Yenilenebilir Enerji Sektörüne Nitelikli İşgücü Yetiştirilecek

16 Eylül 2019 Dergi: Eylül-Ekim 2019

Yenilenebilir Enerji Sektörü Alanında Nitelikli İşgücü Geliştirme ve Koordinasyon Projesi sözleşmesi 7 Eylül 2019 tarihinde imzalandı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamındaki proje 2 yıl sürecek. 
Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulunun yürütücülüğünde Kocaeli Sanayi Odasının ortak olduğu projede iştirakçi firmalar; Ekosmart Enerjı̇ ve Elektrı̇k Üretı̇m San. Ltd.Ştı̇., İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Ve Yakma Ve Değerlendirme A.Ş. (İzaydaş), Alternans Elektrik Güç Sistemleri Müh. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti,  Smart Güneş Enerjı̇sı̇ Teknolojı̇lerı̇ Ar-Ge Üretı̇m San.Ve Tı̇c.A.Ş. 

Bu proje ile Doğu Marmara Bölgesinde Yenilebilir Enerji Sektöründe faaliyet gösteren firmaların sanayi- üniversite ekseninde yenilikçi üretim sistemlerinde görev alabilecek, Ulusal Mesleki Yeterliliklere sahip nitelikli işgücünün geliştirilmesi ve istihdamının sağlanması amaçlanıyor.

Kocaeli Üniversitesi Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Engin Özdemir tarafından yapılan açıklamada projeyle ilgili şu bilgiler yer alıyor:

“Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu İşgücü Geliştirme ve Mesleki Eğitim Koordinasyon KOU-İGMEK Kurulu ile Kocaeli bölgesinde nitelikli istihdam sayısını artırmak hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında KOU-İGMEK kurulu oluşturularak üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. 
KOU-İGMEK aracılığıyla sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü gereksinimleri belirlenecektir. Bu kapsamda MYO bünyesinde Alternatif Enerji Kaynakları Programına ait laboratuvarların güncel yenilenebilir enerji teknolojilerine uygun donanım ve ekipmanlarla geliştirilmesi, ders müfredatının oluşturulması ve öğrencilerin İşlemede Mesleki Eğitimi İME ile verilen mesleki ve teknik eğitimin sektörün gereksinimlerine uygun niteliklerde olması sağlanacaktır. Bu programdan mezun olan öğrenciler işletmede meslek eğitimi gördüğü iştirakçi firmalarda istihdamı gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda işletmelerden gelecek eğitim talepleri, MYO bünyesinde oluşturulacak laboratuvar imkanları ve kurulacak tesis aracılığıyla karşılanacaktır. Sonuç olarak sektörün talep ettiği yeni nitelikli işgücü sağlanmasının yanı sıra sektörde hali hazırda istihdam edilen işgücünün de niteliklerinin arttırılması sağlanacaktır. Bu projenin sürdürülebilirliği için MYO nun öncülüğünde, Kocaeli Sanayi Odası KSO ve sektör temsilcilerinin katılımları ile oluşturulacak olan KOU-İGMEK Kurulu; işletmeler ve M.Y.O. arasındaki ilişkilerin sürekliliğini sağlarken, proje süresince ve sonrasında uygulamalı staj eğitimlerinin ve istihdam taleplerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini ve yenilenebilir enerji sektöründe değişen koşullara M.Y.O nun hızlı adaptasyonunu sağlayacak ve üniversite-sanayi işbirliğini sürekli kılacaktır.

Proje ile yenilikçi teknolojiler ve eğitim yöntemleriyle entegre edilmiş, Üniversite-Sektör İşbirliği temelli eğitim modeli geliştirilecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim yönteminin üniversite ve işletme olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır. İlk olarak; KOU-İGMEK tarafından sektörün ihtiyaçlarına göre eğitim programında yer alan seçmeli dersler revize edilecektir. Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerin güncel teknolojilere dayılı olarak güçlendirilmesi amacıyla; MYO bünyesindeki 2 laboratuvar yenilikçi teknolojileri içeren eğitim setleri ile donatılacaktır. Ayrıca kurulacak yenilenebilir enerji tesisi ile Güneş enerjisi tesisi uygulamalı eğitim imkanı sunulacaktır. 

Okul dışındaki uygulamalı eğitimler müfredatta yaz stajı ve uzun dönemli staj olan İşyerinde Mesleki Eğitim (İME) olmak üzere 2 şekilde yer alacaktır. Proje kapsamında, öğrencilerin 2020-2021 eğitim dönemi içerisinde 3. ve 4. Eğim/öğretim yarıyıllarında iş yerinde mesleki eğitim  almaları sağlanacaktır. İME faaliyetleri 9 aylık öğrenim süresi boyunca proje iştirakçisi firmalarda gerçekleştirilecektir. Böylece, KOU- İGMEK kurulu sektör ile üniversite arasında koordinasyon rolünü üstlenerek sürdürülebilirliği sağladığı etkin bir eğitim modeli geliştirilecektir.

Proje kapsamında; iştirakçi firmalar İZAYDAŞ, Ekosmart, Smart, Alternans ile yapılan iyi niyet anlaşması çerçevesinde, son sınıf öğrencilere İşyerinde Mesleki Eğitim (İME) temelli etkin staj imkanı ve başarılı olan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam edilmelerini sağlayacaktır. İşletmeler; 20 öğrenciye staj imkanı vermek ve 11 öğrenciyi istihdam etmek üzere iyi niyet mektubu sunmuşlardır. 

Proje kapsamında yenilikçi teknolojiler ile güncellenmiş 2 Adet Laboratuvar ve güneş enerjisi tesisi oluşturulacaktır. Proje kapsamındaki fiziki alt yapısı mevcut 2 laboratuar, eğitim modelindeki uygulamalı eğitimler için yenilikçi teknolojiler güncellenecektir. Bu laboratuarlar; Alternatif Enerji Teknolojileri ve Ölçme Laboratuvarı, Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarıdır. Güneş enerjisi tesisi, scada tabanlı enerji izleme ve ölçüm sistemi içerecek şekilde oluşturulacaktır.

Projenin yürütüleceği Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulundaki Alternatif Enerji Teknolojileri adlı program, 2019 – 2020 eğitim öğretim yılında 26 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.  Yukarıda açıklanan proje faaliyetleri, programda görevli 4 öğretim üyesi ve MYO bünyesindeki diğer 5 öğretim elemanı desteği ve Kocaeli Sanayi Odasının etkin katılımı ile 2 yıl içinde başarılı biçimde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir”.


 Slider Altına