Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası: “Rüzgar yeşil enerji için esiyor”

15 Haziran 2020 Dergi:

Dünya Rüzgar Günü’nü kutlayan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, sürdürülebilir kalkınma amacıyla destekledikleri, yeşil enerji için önemli bir kaynak olan rüzgar santrallerinin portföylerindeki payının giderek arttığını belirtti. 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü’nü kutlayarak “Finanse ettiğimiz rüzgar enerjisi santralleri ile ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine katkıda bulunuyoruz” dedi. 

Türkiye’de halihazırda faaliyette olan rüzgar enerjisi santrali (RES) kurulu gücünün yaklaşık yüzde 13’ünün kredilerinin Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından tahsis edildiğine dikkat çeken Öztop, “1975’ten bugüne kadar Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için çalışan Bankamız, bu doğrultuda doğanın ve kaynakların korunmasını temel prensip olarak benimsemiştir. Finanse ettiğimiz her yatırımda, yatırım konusu ve tutarından bağımsız olarak uluslararası standartlar ile uyumlu şekilde çevresel ve sosyal risk değerlendirme çalışması yapıyoruz. Bu çalışma neticesinde gerekli aksiyonları belirliyor ve hayata geçmesini sağlıyoruz. Bankamızın kredi portföyünün yüzde 54’ünü yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri oluşturuyor. Burada yeşil enerji için güçlü bir kaynak olan rüzgar enerjisi santrallerinin payı ise yüzde 27. Giderek gelişen bu alanın gelecek yıllarda daha da güçleneceğini tahmin ediyoruz” dedi.

500’e yakın yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projesine destek
31 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kurulu gücü yaklaşık 3.639 MW olan 476 adet yenilenebilir enerji yatırım projesine yaklaşık 11 milyar 697 milyon TL tutarında kredi sağladıklarını söyleyen Öztop, yaklaşık 2 milyon konutun ihtiyacı kadar temiz enerji üretimi sağladıklarını aktardı. “Bu yatırımlar ile iklim değişikliyle mücadelenin yanı sıra kentsel hava kalitesinin iyileştirilmesine de katkı sağlıyoruz” diyen Öztop, rüzgar santrallerinin artan bir ivmeyle enerji üretimine katkıda bulunduğuna değindi.

Yıllık 200 bin haneye rüzgar enerjisi sağlıyoruz
Öztop, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından finanse edilmiş ve üretime geçmiş RES tesislerinden yıllık ortalama 600 milyon kWh temiz ve yenilenebilir enerji elde edildiğini ve böylece yaklaşık 200 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacının karşılandığını ifade etti. Öztop’un verdiği bilgilere göre Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, bugüne kadar 991 MW kurulu güçte 32 RES tesisinin projelerini değerlendirdi. Bankanın yenilenebilir enerji portföyünün yüzde 27’sini oluşturan RES projelerinin toplam kurulu gücü 209 MW’a tekabül eden 9 tesisi üretime başladı.

Halen 595 MW kurulu güce sahip 5 RES projesinin ise değerlendirmesinin devam ettiğini aktaran Öztop “Çok yakın zamanda Muğla’da 28 MW’lik Gökzirve RES, Balıkesir’de 24 MW’lik Çaypınar RES için anlaşmalarımızı yaptık. Bankamızın uzmanlığı ve itibarı sayesinde sağladığı uluslararası kaynaklarla sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına devam edeceğiz. Rüzgar yatırımlarına yönelik uluslararası kaynakların ve yatırımcı ilgisinin gelecek yıllarda çok daha artacağı inancındayım” diye konuştu.