Header Reklam
Header Reklam

Endüstri 4.0 ve güneş enerjisinin dijitalleşmeyi değiştirişi

20 Temmuz 2017 Dergi: Temmuz-Ağustos 2017

HUAWEI

Dünya düşük karbon salınımlı elektrik sistemlerine geçerken en önemli zorluk hızlı çözüm oluşturabilmektir. Geleneksel elektrik üretimi, gerektiği ölçüde artırılabilen veya azaltılabilen güvenilir bir temel yük sağlamaktadır. Yenilenebilir enerji ise, tam aksine, sürekli değildir ve talep artışlarını geleneksel yöntemler kadar etkin şekilde karşılayamaz; güneş her zaman açmaz, rüzgâr ise her zaman esmez. Güneş enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payı katlanarak artarken, büyük şirketler sürdürülebilir temiz enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam etmekte ve endüstrinin yenilik üretme kabiliyeti de genişlemektedir. Dijital teknolojilerin kullanımındaki yenilikler sayesinde güneş enerjisi sektörü, en esnek elektrik üretimi yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Endüstri 4.0

Dünya çeşitli çağlardan geçti: ilk endüstriyel devrim makine kullanımıyla üretimi dönüştürdü, Endüstri 2.0 ile elektrik seri üretimi mümkün hale getirdi ve Endüstri 3.0 elektronik ve BT kullanımı ile bizi ileriye taşıdı. Bugün, birçokları tarafından Endüstri 4.0’ın doğuşu olarak gösterilen dijital devrim yolunda ilerlemekteyiz. Nesnelerin İnterneti, büyük miktarda veri, bulut bilgi işlem, yapay zeka, sanal gerçeklik ve ileri iletişimin diğer biçimleri dahil olmak üzere akıllı teknolojiler, işletmelerin ve toplumların işleyişini temelden değiştirmektedir.

Endüstri 4.0 güneş enerjisi PV sistemlerine uygulandığında, bol fakat istikrarsız enerji üretimini etkin şekilde yöneterek ihtiyaç duyulan istikrarı ve güvenilirliği sağlar. Güneş enerjisi PV teknolojisinin hızlı çözüm üretebilirliğinin artması endüstriyi de daha rekabetçi hale getirmektedir. Akıllı teknolojilerin doğru şekilde uygulanması ve dikkatli analiz ile güneş enerjisi PV teknolojisi, seviyelendirilmiş elektrik maliyeti (LCOE) yolunda hızla ilerlemekte ve destek olmaksızın geleneksel enerji üretimi yöntemleriyle eşit şartlarda rekabet edebilecek hale gelmektedir. Bu denkliği sağlayabilmek için endüstri, mesaisini güneş enerjisinin uzun vadeli dijitalleştirilmesine harcamalı ve akıllı teknolojileri daha akıllı hale getirmek üzere yatırımlara devam etmelidir.

Güneş enerjisinin ‘akıllı’ hale getirilmesi

Dijital teknolojilerin uygulanmasıyla birlikte ‘akıllı’ güneş enerjisi sistemleri, tekil panel seviyesinde dahi çok büyük miktarda veri oluşturur. Bu veriler doğru şekilde analiz edildiklerinde değerli bilgiler ortaya koyarlar. Karmaşık algoritmaların kullanımı varlık yöneticilerinin hassas tahminler yapabilmesini ve enerji üretimini artıran gerçek zamanlı kararlar alabilmesini sağlar, bu sayede de her güneş enerjisi dizisinin yatırım geri dönüşü ciddi şekilde artar.

Huawei Güneş Enerjisi sistemlerine özgü I-V Curve Tanılama teknolojisi, güneş enerjisi sistemi sahiplerine ve işletmecilerine güneş enerjisi PV sistemlerinin tüm detaylarını uzaktan görüntüleme ve işlemleri uzaktan gerçekleştirme olanağı tanır. Her bir panel, tüm dizinin performansı hakkında tekil veri sağlar, bu veriler birleştirildiğinde tüm sistemin performansı hakkında kesin bilgiler elde edilir. Enerji yöneticileri kişisel bilgisayarlarını veya akıllı telefonlarını kullanarak konforlarını bozmadan birçok PV sistemi dahilindeki her PV’yi gerçek zamanlı olarak tarayabilir, arızaları ve sorunların temel sebeplerini hızlıca ve hassas bir şekilde tespit edebilir. Bu gerçek zamanlı izleme olanağı, henüz bir sorun ortaya çıkmadan bakım olanağı tanır ve pahalıya mal olan plansız, yorucu, yerinde test gereksinimini ortadan kaldırır, böylece tesis sahipleri ve kullanım ve bakım işletmecileri güneş paneli tesislerinin her zaman maksimum verimlilikle çalıştığından emin olabilir.

