Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı TurSEFF 10 Yaşında

25 Haziran 2020 Dergi: Mart-Haziran 2020

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 2010 yılında başlatılan ve bugüne kadar bin 600’den fazla projeye 650 milyon euro finansman sağlayan Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı TurSEFF, Haziran ayı itibarıyla 10. yılını kutluyor. 

Konu ile ilgili TurSEFF tarafından yapılan açıklamada; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 2010 yılında başlatılan programın Türkiye için ilklerin de bulunduğu pek çok projenin hayata geçirilmesine katkı koyduğu ve bugüne kadar bin 600’den fazla projeye 650 milyon euro finansman sağladığı belirtildi.

Bununla birlikte EBRD tarafından 26 ülkede uygulanan Sürdürülebilir Enerji Finansman Programlarının (SEFF), sağladığı danışman destekli yenilikçi finansman modeliyle ülkelerin yeşil ekonomiye geçişlerinde katalizör görevi gördüğü ifade edildi.  

Açıklamaya göre; TurSEFF ile birlikte Türkiye’de uygulanan MidSEFF ve TuREEFF gibi diğer SEFF projeleriyle yeşil yatırımlara bugüne kadar sağlanan finansman 2 milyar euroyu aştı ve toplam kurulu GES gücünün %12’si finanse edildi.

Açıklamada verilen bilgilere göre, TurSEFF’in 2010-2017 yılları arasındaki ilk iki fazı yalnızca sürdürülebilir enerji yatırımlarına yönelikti. 2010’lu yılların başında Türkiye yenilenebilir enerjide, özellikle de güneş enerjisi yatırımlarında atağa kalktı. Bu dönemde TurSEFF Türkiye’nin temiz enerji dönüşümünde çok etkili bir rol oynadı. Türkiye’nin 2014 yılında lisanssız GES’te toplam kurulu gücünün %67’si, 2015 yılında ise %61’i TurSEFF tarafından finanse edildi. 

Açıklamada 2017 yılında TurSEFF’in kapsamının genişletildiği ve kaynak verimliliği projelerinin de program kapsamında finanse edilmeye başladığı belirtildi. 

Günümüzde TurSEFF kapsamında su verimliliği, malzeme verimliliği, atık yönetimi ve sürdürülebilir enerji alanlarında yatırım yapan başta KOBI’ler olmak üzere tüm özel sektör işletmelerine ve belediyelere finansman ve teknik destek sağlanabiliyor.

Bu bağlamda belediye sektöründe 28 MW kurulu güce sahip 17 adet çöp gazı santrali projesi program kapsamında değerlendirilerek 21 milyon euro değerinde finansman sağlandı. 2017 yılı itibarıyla doğrudan belediye finansmanı başlamasıyla 19 milyon euro değerinde 24 adet elektrikli otobüsün alımı da finanse edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TurSEFF Proje Direktörü Dr. Murat Sarıoğlu, “İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin giderilmesinde KOBİ’lerin ve belediyelerin hayati bir rol oynadıklarını biliyoruz. TurSEFF, başladığı 2010 yılından itibaren sürdürülebilir enerji projelerinin tabana yayılmasında ve buradaki teknik kapasitenin gelişmesinde önemli bir rol oynayarak bugüne kadar yaklaşık 1 milyar avroluk yatırımın hayata geçmesi için 650 milyon avroluk finansman sağladı. Bu çalışmalar, ilgili bölgelerdeki diğer yatırımcılar için cesaret verici birer örnek olma özelliğine de sahip” değerlendirmesini yaptı.

TurSEFF’in kilometre taşları

 • 2010 - KOBI’ler için 200 milyon euroluk kredi ve teknik destekten oluşan projenin ilk fazı 5 anlaşmalı banka ile başladı
 • 2011 - Türkiye’nin tüm bölgelerinde kredi kullandırımı yapılmış oldu
 • 2013 - Mayıs itibarıyla finansmanına katkı sağlanan projelerin toplam kurulu gücü 138 MW oldu
 • 2013 - KOBI’ler için 325 milyon euro kredi ve teknik destekten oluşan ikinci fazı 5 banka ile başladı
 • 2014 - TurSEFF kapsamında değerlendirilen projelerin toplam karbon emisyon azaltımı 1 milyon tonu aştı.
 • 2015 - Toplam finansman 300 milyon euroyu geçti.
 • 2016 - TurSEFF’in proje finansmanı yaptığı il sayısı 54’e ulaştı.
 • 2016 - Yıl sonu itibarıyla birincil enerji tasarrufu yıllık 400.000 TEP oldu.
 • 2017 - TurSEFF’in üçüncü fazı 400 milyon euroluk banka ve leasing seçenekleriyle başladı. TurSEFF kapsamına belediyeler de alındı. Kaynak verimliliği yatırımları da uygun projelere eklendi.
 • 2017 - Toplam karbon emisyon azaltımı 2 milyon tonu aştı.
 • 2018 - Nisan ayı itibarıyla TurSEFF kapsamında 1000. proje finanse edildi.
 • 2019 - Toplam finansman miktarı 600 milyon euroyu geçti.
 • 2019 - Yenilenebilir enerji kurulu gücü 500 MW’ı aştı.
 • 2019 - Yıl sonu itibarıyla birincil enerji tasarrufu yıllık 500.000 TEP oldu.