YEVDES Kapsamında Teknik Destek Alacak Belediyeler ve Üniversiteler Açıklandı

10 Şubat 2020 Dergi:

YEVDES Projesi kapsamında teknik destek almak üzere yapılan başvurular sonuçlandı. Proje kapsamında sağlanacak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, yurtdışı çalışma ziyaretleri, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik hizmetleri desteklerinden faydalanmak üzere, 63’ü üniversite, 144’ü belediye olmak üzere 207 kurum tarafından başvuru yapılmıştı. Destek alacak kurumlar, mevcut enerji yönetim pratikleri, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında geçmiş proje deneyimleri, operasyonel ve finansal kapasite, proje sonuçlarının yaygınlaştırılabilirliği, enerji tasarrufu potansiyeli, enerji yoğunluğu ve bölgesel dağılım gibi kriterlerin değerlendirildiği bir puanlama sistemiyle belirlendi. Kurumların aldığı puanlara göre önceliklendirilen 80 yenilenebilir enerji ve 80 enerji verimliliği projesi olmak üzere toplam 160 proje için saha ziyaretleri gerçekleştirilerek projelere ilişkin sunulan verilerin doğruluğu değerlendirilecek. Saha ziyaretlerinin sonuçlarına göre ihtiyaç duyulması halinde yayımlanan listede yer alan başvurular sırasıyla değerlendirilecek.

Üniversiteler Tarafından Geliştirilmiş Yenilenebilir Enerji Projeleri

Üniversiteler Tarafından Geliştirilmiş Enerji Verimliliği Projeleri

Belediyeler Tarafından Geliştirilmiş Yenilenebilir Enerji Projeleri

Belediyeler Tarafından Geliştirilmiş Enerji Verimliliği Projeleri

YEVDES Hakkında 

Belediye ve üniversiteler, devasa kampüsleri ve hizmet birimleriyle, kamu sektörü enerji tüketiminde önemli bir paya sahiptir. Bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilebilir enerji üretiminin artırılması, Türkiye’de daha az enerji-yoğun ve karbondan arındırılmış bir kamu sektörünün oluşturulması için önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, belediyelerde ve üniversitelerde yeşil enerji yatırımlarının artması, kamuda genel olarak kolaylaştırıcı bir kilit unsur olacaktır. Ayrıca, yenilebilir enerji ve enerji verimliliğinde farkındalığı artıracaktır. Bu kapsamda mevcut projenin temel amacı, AB etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemektir.Slider Altına