"Türkiye’nin Geleceğini Enerji Sektöründeki İnovatif Çözümler Belirleyecek"

19 Ekim 2015 Dergi:

Büyük Kulüp Genç Girişimciler Komitesi’nin düzenlediği “Türkiye’nin Geleceğinde ENERJİ Sektörünün Yeri” Zirvesinde, enerji sektörüne getirdikleri çözüm ve yeniliklerle fark yaratan isimler buluştu. Zirvenin konuşmacıları arasında bulunan Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler, sürdürülebilir yaşamın vazgeçilmez unsurlarından olan enerji için acil çözümlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Enerji Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Türkiye ve dünyada kişi başına düşen enerji tüketimi ve ihtiyacına yönelik istatistikleri paylaşan Teksan Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler, “Ülkemizdeki mevcut enerji kaynakları ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi üretmek için yetersiz. Bugün toplam enerjimizin yüzde 70’ni ithal ediyoruz. Cari açığın büyük bir kısmı enerji ithalinden kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalar Türkiye’nin nüfusunun 2050 yılında 100 milyona yaklaşacağını gösteriyor. Enerji talebinin artışına yönelik beklentiler paralelinde enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için potansiyel enerji kaynaklarını ortaya çıkarmamız ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmamız gerekiyor. Bu noktada alternatif çözümler büyük önem taşıyor” dedi.

Türkiye’nin enerjide dışa olan bağımlılığından kurtulması için yerli sanayicilerin mutlaka Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapması gerektiğinin altını çizen Burak Başeğmezler, “Globalleşen dünyada tüm sektörlerin yoğun bir rekabet baskısı altında olduğunu görüyoruz. Bu zorlu rekabet ortamında ancak Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan şirketler ayakta kalabiliyor. Bu iki alana yapılan yatırım şirketlerin olduğu kadar ülkemizin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. Kaynakları son derece sınırlı bir sektörde hizmet veren bir şirket olarak yatırımımızın ciddi bir bölümünü Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Ar-Ge departmanımız geliştirdiği yeni ürünler ve TÜBİTAK projeleri ile ulusal Ar-Ge sıralamasında ilk 250 şirket arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Teksan Jeneratör olarak son yıllarda üzerinde en çok kafa yordukları meselelerden birinin sürdürülebilir sistemler üretmek olduğunu söyleyen Başeğmezler,“Elektrik ve ısının aynı yerde üretilmesini sağlayan ve doğru uygulanması halinde yüzde 40 varan enerji tasarrufu sağlayan kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerin sektörümüzün geleceğinde önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bu sistemlerde ilk yerli üretici olduğumuzu da gurur duyarak söylüyorum. Sürdürülebilir enerji sistemleri çözümlerimizin son örneği ise TÜBİTAK ile geliştirdiğimiz hibrit jeneratör setlerimiz. Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan hibrit jeneratör setlerimiz, değişken devirli bir motor ile güneş ve rüzgar enerjisine entegre bir şekilde kullanılma özelliğine sahip. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda sektörümüz açısından kritik önem taşıyor. Türkiye’nin enerjiyi yöneten ülkelerden biri olabilmesi için bu tarz projelere daha çok yatırım yapılması gerekiyor” diyerek konuşmasını tamamladı.