Header Reklam
Header Reklam

VIII. İstanbul Karbon Zirvesi’nde Karbon Kahramanları Açıklanacak

29 Nisan 2023
VIII. İstanbul Karbon Zirvesi’nde Karbon Kahramanları Açıklanacak

2 Mayıs 2023 günü paydaşlar “İklim Dirençli Sanayi, Güçlü Türkiye” başlığında konusunun ilk ve tek etkinliği olan 8.İstanbul Karbon Zirvesi için İstanbul Teknik Üniversitesi’nin tescilli yeşil yerleşkesinde bir araya geliyor.İklim Direnci İçin İklim Finansmanı; Karbon Yönetimi ve Enerji; Karbon Yönetimi ve Endüstri oturumlarında lider kuruluşların üst yöneticileri delegelere hitap ederken sergide birebir etkileşim yaratılacak. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği 2023 Düşük Karbon Kahramanı ile Küçük Karbon Kahramanı ödülleri sahiplerini bulacak.

Konusunun ilk ve tek etkinliği

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde gerçekleştirilecek 8.İstanbul Karbon Zirvesi açılışını İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu yapacak. Çevre, Şehircilik ve  İklim Değişikliği Bakanlığı’nda İklim Değişkliği Başkanı Orhan Solak “Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm Yolunda Net Sıfır Hedefi” adlı konuşmasıyla delegelere hitap edecek açıklamasını yapan İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof.Dr.Filiz Karaosmanoğlu "Konusunun ilk ve tek etkinliği gururumuz. Cumhuriyetimizin 100. , İTÜ’müzün 250. yılında zirvemize güçlerini katan iş dünyasına teşekkürümüzü sunuyorum" dedi.

Kalkınma bankacılığının liderleri zirvede 

Prof. Karaosmanoğlu “Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası yöneticileri “İklim Direnci İçin İklim Finansmanı” oturumunda bankalarının sürdürülebilirlik yönetimi, sundukları iklim finansmanı seçenekleri, tahvil ve sukuk ihracı, emisyon ticaret sistemi, sürdürülebilir finansmana erişim başlıklarını masaya yatıracak” diyerek bu oturumun iki bankamızca yeni sağlanan toplam 220 Milyon Euro kredinin, yatırımların finansmanında kullanımı öncesinde ayrı bir önem kazandığını vurguladı.

Sanayinin karbon yönetimi

Ülkemizin rüzgâr, güneş ve su gücünden yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi, elektrifikasyon, e-mobilite, enerji yönetimi yeni teknolojik çözümleri, enerji ve karbon ticareti başlıklarını Karbon Yönetimi ve Enerji oturumunda, endüstrimizin başta kimya sektöründe olmak üzere başardıklarını Karbon Yönetimi ve Endüstri oturumunda dinleyeceğiz. Kuruluşlarımızın yeşil, döngüsel, dijital dönüşümde iklim değişikliği ile mücadelelerini, ülkemizin iklim direncine katkılarını masaya yatıracağız” bilgisini veren Dr. Karaosmanoğlu zirvemizin enerjisine, kimyasına değer katacak sektör liderlerinin liderlerine peşinen teşekkür ederiz” dedi.

Karbon Kahramanlarını alkışlayacağız 

SÜT-D çocuklara sürdürülebilir yaşam kültürü kazandırılması ve karbonunu iyi yöneten nesiller yetişmesine katkı hedefli etkinlikler yapmakta ve Küçük karbon Kahramanı Ödülü vermekte. SÜT-D 2023 Küçük Karbon Kahramanı Koç Okulu Sosyal ve Teknolojik Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık Kulübü (K-STEIC) oldu diyen Dr. Karaosmanoğlu, "K- STEIC Haydi Kalk, Etrafa Bak Gösterisi” zirvemizde iklim dirençli yarınımız için umut olacak. Bu yıl Düşük Karbon Kahramanı aday başvurusunda 2021 rekorumuz kırıldı. Adayların sürdürülebilirlik yönetimi üst başlığında başta çevresel göstergelerinde olmak üzere sosyal ve yönetişimsel göstergelerine yansıyan sera gazı azaltımı başarılarını değerlendirdik. Kazananlar zirvemizdeki SÜT-D 2023 Düşük Karbon Kahramanı Ödül töreninde açıklanacak." bilgisini verdi.


Bilgi:filiz@itu.edu.tr; +90 532 286 21 55
 Slider Altına