Yenı̇lenebı̇lı̇r Enerji̇ ve Kaynak Verimliliği seminerlerinin ikincisi Erzurum’da Düzenlendi

07 Aralık 2018 Dergi: Kasım-Aralık 2018

Kamu ve özel sektör tarafından uygulanması planlanan Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulan Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı TurSEFF, 5 ilde yapılması planlanan Yenı̇lenebı̇lı̇r Enerji̇ ve Kaynak Verimliliği seminerlerinin ikincisi Erzurum’da yapıldı. Potansiyel yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarının özellikleri, finansmanı, uygulama yöntemleri ve başarılı örneklerinin paylaşıldığı seminer, yerel yönetim ve özel sektör temsilcilerini buluşturdu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen seminer, TurSEFF Proje Müdürü Koray Goytan’ın yaptığı genel bir TurSEFF tanıtımıyla başladı.  Seminerin açılış konuşmasını yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçak konuşmasında küresel ısınma ve yol açtığı çevre felaketlerinin önlenmesinde yenilenebilir enerjinin ve kaynak verimliliğinin önemine değinerek, belediye olarak bugüne kadar yapmış oldukları kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını dinleyicilere aktardı. Daha sonra kürsüye gelen ve seminerin moderatörlüğünü de yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, küresel iklim değişikliği ve yerelde etkileri üzerine yaptığı konuşmasında, özellikle Erzurum özelinde iklim değişikliğinin etkileri ve olumsuz sonuçlarının önlenmesi konusunda yapılabilecek çalışmalara ve potansiyel proje konularına değindi. Kamu alanında ve özellikle belediyelerde yapılabilecek potansiyel enerji verimliliği, su verimliliği, hammadde verimliliği, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji yatırımları konularında sırasıyla Dr. Mesut Avcı (TurSEFF), Ayşegül Coşkun (Stantec), Gautham Nallavari (TurSEFF), Faruk Telemcioğlu (GÜNDER) ve sektör uzmanı Adrian Caduff, yaptıkları sunumlarda hem geçmiş deneyimlerini ve sektörle ilgili güncel gelişmeleri aktadırlar, hem de Erzurum özelinde yapılabilecek potansiyel yatırımları katılımcılarla paylaştılar.

Seminerin ikinci bölümü olan “Binalarda Enerji Verimliliği” modülü, AGİD Genel Sekreteri Zeynep Akkaya’nın “Aydınlatma Sistemleri” üzerine yaptığı sunumla başladı. Daha sonra sırasıyla İSKİD üyesi Arslan Çağlayan Gürel “İklimlendirme Sistemleri” üzerine ve TURKOTED Üyesi Efecan Ülkü “Kojenerasyon Sistemleri” üzerine sunumlar yaparak sektör deneyimlerini ve potansiyel fırsatları dinleyicilerle paylaştılar. Bu sunumları takiben “Enerjide Sektör Görüşleri” paneli başladı. Moderatörlüğünü İTÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun yaptığı panele, GÜNDER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu, AGID Genel Sekreteri Zeynep Akkaya, İSKİD Üyesi Arslan Çağlayan Gürel, TURKOTED Üyesi Efecan Ülkü ve TuREEFF İş Geliştirme ve Pazarlama Başdanışmanı Arif Ergin katıldı.

Dinleyicilerden yoğun ilgi gören ve soru-cevap şeklinde düzenlenen paneli takiben seminerin son bölümü başladı. Bu bölümde TurSEFF Başmühendisi Dr. Mesut Avcı, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarında ESCO Modelini ve TurSEFF’in ESCO yaklaşımını anlattı. Seminerin son konuşmasını ise TurSEFF Finansal Kurumlarla İlişkiler Uzmanı Özlem Yakut yaptı. Konuşmasında yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarında proje finansmanını anlatan Yakut, daha sonra TurSEFF’in finansman yaklaşımını, başvuru ve proje değerlendirme sürecini dinleyicilere aktardı.

İlki Manisa’da, ikincisi Erzurum’da yapılan TurSEFF Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği seminerlerin üçüncü durağı Şanlıurfa olacak.Slider Altına