WWEC2017, %100 Yenilenebilir Enerjiye Odaklandı

16 Haziran 2017 Dergi:

WWEC2017 16. Dünya Rüzgâr Enerjisi Konferansı, 12-14 Haziran 2017 tarihleri arasında “Popüler ve Katılımcı Rüzgâr Enerjisi“ başlığı ileİsveç’in Malmö kentinde gerçekleşti. Dünya Rüzgâr Enerjisi Birliği ve İsveç Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin organizasyonu olan konferansta, rüzgâr ve diğer yenilenebilir enerji teknolojileri alanlarındaki 39 ülkeden 300 katılımcı yer aldı. Konferans, rüzgâr kullanımı, bilim ve teknoloji, ilgili politikalar, imalat, geliştirme, işletme gibi ekonomik ve sosyal konulardaki geniş bir perspektifi kapsıyordu.

Konferansın destekleyenleri arasında, hükümetlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, Enerji Bakanlığı, İsveç Enerji Ajansı, İskandinav Bölgesi, Malmö Kenti, Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji Grubu, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Birliği, REN21, Küresel %100 Yenilenebilir Enerji Platformu, Uluslararası Hidroelektrik Derneği, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu, Dünya Biyoenerji Birliği, endüstri sponsorları vardı. Konferans, kişi ve toplulukların doğrudan katılımı ile rüzgâr enerjisini daha da popüler hale getirme konusunu ele aldı. Yenilenebilir enerji sektöründe istihdam olanaklarının önemi ile özellikle yeni olanaklar yaratarak işsizliğin telafi edilmesinin önemi üzerinde duruldu. Bu önemin gelişmekte olan ülkelerde çok daha fazla büyük olduğunun altı çizildi.

Konferansta, İsveç Enerji Bakanı tarafından yapılan açıklamada,%100 yenilenebilir enerjiye geçişin toplumlar için gerekli, uygulanabilir ve faydalı olacağını ve İsveç'in bu amaca 2045 yılı öncesinde bile daha iyi seviyede ulaşabileceğini söylediği bildiri alkışlandı. Konferansta rüzgâr enerjisi yatırımcılarının ağır kayıp veya iflaslarla karşı karşıya bulunabildiği endişeleri dile getirildi. İsveç hükümeti yenilenebilir enerjilere yapılacak yatırımların sürdürülebilir hale getirilmesi için yeniden güven tesis edecek yöntem önerilerini dile getirdi.

Paris Anlaşmasının, dünyada %100 yenilenebilir enerji geleceğinin önünü açması bakımından önemi konferansta yeniden teyit etti. Özellikle İklim Hassasiyeti Forumu'nun (Climate Vulnerable Forum) 48 ülkesinin %100 yenilenebilir enerji geleceğine liderlik rolünü üstlenme yönündeki taahhütleri memnuniyetle karşılandı. Konferans, ulusal, bölgesel ve yerel hükümetleri Paris anlaşmasının taahhütlerini yerine getirmeye ve bir an önce uygulanmasına odaklanmaya çağırıyor. İsveç ve diğer ülkeler sadece yenilenebilir enerjiye dayalı emisyonsuz bir enerji arz sisteminin mümkün olduğunu ve her ülkenin refahı için daha iyi olduğunu göstermiştir.

Konferansta gösterilen "Yenilenebilir Japonya" filmi için yapımcılarına teşekkür edildi. Film, yenilenebilir enerjilere geçişin acil bir ihtiyaç oluşu konusunu çok etkileyici ve kapsamlı bir şekilde gösterildi.


Konferans, 2017 Dünya Rüzgâr Enerjisi Ödülü, yenilenebilir bir enerji savunucusu olduğu için gazeteci Franz Alt'a verildi.

Buna ek olarak, konferans belli başlı hedefleri, politikaları ve eylemleri de destekledi; bunlardan bazıları önceki WWEC konferanslarında da sunulmuştu. Bunlar arasında;

1. Tüm enerji sübvansiyonlarının yavaş yavaş kaldırılması ve adil bir rekabet alanı oluşturmaya çalışmak,

2. Her yatırımcı türü için uygun yatırım teşviklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve akıllı yenilenebilir enerji sistemleri için teşviklere yer vermek,

3. Yakın gelecekte %100 yenilenebilir enerji tedariğini sağlamak için rüzgâr enerjisinin yerel ve topluluk düzeyinde mevcut güç sistemlerine entegrasyonuna odaklanmak, akıllı şebekeler oluşturmak ve çeşitli yenilenebilir enerji teknolojileri arasında merkezi olmayan enerji bağlantıları için sinerjiyi artırmak,

4. Çalışma programının uygulanması hakkında IRENA ile yakın işbirliğine devam etmek,

5. Toplumun her seviyesinde ve özellikle de yerel topluluklar arasındaki siyasi ve sosyal bilinci yükseltmek, gerekli bilgi, teknolojiler ve sistemlere erişebilmelerini sağlamak,

6. Devlette, uluslararası eğitim, araştırma ve finans kuruluşlarında; topluluğun gücüne ve dağıtılan enerji arzına daha güçlü bir odaklanma sağlamak,

7. Enerji arzında yenilenebilir enerji kaynağının payını artırmak ve %100 yenilenebilir enerji için en az maliyetli, merkezi olmayan seçeneklere daha fazla odaklanarak enerji arzının toplam maliyetlerini azaltmak,

8. Yenilenebilir enerji için ulusal, bölgesel ve uluslararası finans mekanizmalarını geliştirmek ve genişletmek,

9. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde teknolojiye ve finansa daha kolay erişebilmeleri için çalışan toplulukları desteklemek,

10. Geçmişten günümüze yenilenebilir enerjinin hızlı bir şekilde geliştirilmesinde bilim ve teknolojinin rolü üzerindeki yoğunlaşmanın önemini çok iyi yansıtmak,

11. Tüm rüzgâr enerjisi paydaşlarını Nisan 2018'de Pakistan'ın Karachi kentinde yapılacak bir sonraki Dünya Rüzgâr Enerjisi Konferansına katılmaya teşvik etmek.

 

www.WWindEA.org

www.go100RE.net

www.small-wind.org

www.wind.community

www.wwec2017.comSlider Altına