WindEnergy Hamburg ve H₂EXPO & CONFERENCE ile İlgili Detaylar Uluslararası Basın Toplantısında Anlatıldı

14 Mayıs 2022 Dergi:

27-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Hamburg, dünya için bir enerji merkezi haline gelecek. Dört gün boyunca WindEnergy Hamburg'da fuar alanındaki her şey rüzgârdan enerji üretme ve rüzgârdan daha iyi yararlanma konuları etrafında dönecek. H₂EXPO & CONFERENCE'daki bildiriler; yeşil hidrojenin üretimi, taşınması, depolanması ve kullanımı ile ilgili olacak. 
Rüzgâr enerjisi piyasasındaki mevcut durum nedir? Yeşil hidrojenin durumu nedir? Önde gelen uluslararası ticaret fuarı WindEnergy Hamburg ve yeni H₂EXPO & CONFERENCE için 12 Mayıs’ta düzenlenen basın toplantısında uzmanlar, hidrojen ekonomisinin hızlanmasını, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının enerji sektörü üzerindeki etkisini, Covid pandemisinin rüzgâr enerjisi endüstrisi ve dünya üzerindeki etkilerini tartıştı. Önde gelen iş dünyası ve STK temsilcileri, sayısal verileri ile endüstrinin tüm alanlarına ilişkin çeşitli içgörüler sağladı. 
İklim değişikliği ve Covid pandemisinin sonuçları, çeşitli nedenlerle bölgesel ve küresel iş ilişkileri ve ticaret hareketleri üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu. Küresel siyasetteki gelişmeler de hızla artan yenilenebilir enerji ihtiyacını açıkça ortaya koydu. Hamburg Messe und Congress GmbH Yönetim Kurulu Başkanı Bernd Aufderheide konuyu şöyle açıklıyor: “Savaşın etkisini tüm dünyada hissediyoruz: İklim değişikliğinin etkisini yoğunlaştıran, baş gösteren bir gıda krizi, hemen hemen her işletmeyi etkileyen kesintiye uğramış tedarik zincirleri, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Avrupa'da büyük bir enerji krizi nedeniyle kopan iş ilişkileri… Kendi gaz ve petrol rezervleri olmayan herhangi bir ülke, diğer ülkelere bağımlıdır. Sadece dünyamızı küresel ısınmadan kurtarmak için değil, aynı zamanda enerji güvenliği de önceliğimiz olduğu için daha fazla yenilenebilir enerjiye ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıllarda tartışacak ve çözecek çok sorunumuz var. Sektörün bir araya geldiği yerlerden biri de WindEnergy Hamburg.”
WindEnergy Hamburg ve H₂EXPO & CONFERENCE’ta Yeşil Hidrojen
WindEnergy Hamburg ile paralel olarak gerçekleşen H₂EXPO & CONFERENCE ile şehir, geleceğe yönelik başka bir teknoloji sektörüne yer açıyor. Yeşil hidrojen, rüzgâr enerjisini büyütür, geliştirir. Bir enerji kaynağı olarak yeşil hidrojen, şu anda özellikle endüstriyel üretim ve taşımacılıkta başarılı endüstriyel karbonsuzlaştırmanın anahtarıdır.
Mevcut Durum: Yükselişte Olan Dayanıklı Bir Sektöre Odaklanmak
Covid pandemisi ve bunun sonucunda ortaya çıkan arz darboğazları ve Ukrayna'daki savaş, rüzgâr enerjisinin hızlı gelişimini etkiliyor ve endüstride katalizör görevi görüyor. WindEurope CEO'su Giles Dickson konuşmasında: "Rüzgâr enerjisi sektörü pandemi sırasında sağlam olduğunu kanıtladı. Türbinlerimiz dönmeye ve elektrik üretmeye devam etti, sektörümüz yeni kapasite kurmaya da devam etti ve sektöre yatırımcının güveni yüksek kaldı” dedi.
Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi (GWEC) CEO'su Ben Backwell, Ukrayna savaşının enerji geçişinin aciliyeti üzerindeki etkisini analiz etti ve şunları söyledi: "Ukrayna'daki durum, dünyanın fosil yakıtlara olan bağımlılığını açıkça ortaya koydu. Fosil yakıtlar bir silah olarak kullanılıyor ve rüzgâr endüstrisi bu tehdidin sona ermesine katkıda bulunabilir. Tüm sektör, net sıfır taahhütlerini karşılayan ve aynı zamanda fosil yakıtların oynaklığına ilişkin tehlikeli maruziyeti sona erdiren bağımsız, güvenli bir enerji sistemi oluşturmada belirleyici bir rol oynayabilir. Sanayi, gerekli altyapıyı hazırlayabilir, uzun vadeli yatırımlar yapabilir ve modern, güvenli bir enerji sistemine ulaşılmasına katkıda bulunabilir.”
