Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Yağıyor

15 Mart 2016 Dergi:

2014 yılında yapılan yatırımlarla önemli bir dönemece giren yenilenebilir enerji sektörü ayağa kalkıyor. Dünyanın yenilenebilir enerjide nerede olduğunu araştıran KPMG Türkiye, enerji sektöründeki küresel çaptaki değişimleri analiz etti. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu alandaki çalışmalarının değerlendirildiği KPMG Yenilenebilir Enerji Raporu’na göre, Çin, ABD, Japonya, İngiltere ve Almanya yenilenebilir enerji sektörü yatırımlarında lider durumda.

Rapora göre 2014 Aralık ayında sektörde yatırımlar ciddi oranda yükseldi. Güney- Güney kalkınma ajansı tarafından kurulan kalkınma bankası, BRIC ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin) ortaklaşa kurduğu Yeni Kalkınma Bankası ve 23 Asya ülkesi tarafından kurulan Asya Altyapı Katılım Bankası, yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor. Ancak önümüzdeki süreçte yatırımın devamlılığını sağlama konusunda netlik bulunmuyor. Raporda, yenilenebilir enerjinin giderek daha fazla kurumsal fon tarafından istikrarlı bir yatırım olarak algılandığı vurgulanıyor. Şirketlerin yenilenebilir enerji projelerine daha fazla ilgi duymaya başlamaları ve 2014 yılında bir rekora imza atarak 39 milyon dolara yükselen toplam yeşil bono piyasası da tahminleri kısmen doğruluyor.

KPMG tarafından yapılan araştırma ülkelerdeki yatırım boyutları

Çin: Yenilenebilir enerji yatırımında 2013 yılına göre yüzde 30 artış gösteren Çin, rüzgar enerjisi yatırımlarıyla başı çekiyor. Çin ayrıca, önceki yıla göre yüzde 20 artışla 29.7 milyar dolar tutarında yatırımın da desteğiyle güneş enerjisi kapasitesinde rekor kırdı.

Amerika Birleşik Devletleri: Gelişmiş ülkeler içinde yenilenebilir enerji yatırımlarının yüzde 7 artışla 36.3 milyar dolara yükseldiği ABD, bu konudaki dünya liderliğini koruyor. Finansman türleri açısından incelendiğinde, risk sermayesi ve özel sermayenin güneş enerjisi sektöründeki payı 2014 yılında 1.3 milyar dolar oldu.

Japonya: Yenilenebilir enerji yatırımında ABD’nin hemen arkasında yer alan Japonya, 2014 Stratejik Enerji Planı’nda yer alan oldukça cazip bir tarife garantisi sayesinde, yapılan yatırım tutarı 2013 yılına göre 6 milyar dolar artarak 34.3 milyar dolara ulaştı.

İngiltere: 13.9 milyar dolarlık yatırımı geçen yıla göre sadece yüzde 1’lik bir artış ifade etse de, İngiltere 2014 yılında tek başına Avrupa’nın en büyük yenilenebilir enerji yatırımcısı oldu.

Almanya: İngiltere’den sonra Avrupa’nın en büyük ikinci acık deniz rüzgâr enerjisi proje yatırımcısı olan Almanya’nın bu sektöre yaptığı yatırım 2014 yılında yüzde 4 artışla 11,4 milyar dolara yükseldi. Her ne kadar Almanya 2013 yılında Avrupa güneş enerjisi yatırımlarında liderdiyse de, 2014 yılında ülkede bu sektöre yapılan yatırımlar yarı yarıya azaldı.

Türkiye:Yenilenebilir enerji konusunda genel yatırım teşvik rejimi Haziran 2012’de değiştirilerek yatırım ekipmanı satın alma ve ithal etmede KDV ve vergi muafiyeti sağlandı.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvuruları 2016 yılında 3 katına çıkarak 15,082 MW ile rekor kırarken geçtiğimiz sene toplam 5,423 MW toplam başvuru alan YEKDEM, 2016 yılında 9,998’si hidroelektrik, 4,328’i rüzgâr, 507’si jeotermal, 120’si çöp gazı ve 59’u biyogaz santralleri olmak üzere toplamda 15,082 MW başvuru aldı.

2015 yılında Türkiye’de toplam üretilen elektriğin yaklaşık %20’sini karşılayan YEKDEM’e kayıtlı yenilenebilir enerji kaynaklar ile çalışan santrallerden hidroelektrik 35 TWh, rüzgar 13 TWh, jeotermal 5 TWh ve biyokütle 1,6 TWh üretim ile öne çıkıyor.

2015 yılında Türkiye’de yenilenebilir enerji ile çalışan elektrik santrallerinin kurulu gücü yaklaşık 5 milyar dolar yatırım ile 3,582 MW arttırıldı. Slider Altına