"Yenilenebilir Enerjideki Büyüme Artarak Devam Edecektir"

13 Ekim 2016 Dergi:

23. Dünya Enerji Kongresi’ne, EWE Turkey Holding Genel Müdürü Dr. Frank Quante de konuşmacı olarak katıldı. Quante, 80’den fazla ülkeden katılımcıları ağırlayan ve 4 gün süren kongrede, EWE’nin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hakkındaki deneyimlerini paylaştı. 

Dr. Frank Quante, konuşmasında yenilenebilir enerji teknolojilerinin, maliyetlerde yaşanan düşüşlere bağlı olarak, artık daha uygulanabilir hale geldiğini vurguladı. EWE Turkey Holding Genel Müdürü Dr. Frank Quante şöyle konuştu: “Özellikle enerji sektörünün dışında sıkıntılar devam etse de bugüne kadar görülen en büyük küresel kapasite eklemelerinin yaşandığı 2015 yılı, yenilenebilir enerji açısından olağanüstü bir sene oldu. 2015 sonu itibariyle, en az 146 ülke bir enerji verimliliği politikasını yasalaştırdı ve en az 128 ülke bir ya da daha fazla enerji verimliliği hedefi belirledi. 2015 yılı içerisinde küresel fosil yakıt fiyatlarında çarpıcı bir düşüş yaşandı. Aynı senede; enerji depolamasına verilen önemde ciddi bir artış yaşandı ve küresel toplumu bir araya getiren Paris’te imzalanan tarihi iklim sözleşmesi dâhil olmak üzere, yenilenebilir enerji üzerinde etkisi olan çeşitli gelişmelere sahne oldu. Teknolojik ilerlemeler, daha iyi kaynaklarla yeni pazarlara genişleme ve finansman koşullarında yaşanan iyileşmeler 2015’te maliyetleri düşürmeye devam etti. Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji arasındaki sinerjiyi desteklemeyi amaçlayan politikaların tüm dünyada geliştirilmesi ile yenilenebilir enerjideki büyüme artarak devam edecektir.” dedi.

Enerji verimliliğinde dijital dönüşüm

EWE, Almanya’da 1,3 milyon müşterisine elektrik sağlamakta ve 2.900 rüzgar tribünü ile elektrik şebekesini beslemektedir. Kuzeybatı Almanya’da EWE’nin hizmet bölgesinde enerjinin ortalama %75’i başlıca rüzgâr enerjisi olmak üzere yenilenebilir kaynaklardan üretilmektedir. EWE’nin liderliğini yaptığı Enera Projesi’nin amacı, dijital enerji dönüşümü için yeni teknolojilerin kullanımını kanıtlamak, BT ve iletişim araçlarının kullanılması suretiyle enerji şebekesinin, pazarların ve verilerin entegrasyonunu optimize etmektir. Ayrıca, Enera Projesi ile EWE’nin ve Almanya’nın yeni teknolojilerinin, yeni pazar mekanizmalarının, daha tutarlı ve şeffaf bir enerji bilgi sistemini bünyesinde barındıran akıllı bir şebekeye geçişinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Bu inovasyonlar, kısmen küçük çaplı, yerel yenilenebilir enerji kaynaklarının daha geniş kapsamlı bir şebekeyle entegrasyonunu artıracaktır.

Dr. Frank Quante konuşmasına, iletim kapasitesi ne olursa olsun, enerjinin mümkün olan en verimli şekilde kullanılması gerektiği sözleriyle devam etti. Dr. Frank Quante, “200 milyon Euro’luk AR-GE projesi, farklı sektörlerden 70 şirket tarafından oluşturulan bir konsorsiyum tarafından yönetiliyor. Bu da yenilenebilir enerjinin şebekedeki payının artmasının getirdiği karmaşıklığı gösteriyor. EWE olarak yenilenebilir enerjinin artışının yerel ve bölgesel optimizasyonlar gerektirdiğini tecrübe ettik. Klasik fosil kaynak bazlı enerji üretiminde şebeke merkezden ve yukarıdan aşağıya doğru yönetilirken, yenilenebilir enerji yerel olarak ve aşağıdan yukarıya yönetiliyor. Yenilenebilir enerjinin artışını isteyen Türkiye’de şebeke yönetiminin çok önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. EWE Turkey Holding olarak doğal gaz dağıtım, enerji ticareti ve satışı, enerji hizmetleri ve telekomünikasyon alanlarında yatırımlarımız var ve bu konulardaki bilgi ve deneyimlerimizi de Türkiye’ye getirmekten mutluluk duyarız.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.Slider Altına