Header Reklam
Header Reklam

Zorlu Enerji 6. Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayınladı

05 Ekim 2020
Zorlu Enerji 6. Sürdürülebilirlik Raporu’nu Yayınladı

Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden olan Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda; GRI (Global Reporting Initiative - Küresel Raporlama İnisiyatifi) standartları, imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadını Güçlendirme İlkeleri çerçevesinde hazırladığı 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren raporunu 2009 yılından bu yana iki yılda bir paylaşıyor.
Zorlu Enerji’nin iklim krizi ile mücadele, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, sosyal yönetişim, enerji verimliliği ve enerji arz güvenliği konuları çerçevesindeki tüm çalışmalarını paylaştığı son raporu, 2018-2019 yıllarındaki faaliyetlerini kapsıyor. 
Zorlu Enerji, sürekli etkileşim sağlayarak paydaşlarının beklentilerini karşılamak, ülkemizin sürdürülebilir ekonomisinin iyileşmesi ve gelişmesine katkı sağlamak, çevresel ve sosyal alanlardaki tüm riskleri yönetmek ve topluma katkı sağlamak adına tüm faaliyetlerini yürütürken, gerçekleştirdiği üretim ve yaptığı yatırımlarla da insanı ve doğayı odağına alıyor. Yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nda, geleceğe yönelik hedeflerine, iklim değişikliği ile mücadelesine ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla bilinçlendirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarına yer veriyor.
Zorlu Enerji’nin 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu, dünyada bu alanda kabul gören raporlama sistemi Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Reporting Initiative - GRI) Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nın “Temel” seçeneğine uygun olarak hazırlandı. Bu rapor ile birlikte sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesi amacıyla halihazırdaki uygulamalarının değerlendirilmesi, boşluk analizinin yapılması, strateji ve hedeflerin belirlenmesi ve iyileştirilmesi aksiyonlarının tanımlandığı çalışmalar yürütülüyor.
 

Zorlu Enerji’den “Eşit Bi’ Hayat” çağrısı


Zorlu Enerji, raporun öne çıkan konularından olan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının benimsenmesi hedefiyle 2019 yılında hayata geçirdiği Eşit Bi’ Hayat programı kapsamında kadınların iş gücüne katılım oranının artırılmasını, fırsat eşitliğinin kurum politikası haline getirilmesini ve üst yönetimde kadın temsiliyetinin artırılmasını sağlayarak bu farkındalığın kazandırılması adına söylemlerini ve aksiyonlarını iç ve dış iletişimde her alana yaymayı taahhüt ediyor.
Zorlu Enerji, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içinde yer alan 5 numaralı hedef toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve 10 numaralı hedef eşitsizliklerin azaltılmasına hizmet eden programıyla iş dünyasında konunun anlaşılmasına liderlik etmeyi amaçlıyor. Bu süreçte çeşitli projeler ve iş birliklerine imza atan şirketin çalışmalarına Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer veriliyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için var gücümüzle çalışıyoruz


Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla yatırımlarını aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade eden Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, Zorlu Holding ve tüm şirketlerini kapsayan Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda hedef ve stratejilerini belirlediklerini, sürdürülebilirlik stratejilerinigelecek odaklı gelişim hedeflerine ve değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tekrar ele aldıklarını ifade ederken sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörüne öncülük etme hedefimiz doğrultusunda 25 yılı aşkın bir süre önce tek santral ile başlattığımız serüvenimizi bugün küresel ölçekte sürdürerek büyümeye devam ediyoruz. Köklü geçmişimizden aldığımız güç ile sürdürülebilir bir gelecek için var gücümüzle çalışıyor, tecrübelerimize her geçen yıl yenilerini ekliyoruz. Sürdürülebilirliği tüm çalışmalarımızın ana odağına alıyor, tüm faaliyetlerimizi çevreye duyarlı, paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan ve küresel bir marka oluşumuzun bilinci ile ülkemizi ileriye taşıyacak şekilde gerçekleştiriyoruz.” 


“Tüm yeni yatırımlarımızı yenilenebilir enerjiye yapıyoruz.”


Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki kurulu gücünün %85’inin, dünyadaki toplam kurulu gücünün ise %61’inin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olduğunu söyleyen Sinan Ak, şirket faaliyetlerini “çevreye uyumlu, güvenli, kaliteli, sürdürülebilir enerji üretimi, ticareti ve dağıtımı” misyonları doğrultusunda sürdürdüklerini belirtti ve şunları söyledi: “Çevresel duyarlılık, sürdürülebilirlik stratejimizin 7 odak noktasından birini oluşturuyor. Tüm faaliyet ve yatırımlarımızı, doğal kaynakların korunmasını ve çevresel etkilerimizin azaltılmasını öncelikleyen Çevre Politikamız çerçevesinde yürütüyoruz. Çevre Politikamız kapsamında tüm faaliyetlerimizde olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla uygun malzeme ve teknolojileri seçiyor, kaynakları verimli şekilde kullanıyoruz. Atık ve emisyonları azaltmak için elektrifikasyon çalışmaları yürütüyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ZES markamız ile elektrikli otomobillerin devinimini hızlandırmak için ülkemize şarj istasyonları kuruyoruz. Enerji üretimimizin de yüzde 85’inin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması karbon salımı konusuna ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor. 2019 sonu itibariyle küresel elektrik üretiminin yüzde 26’sından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor ancak bu karbon nötr hedefine ulaşılması için yeterli değil. Yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi yaratmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Fakat bunun için 2040’a, 2050’ye kadar bekleyemeyiz. O yüzden işi kaynağında çözmeli, en az seviyede karbon salımı yaratan yeni nesil bir ekonomi oluşturmalıyız. Zorlu Enerji olarak çevresel bilinç ve farkındalık oluşturuyor, çevresel etkimizi şeffaf şekilde paydaşlarımızla paylaşıyoruz, iyileştirmek üzere çalışıyoruz.” 
Gerçekleştirdikleri inovasyon çalışmaları kapsamında sanayide dönüşümü başlatacak akıllı sistemlerin kurulmasına ve işletilmesine yatırım yaptıklarını belirten Sinan Ak; “Akıllı sistemlerin ve şehirlerin kurulması konusunda dijitalizasyon çalışmalarımız devam ederken enerji sektöründeki dönüşümü de yakından takip ediyoruz. İş modellerimizi dijitalize ederek dönüştürmeyi ve yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyoruz. Bununla da yetinmeyip hem müşteriyle temas ettiğimiz kanalları hem de iç süreçlerimizi dijitalize ediyoruz. 2017 yılında kurduğumuz Akıllı Sistemler bölümümüz ile elektrikli araçlar başta olmak üzere dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyon alanında çalışmalarımızı sürdürüyor. 2016 yılında kurduğumuz Zorlu Solar ile akıllı sistemlerin olmazsa olmazı güneş enerjisi ile ilgili her türlü kurulum ve danışmanlık hizmeti veriyoruz ve bu alanda da yatırımlarımızı sürdürüyoruz. EPDK tarafından desteklenen elektrik şarj istasyonları ve enerji depolama projeleri üzerine çalışıyor, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Programı kapsamında çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyoruz” dedi. 


Toplumsal yatırıma 5,5 milyon TL 


Zorlu Enerji yenilikçi yaklaşımıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretirken faaliyet gösterdiği bölgelerin tamamında topluma fayda ve Türkiye’nin geleceğine her yıl daha fazla katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2018-2019 yıllarında eğitim, sağlık, kültür ve spor gibi farklı alanlarda gelişimi teşvik eden Zorlu Enerji, toplam 5.5 milyon TL tutarında toplumsal yatırım yaptı. 
 

Zorlu Enerji sürdürülebilirlik faaliyetleri


Şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir yönetim anlayışı doğrultusunda 2018-2019 raporlama döneminde hayata geçirdikleri ekonomik, sosyal ve çevresel alanlardaki uygulamalara değinen Sinan Ak, açıklamasına şöyle devam etti: “Sürdürülebilir proje ve şirketlerin desteklenmesi amacıyla ortaya çıkan yeşil krediler kapsamında 2018 yılında Garanti Bankası ile bir anlaşmaya imza attık. Türkiye’nin ilk Yeşil Kredisi’ni hayata geçirdik. CDP İklim Değişikliği ve Su Yönetimi raporlamalarımızı düzenli olarak yayınlamaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik alanında sektörümüzde birçok ilke imza atan bir şirket olarak Borsa İstanbul’un Kasım 2019-Ekim 2020 dönemi için açıkladığı Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dördüncü defa dahil olmaya hak kazandık. Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak üzere 2019 yılında Eşit Bi’ Hayat programımızı başlattık. Bu çerçevede UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles- WEPs) imzaladık. Ayrıca dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan United Nations Global Compact’ın üyeleri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz.”Slider Altına