Header Reklam
Header Reklam

Zorlu Enerji 7’nci Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayımladı

21 Ağustos 2021 Dergi: Temmuz-Ağustos 2021
Zorlu Enerji 7’nci Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayımladı

Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren 7’nci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. 

2009 yılından bu yana iki yılda bir yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nu ilk defa yıllık olarak yayımlayan Zorlu Enerji’nin, 2020 yılı çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişimsel performansını kapsayan raporunda, şirketin iklim krizi ile mücadele, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, enerji verimliliği ve enerji arz güvenliği konuları çerçevesindeki tüm çalışmalarına detaylı yer veriliyor. 

Zorlu Enerji UN Global Compact Üyesi 

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (United Nations Global Compact – UNGC) ilkelerini stratejisine ve politikalarına dâhil etmek ve gezegeni korumak amacıyla Nisan 2020’de UNGC imzacısı olan Zorlu Enerji, 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler İlerleme Bildirimi’ni de ilk defa paydaşları ile paylaşmış oldu. Aynı zamanda Rapor, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını içerecek şekilde oluşturulmuştur. 2020 yılında yeniden ele aldığı sürdürülebilirlik ve ESG stratejisi ile eylem planlarını ve geleceğe yönelik stratejilerini gözden geçiren Zorlu Enerji, ‘Onarıcı Operasyonlar ve Değer Zinciri’ ile ‘İnsan ve Kültür”, ve “Etki Odaklı Büyüme” temel alanlarını, şirketin değer yaratma alanları olarak tanımlıyor.

Sürdürülebilirlik Raporu bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulandı.

Zorlu Enerji 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, yurtiçindeki tüm operasyonlarımızı kapsayacak şekilde genişletilerek, sektöründe ilk olarak denetlenerek AA 1000 SES Standardı ve ISEA 3000 Standartlarına uygunluğu KPMG tarafından doğrulandı.

“Enerji sektörünün ve sektördeki kritik rolümüzün farkındayız”

zorlu-enerji-sinan-akGeleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla yatırımlarını aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade eden Zorlu Enerji Sektör Başkanı Sinan Ak, hedef ve stratejilerini Zorlu Holding ve tüm şirketlerini kapsayan Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda belirlediklerini, sürdürülebilirlik stratejilerini gelecek odaklı gelişim hedeflerine ve değişen ihtiyaçlarına göre tekrar ele aldıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Yeni dünyada çevresel bilinç ve farkındalık artarken biz de çevresel etkimizi şeffaf şekilde paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörüne sürdürülebilirlik konusunda da öncülük etme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızda çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlara odaklanarak; iklim krizi ile mücadele, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, enerji verimliliği ve enerji arz güvenliği gibi konuları ele alıyoruz. Bu anlayışla yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi yaratmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Özellikle jeotermal enerji alanında yaptığımız yatırımlarla bugün, Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki elektrik üretiminin %100’ünü temiz enerjiden sağlıyoruz. Jeotermal enerji alanında Türkiye’nin en büyük oyuncusuyuz. Bununla birlikte Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeline de inanıyor ve bu konuda da çalışmalarımızı sürüyoruz. Yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi yaratmak için faaliyetlerimizi şekillendiriyoruz.”

“Karbon salımını kaynağında kesecek çözümlere ve yatırımlara odaklanıyoruz”

Karbon salımını azaltma konusunda yenilenebilir enerjinin çok büyük bir payı olduğuna ancak tek başına yeterli olmadığına dikkat çeken Sinan Ak, karbon salımını kaynağından kesecek yatırımlara odaklandıklarına, elektrifikasyon, dijitalizasyon, otomasyon ve dekarbonizasyon odaklı iş yapış biçimini benimsediklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm faaliyet ve yatırımlarımızı, doğal varlıkların korunmasını ve çevresel etkilerimizin azaltılmasını önceliklendiren ‘Çevre Politikamız’ çerçevesinde yürütüyoruz. Ortaya koyduğumuz vizyon doğrultusunda 2017 yılında kurduğumuz Akıllı Sistemler Departmanımız aracılığıyla ülkemizde son teknolojiyi kullanmak üzere gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla elektrikli araçlar başta olmak üzere dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Günümüzde yıkarken yaratabilen hamlelerin enerji sektöründe üst düzey bir teknoloji ve dijitalleşme deneyimi ile sağlanacağını düşünüyoruz. Bu nedenle de şirket içinde kadrolarımızı bu yönde kurmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Şehirlerde karbon salımının önüne geçilmesi için önemli bir adım da elektirifikasyon. Tüm dünyanın ana gündem maddelerinden biri olmaya başlayan elektrikli araç ekosistemine yönelik ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bugün itibarıyla Türkiye genelindeki yaklaşık 3.000 civarındaki elektrikli araca pazar lideri olarak 1.000’den fazla soketle hizmet veriyoruz. 2021 yatırımlarımızla ZES elektrikli araç şarj istasyonu ağımızı 81 ilimizin tamamına da yaymış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra karbon salımının azaltılmasına yönelik uluslararası Ar-Ge projelerine dahil olarak kolektif çözümün bir parçası olmak üzere ekiplerimizle çalışıyoruz. Avrupa’nın farklı yerlerinde elektrikli araç kullanımına ilişkin bu zamana kadar elde edilen tecrübeyi birleştirmek ve bu tecrübeyle elektrikli araçlar ve bu araçlara dair teknolojiler geliştirilmesi için geliştirilen eCharge4Drivers projesinde 12 farklı AB ülkesi ile birlikte çalışıyoruz. Diğer yandan karbon salımını kaynağında kontrol altına almak adına jeotermal sahalarda yürütülen GECO projesinin ortaklarından biri olarak AB’den proje kapsamında hibe desteği almış bulunuyoruz. Farklı alanlarda EPDK, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği Horizon 2020 çerçeve programı kapsamında desteklenen yaklaşık 20 adet projenin uygulayıcısı olmaktan dolayı mutluyuz.”

“Sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal cinsiyet eşitliği sağlama konusunda çalışıyoruz”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında da proaktif davrandıklarını hatırlatan Sinan Ak, ”Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan ‘’Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve eşitsizliklerin azaltılmasına’’ yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda ayakları yere sağlam basan çözümler üretilmediği sürece sürdürülebilir bir gelecek inşa edemeyeceğimizin farkındayız. 2019 yılında hayata geçirdiğimiz ‘’Eşit Bi’Hayat Programı’’ kapsamında, kadınların iş gücüne katılım oranının artırılması, fırsat eşitliğinin kurum politikası haline getirilmesi ve üst yönetimde kadın temsiliyetinin artırılması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Dünyanın çevresel ve sosyal sorunlarına yatırım 10 milyon TL

Sürdürülebilirliği iş yapış modelinin merkezine alan Zorlu Enerji, çalışanları ve diğer paydaşları ile beraber dünyanın temel sorunlarına yönelik çözümlere katkıda bulunmak ve çevresel ve sosyal alanlardaki tüm riskleri daha iyi yönetmek amacıyla yeniden ele aldığı sürdürülebilirlik stratejisi ile 2030 yılına kadar ürettiği enerjinin tamamının yenilenebilir kaynaklardan olmasını, biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi için 10 milyon TL yatırım yapmayı, 2040 yılına kadar ise tüm değer zincirinin karbon nötr hale gelmesi için çalışmalar yürütüp uzun vadeli pozitif değer yaratmayı hedefliyor.Slider Altına