 2017 Dergi: Kasım-Aralık 2017

Siena Hacker

Çalışma ömrünü tamamlayan güneş panelleri, düzenli depolama alanlarında e-atık haline gelir; çevre dostu bir hayata hiç de çevreci olmayacak bir son verir. Son yıllarda, güneş enerjisi endüstrisinin desteklenmesi ve bu alandaki teknolojik gelişmeler, güneş panellerin çalışma ömrünü tamamladıktan sonra geri dönüşümü için programlarının geliştirilmesini teşvik etti. Güneş panelinin geri dönüşümü, 2050'ye kadar tek başına 15 milyar dolarlık bir sanayi olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, daha iyi geri dönüşüm uygulamaları, binlerce ton e-atık maddenin gelecekteki panellerin imalatı için gerekli malzemelerin ayrıştırılarak geri kazanılmasını sağlayacaktır.

Güneş panelleri imal etmek için enerji ve doğal kaynak kullanımı gerekmekle birlikte, bugün üretilen panellerin tahmini enerji geri ödeme süresi iki yıldır. Böylece, panel iki yıl içinde, onları üretmek için gerekli olandan daha fazla elektrik üretmiş olacaktır. Günümüzde üretilen güneş panellerinin yaklaşık 30 yıllık bir ömrü olduğu düşünülürse, bu hızlı yatırım geri dönüşünün ne kadar avantajlı olduğu görülecektir. Üreticilerin çoğu, kendilerinden emin biçimde, 25 ile 30 yıllık garanti süresi verebilmektedir. Garanti süresi boyunca kullanımda olan paneller giderek daha düşük bir üretim oranında da olsa elektrik üretmeye devam edecektir.

Güneş panellerinin günümüzde en temiz ve en ucuz enerji kaynaklarından biri olduğu açıktır. Güneş enerjisi ile elektrik üretmek, doğal gazın veya kömürün aksine, esasen kirleticiliği olmayan bir işlemdir. Üretim süreci de dâhil, güneş panelleri, ömrü boyunca kömürden yüzde 99 daha az su kullanacak ve kömürden yüzde 95 daha az karbondioksit üretecektir. Fosil yakıtlar madencilik işlemleri gerektiren tükenebilir kaynaklar olsa da, güneş tükenmez ve ücret ödenmeyen bir kaynaktır. Tüm evinize güç ihtiyacı için yeterli elektrik üretebilen paneller, kurulumundan sonra çok az bakım gerektirir.

Panel üretimindeki ana girdilerden biri olan silikon, yerkabuğunda en çok bulunan ikinci elementtir. Silikonun bolluğu ve daha önce sınırlı geri dönüşüm teknolojisi nedeniyle, geçmişte sanayi, panellerin büyük ölçekli geri dönüşümünü üstlenme motivasyonundan yoksundu. Böylece, 70'li ve 80'li yıllardan itibaren üretilen ilk nesil güneş paneli, ömrünün sonuna geldi, e-atık haline getirildi. E-atık krizinin tırmanmasıyla birlikte, güneş enerjisi sektörünün bazı üyeleri, panellerin geri dönüşümünü cesaretlendirmek için çalışmaya başladı.

Birkaç farklı panel türü olmasına rağmen genellikle silikondan, alüminyumdan ve camdan imal edilmektedir. Doğru şekilde ayrıldığında ve işlendiğinde, bu bileşenler geri dönüştürülebilir ve PV üreticilerine satılabilir. Son yıllarda, bu panellerin geri dönüştürülmesi için teknoloji önemli ölçüde gelişti. Avrupa’lı kâr amacı gütmeyen PV Cycle grubu, 2016 yılında silikon bazlı paneller için yüzde 96 geri dönüşüm oranını elde etti. Grup, çevreciler ve işadamları için harika bir haber olan yüzde 100 geri dönüştürülebilirlik oranına doğru ilerlemeye devam ediyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (International Renewable Energy Agency - IRENA) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yapılan 2016 yılındaki bir araştırma, panel geri dönüşümünün 2050 yılına kadar yaklaşık 15 milyar dolarlık bir fırsata sahip olduğunu ortaya koydu. IRENA, yaklaşık otuz yılda küresel panel atığının 78 milyon ton gibi yüksek bir seviyede olacağını öngörüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına 10 milyon ton panel atığı oluşturması bekleniyor. Büyük ölçüde camdan yapılmış olan bu atık, hammadde geri kazanma konusunda altın madeni gibidir. Materyalin parasal değerine ek olarak, geri dönüşüm, süreç içinde yer alan işçiler için binlerce istihdam potansiyeline sahiptir ve geri kazanılan materyalleri kullanmaya odaklanan yeni endüstriler de bulunmaktadır.

Halen üretilmekte olan çoğu güneş panelinin minimum 30 yıllık bir ömrü vardır; endüstriyi ve tüketicileri gelecekte büyük bir geri dönüşüm fırsatı ile karşı karşıya bırakmaktadır. Geri dönüşüm patlamasını teşvik etmek için stratejik çerçeve oluşturan politikalar şimdi başlamalıdır. Avrupa Birliği, tüm panel tedarikçilerinin eski paneller için toplama ve geri dönüşüm maliyetlerini finanse etmesini şart koşuyor. Bununla birlikte, kurulu kapasite için ilk dört ülkeden üçü (Çin, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri) panel atıkları için herhangi bir ulusal yasal düzenlemeye sahip değil.

Elektronik atık krizine tepki olarak küresel güneş enerjisi endüstrisi, ürünleri için kapsamlı bir "Beşikten Mezara" yaklaşımını benimsemelidir. ABD'de, Güneş Enerjisi Endüstrisi Birliği (SEIA), üyelerine (SunPower, Panasonic ve Trina Solar gibi diğer üreticiler ve kurulum geliştiricileri de dahil olmak üzere) uygun maliyetli panel geri dönüşümcüler ağı geliştiriyor. SEIA ayrıca, düzenli atık depolama yerine proaktif atık yönetimi stratejileri sağlamanın ilk evresinde bulunuyor. Organizasyon, geri kazanımdan elde edilen geliri, daha etkili atık yönetimi programları geliştirmek için

Bu ilk adımlar umut verici olmakla birlikte, geri dönüşüm standartlarını zorunlu kılmak için bir yasal düzenlemenin olması, eninde sonunda artan panel e-atıklarının önüne geçebilmenin en etkili yolu sayılabilir. ABD'deki mevcut denetimleri azaltıcı politikaları göz önüne alındığında, ulusal geri dönüşüm düzenlemelerinin yakın zamanda endüstriye kazandırılması pek olası görünmemektedir. Bu hareketin öncülüğünü yapmak, her bir eyaletin sorumluluğundadır. Örneğin, Washington, yakın bir tarihte, onaylanmış bir yönetim planına sahip olmadıkça üreticilerin panel satışı yapmasını engelleyecek bir tasarıyı başlattı. Endüstrinin yeni girişimleri de, geri dönüşümün hızla gelişeceğinin, sektörün daha çevreci ve maliyet açısından etkin hale geleceğinin göstergeleridir. Bununla birlikte, hükümetin düzenlemeye uyması daha uzun süre gerektirebilir.

Kaynak: https://blog.pickmysolar.com/can-solar-panels-be-recycled

 https://www.solarpowerworldonline.com/2017/08/can-solar-panels-recycled/

 Slider Altına