Yenilenebilir Enerjide Kullanılan Yerli Aksam Destek Yönetmeliği’nde Değişiklik 

28 Mayıs 2020 Dergi:

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre;

  • Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış elektrik üretim tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin belgeler 1 Ağustos’a kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulacak. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmayacak.
  • Elektrik üretim tesisinde kullanılan aksama ait yurt içinde imal edilen ilgili bütünleştirici parçaların aksam içindeki oranlarının toplamının en az % 55 olması,
  • Yerli ürün desteği talebinde bulunulan aksam ve/veya bütünleştirici parçanın üretim yerinde imal edildiğini ve/veya elektrik üretim tesisinde kullanıldığını kontrol etmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kurum/kuruluşlar tarafından oluşturulan en az iki kişilik heyetten oluşması koşulları getirildi.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınSlider Altına