Slider Altına

Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 6. kez düzenlendi

01 Ağustos 2016 Dergi: Temmuz-Ağustos 2016

Eurosolar Türkiye tarafından 6.’sı düzenlenen Uluslararası Yüzde 100 Yenilenebilir Enerji Konferansı 26-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.  Güneş enerjisi sektöründen çok sayıda ismin katıldığı konferansta konuşan Eurosolar Türkiye Genel Sekreteri Murat Onuk, Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye geçişte kaynak sıkıntısı içinde olmadığının aşikar olduğunu belirterek, “Ülkemiz, fosil yakıtlar açısından fakir olmakla birlikte yenilenebilir enerji kaynakları açısından kendine yeterlilik anlamında dünyanın en zengin ülkeleri arasında bulunuyor. Bu yüzden ülkemizin enerji politikalarına yön verenlerden toplum sağlığına ve çevreye etkileri de içeren toplam yaşam maliyetlerini de göz önüne alarak çözümden yana bir yol sergilemelerini ve ülkemizin enerji ihtiyacını bağımsızlaştıracak yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişte gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Teknik bahanelerin bir kenara bırakılarak yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçişte somut adılar atılmalıdır” dedi.

“Güneş enerjisi camları yüksek geçirgenlik değerleriyle verimliliği artırıyor”

Etkinlikte bir sunum yapan Şişecam Düzcam Güneş enerjisi Camları Ürün Sorumlusu Serhat Çokberkit, güneş enerjisi sitemlerinde güneş panelleri ve kolektörlerde üst katman olarak kullanılan camın niteliğini anlattı. Hem güneş panellerinde hem de güneş kolektörlerinde en üst katmanın cam malzemesi olduğuna değinen Çokberkit, güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan camın niteliklerini şöyle açıkladı: “Cam malzemesi herşeyden önce güneş enerjisi sistemlerini olumsuz dış çevre koşullarından koruyan mekanik dayanımı yüksek bir malzemedir. Güneş enerjisi camları, yağmur, dolu, toz, kirden iç aksamları korur ama asıl olan yüksek geçirgenlik değerleriyle panellerin verimliliğini artırmaktadır. Bir diğer güneş paneli örneği de cam cama modüllerdir. Bu da son zamanlarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Burada güneş panellerinin üst katmanı cam olduğu gibi alt katmanı da cam malzemesidir. Bunlar, çerçevesiz, hafif, kolay kurulumu ve estetik görsellikte ön plana çıktığında farklı yerlerde kullanılabilmektedir. Güneş enerjisi camları düşük demirli hammaddeyle üretildikleri için genelde belli olmazlar. Camların tonları beyaza doğru gitmektedir bu da enerji verimliliği sağlar. Aynı zamanda güneş panellerine ve kolektörlerine gelen güneş ışığını yansıtmadan modül içerisine çevirebilecek geometrik desenleri vardır. 3.2 mm ve 4mm olmak üzere iki farklı kalınlıkta üretilmektedir. Camlardaki geçirgenlik yüzdesini artıran antireflektif kaplamalardır. Yani camın atmosfere bakan yüzeyine özellikle solüsyon uygulanarak camdaki yansıma oranları düşürülerek geçirgenlik değerleri artırılmaktadır. Bu sayede de verimlilikleri artmakta ve daha fazla elektrik üretilmektedir. Ayıca güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan camların hepsi temperli camdır. Böylece normal camlara göre 5 kat daha fazla yayılım özelliği göstermektedir. Panellerin verimliliği artırma konusunda temel prensip panelin iç aksamını olumsuz çevre koşullarından korumak bunun yanında maksimum düzeyde güneş ışığını modülün içerisine transfer etmektir. Güneş ışığını hiçbir şekilde kaybetmek istemiyoruz”.

“Yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşmak için ısıtma ve soğutma sistemi de dönüştürülmelidir”

Kongrenin sonuç bildirgesinde ise şunlar yer aldı: “Konvansiyonel yakıtların terkedilerek yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş uzun bir yolculuktur. Enerji sadece elektrik demek değildir; yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşmak için elektrik sisteminin yanı sıra ısıtma ve soğutma sistemini ve ulaşım sistemini de dönüştürmeliyiz. Hem binalar hem de sanayi alanında enerji verimliliği ve ısıtma alanına daha fazla odaklanılmalıdır. Gelecekte ulaşımın hangi enerji kaynağını kullanacağı hala net değil. Biyoenerji, dünyada kullanılan yenilenebilir enerjide en büyük paya sahip ve gelecekte de öyle kalacak gibi gözüküyor. Sadece rüzgar ve güneş enerjisine değil, biyokütleye de önem vermeliyiz. Ülkeler ve yenilenebilir enerjiyi destekleyen kurum ve organizasyonlar arasında yenilenebilir enerjiye gösterilen destek açısından bazı farklılıklar var (özellikle biyoenerji konusunda).

Yenilenebilir enerji ekonomik açıdan çekici hale geldi ve bu durum, Fas’taki son rüzgar enerjisi ihalesiyle de kendini gösterdi. İhale, 2,8 eurosent/kWh ile sona erdi ve Dubai’de yapılan son güneş enerjisi ihalesi ise 2,99 ABD dolarsent/kWh ile sonlandı.

Yerel halkın işin içine dahil edilmesi ve elde edilen kazanç ve faydaların topluluk içinde dağıtılması, yenilenebilir enerji projelerinin etkin bir şekilde uygulanması için çok önemlidir. İklim değişikliği küresel bir mesele olduğu için yüzde 100 yenilenebilir enerjiye küresel çapta geçişi nasıl hızlandıracağımızı düşünmemiz gerekir. Konferans katılımcıları, sorunun boyutunu küçültmek ve yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine doğru ilerleyebilmek için, enerji alanındaki önceliğin enerjinin son kullanım verimliliği olduğu konusunda hemfikir.

Bu hedefe ulaşmak için göz önüne alınması gereken bazı etkenler ve her topluluğun, kasabanın, kentin ve ülkenin alması gereken önlemler bulunuyor, bunlardan bazıları:

1. Paydaşların katılımı,

2. Akıllı şebekelerin geliştirilmesi (yenilebilir enerjinin daha fazla dahil edilmesini ve etkili bir son kullanım verimliliği sağlayan şebekelerin oluşturulması için),

3. Yenilenebilir enerjinin depolanması (Enerjide “Yüzde 100 yenilenebilir enerjiye” dayanan çözümün “fosil yakıt ve nükleere” dayanan sorundan özgürleştirilmesi için)

4. Enerji sisteminin fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye tamamen geçişini sağlamak için yeterli sayıda ve kapasitede uzman ekiplerin yetiştirilmesi

5. Yenilenebilir Enerjinin kullanımıyla ilgili aşağıdaki ön koşulların sağlanması:

• Şebekeye bağlanma hakkı

• Şebeke operatörünün tüm üreticilerden elektrik alma zorunluluğu

• Adil ve garantili elektrik fiyatları

Eğitim konusunda ise çocukların eğitilmesini ve birer yetişkin olup enerji sistemini değiştirmelerini ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmalarını bekleyemeyiz. Bu değişime acilen ihtiyacımız var! Bu bizim sorumluluğumuz! Teknoloji mevcut ve ekonomik açıdan uygun; uygulayabileceğimiz çözümler var. Bunu şimdi yapmamanın hiçbir bahanesi olamaz. Yenilenebilir enerji geleceğin enerjisi değil, bugünün enerjisidir! Yenilenebilir enerjiyi toplumun ortak yararı ve gelecek nesillerin refahı için en iyi şekilde kullanmak üzere esnek ve becerikli davranmalıyız. Bireylerin, yerel halkların ve sektördeki diğer paydaşların ortak çabaları bu konudaki en önemli ve öncelikli unsurdur”.