Yeşil hidrojen, geleceğin iklim açısından nötr enerji karmasında çok önemli bir rol oynuyor ve Hydrogen Europe CEO'su Jorgo Chatzimarkakis, Ukrayna ihtilafı zemininde fosil enerjilerden bağımsız olabilme hakkında şunları söylüyor: “Rus gazına olan bağımlılığı azaltmak için ve fosil yakıtları yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirin, yeşil hidrojenden başka yol yok. Bize net sıfır karbonlu bir gelecek için bir rota belirleme fırsatı veren tarihi bir dönüm noktasındayız. Burada yenilenebilir enerji kaynağı olarak hidrojen, enerji sistemimizi hem daha sağlam hem de geleceğe uygun hale getirmek için en önemli etkenlerden biridir.”
Sinerji Yaratmak: Enerji Geçişi için Ortaklıklar ve Ağlar
Yerel olarak mevcut, uygun maliyetli, yenilenebilir enerji ile sağlanan sınır ötesi enerji güvenliği, enerji temini için yeni çözümler gerektirir. Hem rüzgâr enerjisinde hem de hidrojen sektöründe umut verici yaklaşımlar var.
Letonya Hidrojen Derneğinin Başkanı Aivars Starikovs, Baltık ülkelerinin gelecekteki yeteneklerine bir bakış sundu: “Üç Baltık devleti, AB endüstrisi için yeşil hidrojenin ana tedarikçileri olmaya hazırlanıyor. Estonya, Letonya ve Litvanya birlikte yeşil hidrojen üretimi için 831 TWh yenilenebilir elektrik sağlayabilir – bu, yılda en az 16 milyon tona tekabül eder. Bu kapasiteler ancak siyasi ve endüstriyel düzeyde yakın işbirliği ile elde edilebilir.” 
Ben Backwell ayrıca, fosil yakıtların yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirilmesi söz konusu olduğunda ulusların siyasi sorumluluğunun altını çiziyor ve şöyle diyor: “Enerji geçişi küresel bir zorluktur ve büyüme küresel olarak gerçekleşmelidir. Burada, Avrupa'nın REPower-EU planları güçlü bir başlangıç, ancak sanayi şirketlerinin çeşitli bölge ve sektörlerde birlikte çalışmasını mümkün kılan politikalarla desteklenmesi gerekiyor. Sürdürülebilir, yenilenebilir enerjilere küresel bir geçişin gerçeğe dönüşmesini sağlamanın tek yolu budur. Diğer ülkelerde gerçek bir değişim yaratan girişimler gördük: Vietnam, Japonya, Brezilya ve Şili, hükümetlerin nasıl iddialı hedefler belirleyip planlarını uygulamaya koyabileceklerinin örnekleridir. Bu tür önlemler, bu bölgelerdeki geçişi yönlendirecektir.”
Ve rüzgâr türbini üreticisi Vestas'ın Pazarlama, İletişim, Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Grup Kıdemli Başkan Yardımcısı Morten Dyrholm, sektörler arası işbirliğinin gerekliliğini şu sözlerle vurguluyor: “Avrupa ve küresel hedeflere ulaşmak için rüzgâr endüstrisinin daha fazla yere, daha hızlı onay prosedürlerine, kara ve deniz rüzgâr enerjisi, elektrik şebekesi ve hidrojen için nakliye ve lojistik altyapıya, yani önemli yatırımlara ihtiyacı var. Küresel, Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde tüm engellerin hızla aşılması mümkün olmalıdır.”
Rüzgâr Endüstrisinin Ve Hidrojen Ekonomisinin Gelişimi İçin Önde Gelen Bir Küresel Ticaret Fuarının Önemi
Giles Dickson, yenilenebilir kaynakların muazzam büyüme potansiyelini şöyle özetliyor: “Bugün elektrik, Avrupa enerji sisteminin dörtte birini oluşturuyor. 2050'de bu dörtte üç olacak. Toplam enerji tüketiminin %57’si doğrudan, %18'i yeşil hidrojen ve türevleri aracılığıyla dolaylı olarak elektriklendirilecektir. Rüzgâr enerjisi bu süreci yürütmek için ideal olarak konumlandırılmıştır. 2050 yılına kadar, AB'deki tüm elektriğin %50'si rüzgârdan gelecek. Bu nedenle WindEnergy Hamburg 2022'nin Avrupa ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz. WindEnergy sırasında bu enerji geçişinin nasıl gerçeğe dönüşebileceğini analiz edip tartışacağız.”
