Yenilenebilir enerji kaynakları teşvik mekanizmaları Enerji Ekonomisi Derneği konferansında masaya yatırıldı

30 Mayıs 2016 Dergi: Mayıs-Haziran 2016

Enerji Ekonomisi Derneği (EED) tarafından, 29 Nisan’da düzenlenen konferansta bir araya gelen enerji yatırımcıları yenilenebilir enerji teşvik mekanizmaları kapsamında Türkiye’nin ve AB’nin enerji politikalarında hangi rotayı izlediğini analiz etti. Boğaziçi Üniversitesi Vedat Yerlici Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansın ilk bölümünde yenilenebilir kaynaklı enerji tarife garantileri, çıkarımlar ve gelecek planları konusundaki AB tecrübesi konusunda, Berlin Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE)  Geçmiş Dönem Başkanı Prof. Georg Erdmann ile Avrupa Komisyonu Enerji Hareketi Genel Müdürlüğü (DG-ENERGY) Direktör Danışmanı Prof. Samuele Furfari görüşlerini sundu.

RECYDIA Genel Müdürü ve EED Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Oğuz Can başkanlığındaki oturumda konu Türkiye açısından ele alındı. Dr. Can "Türkiye’nin yenilenebilir enerji tarihsel gelişimi, mevcut potansiyeli, 2023 hedefleri ve projeksiyonları, teknolojik gelişmeler, ilave kapasite değerlendirebilme fırsatları, jeotermal yatırımlarda teknik ve mühendislik alt yapı çalışmalarının ve detay fizibilitenin önemi, jeotermal elektrik üretimi-çevre etkisi, güneş potansiyelinin gücü ve bürokratik süreçlerin basitleştirilmesine dair öneri ve talepler ile rüzgâr ve güneş potansiyelimize uygun iyileştirici düzenlemeler ve odaklanma ile daha hızlı bir gelişim sağlanabileceği iç ve dış piyasaya yönelik ve fırsatlar oturumumuzda değerlendirildi" dedi. YEKDEM tarife ve teşviklerine odaklanıldığını, yerli üretimin artması için eşik değerler ve düzenleme ihtiyaçlarına gerek olduğunun ön plana çıktığını vurgulayan Dr. Can, "2016 yılında dolar kuru ve perakende elektrik fiyatının düşük kalması etkisi ile YEKDEM'e giriş yapan santral sayısının artması ve son düzenlemelerin etki analizine dair çerçeve incelendi" dedi.

GÜRİŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali Karaduman,  "Yatırımlarda çevresel etkinin dikkate alınması gerekliliğini vurgulayıp, son mevzuat çalışmalarına atıf yaparak maç devam ederken kural değişmemeli" diyerek yatırımcıların sesini duyurdu. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven konuşmasında  "Yürümek için desteğe ihtiyacımız var. Hızlı yatırım için destekler kısıtlanmamalı. Tam desteğe ihtiyaç duyulduğunda kısıda gidilmemeli" diyerek kaynak planlama, havza trafo merkezleri planlanması, bağlanabilir kapasite önemini vurguladı.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Dr. Kemal Bayraktar ise, "Türkiye güneş enerjisi potansiyelini yeterince değerlendirebilirse bir yandan enerji bağımsızlığı sağlanabilir. Diğer yandan güneş, ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesinin önemli aktörlerinden biri olabilir. Güneş dostu gelişim, büyüme sağlamalıyız.Coğrafi konumu gereği güneş açısından çok önemli bir potansiyele sahip Türkiye’mizin ve Bölge’nin geleceğinde güneş enerjisi çok önemli bir rol oynayacaktır. Güneş enerjisi hızlı, kolay erişilebilir, ısınmadan elektriğe kadar birçok alanda kullanılabilir. Güneş yüksek istihdam yaratan bir sektör olarak hem düşük karbonlu gelişebilecek ekonomimize hem de enerji ihtiyacımıza katkı sağlayacak temiz ve yerli bir enerji kaynağıdır. Karar vericilerimizden daha iddialı hedefler belirlemesini bekliyoruz. Kentsel dönüşümden, sanayiye güneş enerjisinde yararlanmak üzere uygulamaların yaygınlaştırması, sektörün gelişimini hızlandırıcı tedbirler alınması ve geliştirilen politikaların istikrarlı uygulaması gerekmektedir. Güneş temelli gelişiminin hızlanabilmesi için yeni lisans kapasiteleri ihdas edilerek başvuru bölgeleri ve şartları acilen açıklanarak güneş enerjisi ihtisas yatırım alanları ile ilgili mevzuat ve altyapı eksiklikleri acilen tamamlanmalıdır. Yatırım süreçleri gereksiz bürokrasiden arındırılmalı, yatırımların en kısa sürede gerçekleşmesi için gerekli tedbirler alınarak, özellikle çatıların da enerji üretim alanı olarak etkin değerlendirilmesine yönelik altyapı hızla tamamlanmalı, finans koşulları ve sigorta süreçleri iyileştirilmelidir. Rüzgârdan öğrendiklerimizle güneş için daha kuvvetli ilerleyebiliriz. Taşıtlarda güneş elektriği kullanımı konusu da önceliklerimiz arasında olmalı" açıklamasında bulundu.Slider Altına