TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memduh Boydak: 'Türkiye, esneklik ve güvence boyutunu dikkate alan tartışmaların dışında kalmamalıdır'

31 Temmuz 2014 Dergi: Temmuz-Ağustos 2014

Koç-Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu çalışmaları kapsamında, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Anıl Duman tarafından hazırlanan “İşgücü Piyasası Kurumları, Politikaları ve Performansı: Türkiye'de Esneklik ve Güvence” raporu açıklandı. Raporun işgücü piyasası ile ilgili verileri analiz ederek işgücü piyasasının performansını geliştirmeye yönelik kurumsal ve politikalar temelinde öneriler sunmak amacıyla hazırlandığı belirtilirken, raporun tanıtım toplantısının açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Komisyonu Başkanı Memduh Boydak yaptı. Boydak, iş sağlığı ve güvenliğinin insani temel bir hak olduğunun altını çizdiği konuşmasında Avrupa Birliği’nin, hem Avrupa Komisyonu’nun hem de sosyal tarafların, uzun süredir, esneklik ve güvence boyutunu dikkate alan, dengeli çözümlere ilişkin politikalar arayışında olduklarını belirterek, “Türkiye de elbette bu tartışmaların dışında kalmamalıdır” dedi. Boydak konuşmasına şöyle devam etti: “Güvenceli esnek çalışma derken, hiçbir kurala ve güvenceye tabi olmayan bir çalışma biçimini kast etmiyoruz. Güvenceli esnekliğin arkasındaki felsefeyi şöyle anlıyoruz: Gelişmiş güvenlik ağları var olduğu takdirde, esneklik, çalışanların ve işverenlerin değişimlere karşı daha hazırlıklı olmasını sağlamaktadır. Elbette, güvenceli esnekliğin bazı önemli diğer politikalarla birlikte uygulanması gereklidir. Örneğin eğitim yoluyla vasıf uyumu sağlanması, iş arama etkinliğinin güçlendirilmesi, hayat boyu öğrenme stratejilerinin ve aktif işgücü programlarının yaygın ve etkili şekilde uygulanması gibi. Ayrıca, modern sosyal güvenlik ve sosyal koruma sistemlerinin var olması gerekir. Güvenceli esneklik, bu politika ve sistemler ile birlikte anlam kazanır diye düşünüyoruz. Nitekim, bugün tanıtımı yapılacak raporun bulgularından birisi, Türkiye'de hem esnekliğin hem de güvencenin arzu edilen seviyelerin uzağında olmasıdır. Bu da ülkemizde güvenceli esnekliğin uygulanabilmesi için biraz önce vurguladığım hususların dikkate alınması gerektiğini bize göstermektedir.”


Etiketler