Aivars Starikovs, Hamburg'un hidrojen ekonomisindeki önemini bir kez daha açıkça vurguluyor: “H₂EXPO & CONFERENCE'ın Hamburg'da bir merkez ve toplantı platformu haline gelmesi son derece önemli. H₂EXPO & CONFERENCE, ekonomik ve ekolojik zorluklarla birlikte ve daha fazla güçle mücadele etmek için kuzey ve güney Avrupa arasında köprüler kurma hayati görevini yerine getirebilir.”
Bernd Aufderheide, konuşmacıların açıklamalarını özetliyor ve ticaret fuarı katılımına ilişkin net bir mesaj gönderiyor: “İklim değişikliği ile mücadelede ve fosil yakıtların kullanımını ortadan kaldırırken sürdürülebilir toplumsal ve politik stratejiler, diyalogdan doğar. WindEnergy Hamburg ve Hamburg'daki H₂EXPO & CONFERENCE sırasında misafirlerimize sunduğumuz şey tam olarak budur. 1.200'den fazla katılımcı şirket, GWEC ve WindEurope'dan uzmanlar, ayrıca VDMA ve BWE gibi ulusal endüstri birlikleri gibi mükemmel ağlara sahip ortaklarla, 100 ülkeden 30.000 konuğun iklim açısından nötr bir geleceği şekillendirmeye yardımcı olmasını bekliyoruz."  
WindEnergy Hamburg Hakkında
Her iki yılda bir en büyüleyici endüstrilerden biri, rüzgâr enerjisi için önde gelen küresel ağ oluşturma etkinliği için buluşuyor: Canlı bir kuzey Almanya liman kentinin tam kalbinde yer alan WindEnergy Hamburg'da, 40 ülkeden yaklaşık 1.400 şirket, 100'den fazla ülkeden 35.000'e kadar ziyaretçiye, on sergi salonunda yeniliklerini ve çözümlerini sunuyor. 68.500 metrekarelik fuar alanını kapsayan kara ve deniz rüzgâr enerjisi değer zincirinin tüm aşamalarını temsil eden ekipman üreticileri ve tedarikçileri, pazara kapsamlı bir genel bakış sağlayacak. WindEnergy Hamburg, rüzgâr enerjisiyle ilgili ekipman mühendisliği için dünyanın en büyük kaynak havuzudur. Planlama ve proje tasarımından kurulum, işletme ve bakıma ve pazarlama, sertifikasyon ve finansmana kadar her aşamadaki tedarikçiler, hizmetlerini sergilemek için bu platformda yer alıyor. Fuara, endüstrinin güncel ana konularını ele alan üst düzey uzmanların yer aldığı konferans oturumları eşlik ediyor. WindEnergy Hamburg ekibi bu programı, Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi (GWEC), Avrupa kuruluşu WindEurope, ulusal endüstri dernekleri VDMA ve BWE, önde gelen endüstri medyası ve katılımcıları ve diğerleri dahil olmak üzere ortaklarıyla ortaklaşa geliştiriyor. 27-30 Eylül 2022 tarihleri arasında konferans oturumlarının çoğu, doğrudan sergi salonlarının içinde bulunan Açık Sahnelerde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Yeşil hidrojenin üretimi, dağıtımı ve kullanımına odaklanan yeni uluslararası buluşma yeri olan H₂EXPO & CONFERENCE, ilk kez WindEnergy Hamburg 2022'nin bir parçası olacak.
H₂EXPO & CONFERENCE hakkında
WindEnergy Hamburg'a paralel olarak 27-30 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan H₂EXPO & CONFERENCE, yeşil hidrojenin üretimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili her şeyin uluslararası bir buluşma yeri olacak. Hamburg Sergi Merkezi'ndeki Salon A2'de dört gün boyunca çekici bir ağ oluşturma platformu kurulacak. Burada iş dünyası ve siyasetten oyuncular, ağ oluşturma alanlarında ve yan etkinliklerde uluslararası hidrojen ekonomisinin en son trendleri ve geleceği hakkında bilgi alışverişinde bulunacaklar. Dünyanın her yerinden H₂ teknoloji sağlayıcıları ürünlerini, çözümlerini, yeniliklerini ve projelerini sunacak. 


 Slider Altına