Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Sertifikalandırma ve Ticaret Sistemi Nasıl Olmalı?

17 Ağustos 2020 Dergi: Temmuz-Eylül 2020

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Sertifikalandırma ve Ticaret Sistemi Nasıl Olmalıdır?” başlıklı webinar özet raporu yayımlandı.

Rapora göre, tüketicilerin yenilenebilir enerjiyi piyasadan veya tedarikçilerden satın alabilecekleri ayrı bir ürün olarak talep etmeleri giderek yaygınlaşıyor. Özellikle çok uluslu ve yaygın tedarik ağına sahip şirketler başta olmak üzere şirketler kesimi, sürdürülebilirlik taahhütleri kapsamında elektrik tüketimlerini yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya önem veriyor. Enerji üreticileri ve tedarikçileri için de şirketlere yenilenebilir enerji satışının alternatif bir iş alanı haline geldiği belirtilen Raporda, şirketlerin enerji piyasalarından veya uzun vadeli alım anlaşmalarıyla yenilenebilir enerji almayı taahhüt etmelerinin, kamu teşviklerinin giderek azaldığı pazarlarda yenilenebilir enerji yatırımlarını ve finansmanını kolaylaştıran bir unsur olarak öne çıktığı ifade ediliyor.

Rapora göre mevcut durumda Türkiye’de tüketicinin yalnız yenilenebilir enerjiden oluşan üretim portföyü olan elektrik üreticileri ile ikili anlaşma kapsamında yenilenebilir enerji satın alması mümkün, ancak satın alınan enerjinin yenilenebilir enerji olarak tescillenmesine yönelik bir mekanizma ihtiyacı saptanıyor. Yenilenebilir enerji tüketiminin belgelenebilmesinin yanı sıra, esnek bir şekilde alım satımı olanağı geliştirilmesi ihtiyacı da ifade ediliyor. Raporda bununla birlikte bir süredir ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen araştırmalar, 2019 yılından itibaren başlayan yenilenebilir enerji tarifesi çalışmaları ve geçen günlerde görüşe açılan Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) yönetmelik taslağı ile birlikte Türkiye’de de yenilenebilir enerji tedariği için altyapı oluşmaya başladığı ifade ediliyor.

Raporda verilen bilgilere göre; SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, bu kapsamda 2020 yılı içinde yenilenebilir enerjinin özel bir ürün olarak tedariğine ilişkin alternatiflerin ortaya konulmasını ve yenilenebilir enerjiye has bir ticaret platformu oluşturulmasına yönelik potansiyeli irdelemeyi amaçlıyor. Projenin ilk toplantısı 12 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirildi ve özet raporu SHURA web sitesinde yayımlandı. Yuvarlak masa toplantısı olarak yapılan etkinlikte enerji talep eden şirketler, yenilenebilir enerji üreticileri, enerji tedarikçileri, sektör kuruluşları, ticaret platformları, sertifikasyon kuruluşları ve ilgili kamu kurumlarından katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Raporda “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Sertifikalandırma ve Ticaret Sistemi Nasıl Olmalıdır?” başlıklı webinar etkinliğinin de bu proje kapsamında 27 Temmuz’da düzenlendiği ve proje etkinlikleri sonrasında SHURA’nın yenilenebilir enerjinin özel bir ürün olarak tedariğinde mevcut durumun ve paydaşların önerilerinin değerlendirildiği bir sonuç raporu hazırlamayı planladığı ifade ediliyor.

“Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Sertifikalandırma ve Ticaret Sistemi Nasıl Olmalıdır?” başlıklı webinar özet raporuna, görsel sunum yapan katılımcıların sunumlarına ve seminerin video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.