“Türkiye ve bölgenin geleceğinde güneş enerjisinin rolü büyük olacak”    

04 Ağustos 2015 Dergi: Temmuz-Ağustos 2015

21 Haziran Dünya Güneş Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim KuruluBaşkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, yıllık yaklaşık 2 bin 460 saat güneşlenme süresi ile güneş enerjisi açısından oldukça zengin olan Türkiye’nin bu potansiyelini henüz yeterince kullanamadığını söyledi. Türkiye’nin Almanya’dan % 60 daha fazla güneş ışınımına ve yıllık ortalama günde 7,2 saat güneşlenme süresine sahip olmasına rağmen 2014’ü Almanya’nın kurulu gücünün binde 1’ine erişen güçte tamamladığına dikkat çeken Bayraktar, “Dünyada güneşten elektrik üretiminde kurulu güç 177 bin MW’ı aşarken ülkemizde 84 MW’a henüz ulaştı” dedi.

Türkiye’nin coğrafi konumu gereği güneş açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Bayraktar,Türkiye’nin ve bölgenin geleceğinde güneş enerjisinin çok önemli bir rol oynayacağını vurguladı. “Hızlı ve kolay erişilebilirliği ve uygulanabilirliği, ısıdan elektriğe depolama dahil teknolojik erişilebilirliğin mümkünlüğü ve uygunluğu, çok yönlü sektörel entegrasyon ve istihdama katkısı güneş ve güneş enerjisini ayrıcalıklı kılmaktadır” diyen Bayraktar, kentsel dönüşüme ayrı bir paragraf açtı. Kentsel dönüşümü hızla uygulamaya almış olan Türkiye’nin, yeniden yapılaşma sürecini; enerji etkin tasarımlı, güneş odaklı binalar ve yerleşim alanları ile sürdürebilme fırsatını kaçırmaması gerektiğini ifade etti. 
Türkiye’nin güneşten elektrik enerjisi üretim potansiyelinin en az 500 bin MW olduğuna değinen Bayraktar, bunun yenilebilir enerji kaynakları içinde erişilebilir en yüksek potansiyel kaynak olduğunu belirtti. Güneşten elektrik enerjisinin en yakın takipçisinin 87 bin MW ile rüzgâr enerjisi olduğunu kaydeden Bayraktar, “Bugün itibarıyla Türkiye’nin toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün 71 bin 430 MW’a ulaştığı göz önünde bulundurulursa, ülkemizde güneş enerjisinden sadece elektrik üretme potansiyelinin önemi ve hem ülkemize hem de bölgemize sunabileceği fırsatlar daha da iyi anlaşılmaktadır” dedi.  

 “Güneşten ısı enerjisi üretimi kurulu gücünde dünya dördüncüsü Türkiye”

2014 yılı itibariyle dünyada güneşten ısı enerjisi üretiminde kurulu kapasitenin 406 bin MW’ı aştığına söyleyen Bayraktar, bu değerin dünya rüzgâr enerjsi kurulu gücü olan 370 bin MW’tan da yüksek olduğuna dikkat çekti. “Güneşten elektrik üretiminde kurulu güç 84 MW’ı henüz aşarken, ülkemiz güneş enerjisinden ısı üretilmesinde 11 bin MW kurulu güç ile dünyada dördüncü, Avrupa’da ise ikinci sırada bulunmakta ve yıllık yeni kurulum kapasitesi açısından ise Çin’in ardından dünyada ikinci sıradadır” diyen Bayraktar, dünya toplam kurulu kapasitesinden 341 TWh’lık güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesinin, 36,7 milyon TEP (ton eşdeğeri petrol) tasarrufa ve 118,6 milyon ton karbondioksit salım azaltımına eşdeğer olduğunu ve dünya genelinde 460 bin kişilik istihdam sağladığını belirtti.
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de güneşin gücünü görmeye başladığını belirten Bayraktar, “Kurulu üretim kapasiteleri ve enerjide risk teşkil eden dış bağımlılık göz önünde bulundurulursa,  belirlenen hedeflerin büyütülmesi ve verilen desteklerin artmasıyla hızlı bir büyüme içinde olan güneş enerjisi sektörünün mevcudiyeti kuvvetlenecek, teknolojik yetkinliği ve dünyada rekabet gücü daha da artacaktır” dedi. Slider Altına