Vietnam'ın Yenilenebilir Enerji Geleceği

06 Aralık 2020 Dergi:

Yenilenebilir enerjilerin, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için Vietnam'ın en düşük maliyetli seçeneği olmasının birçok dayanağı var.
Vietnam'ın elektrik talebi son beş yıl içinde yılda ortalama yüzde 10 olmak üzere hızla arttı. Vietnam Elektrik (EVN's) tahminlerine göre, talebi karşılayabilmek için ülkenin önemli miktarda yeni kapasiteye ihtiyacı olacak. Üretim ve şebeke yükseltmeleri için 150 milyar dolarlık sermaye yatırımı gerektirecek. Ülkenin doğal su kaynakları ve düşük maliyetli güneş ve rüzgâr enerjisi göz önüne alındığında, Vietnam’ın, gelecekteki enerji planına karar verirken yenilenebilir enerjileri takip etmesi akıllıca olabilir.
Vietnam'da yenilenebilir enerjiye dayalı bir planın ülkeye sermaye oluşumu için en iyi fırsatı sunarken, kamu bütçeleri üzerinde en düşük riski ve etkiyi oluşturacağı belirlenmiş durumda.
Vietnam'ın muazzam doğal avantajları var: Güneş enerjisi için metrekare başına dört ila beş kilovat saat ve saniyede 5,5 ila 7,3 metre aralığında tutarlı rüzgârlarla 3000 kilometre kıyı şeridi olanağı bulunuyor. Yine de, ülkenin kendi yenilenebilir enerji pazarı henüz emekleme aşamasındadır ve yalnızca yaklaşık 200 megawatt şebeke ölçeğinde, yenilenebilir güneş ve rüzgâr kapasitesiyle, öncelik; rüzgâr projelerinde. Vietnam’ın yenilenebilir enerji üretim kapasitesi, yılda yaklaşık 3,4 gigawatt mertebesinde ve ayrıca Avrupa ile ABD’ye ihracat olanağı bulunuyor.
Yenilenebilir enerji kaynaklı başarılı rotası, ülkenin rüzgâr ve güneş enerjisi üretim kapasitelerini geliştirmeyi içeriyor (2030'a kadar sırasıyla 39 gigawatt rüzgâr ve 61 gigawatt güneş). Bu, 2030 yılına kadar kömürü 45 gigawatt artırmayı hedefleyen Vietnam’ın mevcut enerji planında öngörülenden beş kat daha fazla ve yenilenebilir enerji üretiminin güçlendirilmesine yardımcı olmak için doğal gaz ve pil depolamayla desteklenmesi gerekiyor.
Vietnam için yenilenebilir enerjiler;
•    Daha ucuz. Vietnam, 2030 yılına kadar toplam elektrik maliyetlerinde yüzde 10 tasarruf sağlayacak.
•    Temiz. Yenilenebilir enerji kaynaklı bir yol, 2030 yılına kadar 1,1 gigaton daha az sera gazı emisyonu ve 0,6 megaton daha az partikül emisyonu sağlayacaktır. Bu aynı zamanda sülfür dioksit ve nitrojen oksit emisyonlarını önemli ölçüde azaltacaktır. Mevcut elektrik planında, emisyonlardaki önemli artış, Güneydoğu Asya'nın halihazırda en kötüleri arasında olan Vietnam'ın hava kalitesi üzerinde ciddi faydalı bir etkiye sahip olacak.
•    Yakıt güvenliği. Yenilenebilir enerji kaynaklı bir planla Vietnam, mevcut plana göre yüzde 28 daha az toplam yakıta ve yüzde 60 daha az ithalata yönelecek ve ülkenin yakıt ithalatını, fosil yakıtlara bağımlılığını daha geniş anlamda azaltacaktır.
•    İş yaratma. Yenilenebilir yatırım, 2030'a kadar ek 465.000 iş olanağı yaratacak, bu da mevcut planda olduğu gibi aynı yatırım seviyesi için yaklaşık iki kat daha fazla iş yaratılmış olması anlamına gelecek.
Yenilenebilir enerji kaynakları genellikle küresel piyasalarda daha az riskli yatırımlar olarak görülüyor ve kredi verenler tarafından düşük işletme maliyetleri nedeniyle yenilenebilir enerjilerin karbon üreten varlıklardan pay almasına olanak tanıyan çok daha düşük sermaye maliyeti ile ödüllendiriliyor. Ancak Vietnam'da, yüksek sermaye maliyeti, önemli ölçüde doğrudan yabancı yatırım çekme kabiliyetini ve dolayısıyla potansiyel yenilenebilir enerji geliştiricileri sınırlandırıyor.
Yetenekli yenilenebilir geliştiriciler için pazarı çekici kılan bir finansal ve düzenleyici altyapı oluşturmak için hükümet aşağıdakileri dikkate alabilir:
Yenilenebilir enerji için daha çekici bir Enerji Satın Alma Anlaşması (PPA) geliştirilebilir. Mevcut PPA anlaşmaları, proje geliştiricilerini riskin çoğunu üstlenmeye zorluyor. Güvenilir bir PPA anlaşması zemini, Vietnam'da olgun bir yenilenebilir enerji endüstrisi inşa etmek için gereken seviyelerde sermaye yatırımına kapıyı açmada kilit bir faktördür.