Huawei’in FusionSolar® Akıllı PV Çözümü, akıllı takip ve raporlama sistemi ile I-V Curve Tanılama gibi teknolojileri kullanan enversörden, yenilikçi güç hattı iletişimine (PLC) kadar, çeşitli akıllı donanım kombinasyonlarına sahiptir. Bu eksiksiz çözüm tesis çalışma süresini optimize eder ve enerji verimliliğini artırır. Bunun direkt sonucu olarak, varlık yöneticileri tipik olarak çok daha düşük arıza oranı ile karşılaşır, böylece aynı anda hem yatırım geri dönüşü artar hem de işletme maliyeti azalır.

Lakenheath, Birleşik Krallık’ta 12,8MW PV tesisi, tamamen dijitalleştirilmiş ve otomatikleştirilmiş kullanım ve bakım için Huawei FusionSolar® kullanmaktadır. Çoklu dizi enversörlerinden (birkaç merkezi enversör yerine) oluşan dengeli ve esnek bir altyapı sistem güvenilirliğini güvence altına alır; bir enversörün arıza yapması tüm sistemi etkilemez. Huawei’in dizi enversörleri ve akıllı PV kontrol ekipmanları sayesinde tesis, daha verimli, güvenli ve güvenilir şekilde çalışırken kullanım ve bakım maliyetleri de azalır.

Sektörü dönüştürmek

Enerji endüstrisi, geniş köklere sahip oyuncuları ve sistemleriyle belki de küresel ölçekte en karmaşık endüstrilerden biridir, aynı zamanda potansiyel olarak Endüstri 4.0’dan en çok fayda sağlayacak olan endüstri de enerjidir. Merkezi üretim modelleri, küçük ölçekli, dağınık mikro üretime doğru kayarken; teknoloji, istikrarlı ve hızlı çözüm üretebilen enerji tedariği için anahtarıdır. Bu sebeple güneş enerjisi endüstrisinin ilerlemesine devam edebilmesi için ARGE yatırımı hayati önem taşımaktadır.

Huawei, telekom alanındaki deneyimini enerjiye uyguladığı için sektörde farklı bir konuma sahiptir ve bir kuruluş olarak küresel enerji dönüşümünü mümkün kılmak için gereken teknolojilere yatırım yapmaya son derece kararlıdır. Doğal soğutma teknolojisinden önleyici bakıma, entegre DC akım kesmeye kadar, güneş enerjisi teknolojisi, enerji geri dönüşünü en üst düzeye çıkarmak için dijitalleşmenin en çağdaş noktasında olmalıdır. Son on yılda Huawei, ARGE’ye 37 milyar Amerikan doları yatırım yapmıştır ve her yıl gelirinin %10’dan fazlasını ARGE’ye ayırmaya devam etmektedir.

Şebeke istikrarı ve siber güvenlik de güneş enerjisinin dijitalleşmesinde hayati önem taşımaktadır. Huawei, geliştirilmiş şebeke desteği, istikrar, elektrik kalitesi ve iyileştirilmiş şebeke esnekliği sağlamak için iyi tanımlanmış, gelişmiş güç elektronikleri kullanmaktadır. FusionSolar® Akıllı PV sistemi, zayıf şebekelerde frekans ve gerilim istikrarı sağlamak için karmaşık, düşük gerilim, şebekede kalma ve duyarlı güç tedariğini desteklemektedir. Siber güvenlik elektrik sistemlerinin kullanılabilirliği ve güvenilirliği için ciddi bir tehlike olabilir; lider Bilişim ve İletişim Teknolojileri (ICT) sağlayıcısı olan Huawei, mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek sistem açıklarıyla mücadele etmek için uluslararası güvenlik standartlarına uymaktadır.

Şüphesiz tek bir şirket tek başına bir endüstriyi değiştiremez. Dijitalleşmenin güneş enerjisi PV’lerine uygulanması, daha yüksek verimlilik ve daha iyi yatırım geri dönüşü sağlanması yoluyla Huawei, sektördeki herkese ilham kaynağı olmayı ummaktadır. Ek olarak Huawei, dünya çapında 15 yeni ‘Açık Laboratuvar’ oluşturmaktadır, bu laboratuvarlarda endüstri ortaklarıyla iş birliği içerisinde akıllı şehirler, enerji, finans, lojistik, imalat ve medya alanlarında ortak çözümler geliştirilecektir.

Geleceğe bakarken

Güneş enerjisinin dijitalleştirilmesi, sektörün şu an karşı karşıya olduğu pek çok zorluğun üstesinden gelinmesini sağlayacaktır, böylece dünya çapında temiz ve uygun fiyatlı elektriğe erişim mümkün olacaktır. Endüstriyi dönüştürecek olan Endüstri 4.0’a doğru yürüyüş bir memnuniyet kaynağıdır, fakat uzun vadeli görüş, yatırım ve iş birliği gerektirecektir. Huawei, teknolojik inovasyonda derin bir temele sahip bu dönüşümü ileri götürmeye kararlıdır.

 Slider Altına