Yenilenebilir Enerjide Yeni Alım ve Yerli Katkı Fiyatları Belirlendi

01 Şubat 2021 Dergi:

Yenilenebilir Enerji Kaynak (YEK) belgeli üretim tesisleri için uygulanacak YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) alım ve yerli katkı fiyatları ile uygulama süreleri tespit edildi ve karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre;

1 Temmuz 2021’den 31 Aralık 2025’e kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için uygulanacak YEKDEM fiyatı kilovatsaat başına 

  • Hidroelektrik üretim tesisi için 40 kuruş, 
  • Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi için 32 kuruş,
  • Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi için 54 kuruş ve
  • Biyokütleye dayalı üretim tesislerinde çöp gazı veya atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar için 32 kuruş, 
  • Biyometanizasyon için 54 kuruş, termal bertaraf için 50 kuruş 

olarak belirlendi.

YEKDEM fiyatı uygulama süresinin 10 yıl olacağı bu tesisler için yerli katkı fiyatının kilovatsaat başına 8 kuruş, yerli katkı uygulama süresinin ise 5 yıl olmasına karar verildi.

Fiyatlar üçer aylık dönemler halinde güncellenecek

Söz konusu dönemde işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için belirlenen bu fiyatlar, 1 Ocak 2021’den itibaren başlamak ve kaynak bazında olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ve ilki 1 Nisan 2021’de olmak üzere her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında belirlenen yönteme göre güncellenecek.

YEKDEM fiyatlarının güncellenmesinde dolar/sent olarak da üst sınır uygulanacak. Söz konusu üst sınır kilovatsaat başına;

  • Hidroelektrik üretim tesisleri için 6,40 dolar/sent, 
  • Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için 5,10 dolar/sent, 
  • Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisleri için 8,60 dolar/sent 
  • Biyokütleye dayalı üretim tesislerinde çöp gazı veya atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar için 5,10 dolar/sent, 
  • Biyometanizasyon için 8,60 dolar/sent, termal bertaraf için 8 dolar/sent 

olarak uygulanacak.

YEKDEM kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/sent, jeotermal için 10,5 dolar/sent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/sent teşvik veriliyordu. Teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösterebiliyordu.

Kaynak: Bloomberg HTSlider Altına