UBA: Almanya'da Yenilenebilir Enerji % 10 Arttı

29 Ağustos 2018 Dergi:

UBA (Umweltbundesamt - ülkenin federal çevre ajansı) tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre, Almanya'da yenilenebilir enerji üretimi geçen yıl %10 arttı. Güneş, rüzgâr ve biyokütle tesisleri gibi yenilenebilir enerji tesisleri, 2018'in ilk yarısında Almanya'nın ulusal şebekesine 117 milyar KWh katkıda bulunmuştur.

UBA, rüzgâr enerjisinin toplam üretimin yaklaşık % 50'sine katkıda bulunduğu, 57 milyar KWh değerindeki rüzgâr enerjisinin büyümenin temel bir itici gücü olduğunu bildirdi. Bunun aynı sıra, fotovoltaikler, geri kalanı biyokütle ve biyojen atığın yanı sıra hidroelektrik enerjiden oluşan 24bn KWh'ye katkıda bulundu.

Almanya’nın toplam yenilenebilir kaynak gücü, önceki yılların değerlerini aştığı ifade ediliyor.Slider Altına