Türkiye'de Yenilenebilir Enerji: Potansiyel Risklerin Farkına Varmak ve Riskleri Azaltmak Webinarı Yapıldı

07 Mayıs 2021 Dergi:

Türkiye, Marmara Denizi ve Ege Denizi’nde önemli bir açık deniz rüzgâr potansiyeline sahiptir. Ayrıca güneş, hidro ve jeotermal yatırımlar için uygun koşullar sağlar. Türkiye’deki yenilenebilir enerji yatırımcılarına genel bir bakış sunmayı hedefleyen web semineri, 6 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. Türkiye’de yenilenebilir enerjiler alanında iş yapmanın genel çerçevesi ve yürürlükteki destek programlarının ana hatlarıyla ele alındığı etkinlikte, yatırımın korunması ve anlaşmazlıkların çözümüne de değinildi.

Clyde & Co ve Çetinkaya hukuk firmalarının ortaklaşa düzenlediği webinar programında; Clyde’ın Tahkim Grubu’ndan Georg Scherpf ve Çetinkaya’nın ortaklarından Orçun Çetinkaya, moderatör olarak görev aldı. Turcas Petrol A.Ş. CEO’su Batu Aksoy, DÜRED (Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Derneği) Başkanı Dr. Murat Durak, Çetinkaya ortaklarından Özgür Altıntaş, Nordex Enerji A.Ş. Başkan Yardımcısı Habib Babacan, Clyde & Co şirketinden Anna-Sophie Waldmann ve Dilara Kamphuis ile YILSAN Yatırım Holding A.Ş. Genel Müdürü Volkan Öztürk etkinliğe konuşmacı olarak katıldı.

Batu Aksoy’un “Türkiye’de Enerji Görünümü” başlıklı sunumunun ardından 5 Nisan 2021 tarihinde, merkezi Ankara’da kurulan Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Derneği’nin Başkanı Dr. Murat Durak, derneğin kuruluş amacını “Türkiye’de deniz üstü rüzgar enerjisi kurulumlarını geliştirmek üzere marin ve enerji sektörlerini işbirliği yapmak üzere bir araya getirmek” şeklinde açıkladı ve Avrupa’da deniz üstü rüzgâr enerjisi kurulumları konusunda ülkelerin genel konumlarından bahsetti.

Dr. Durak, Türkiye için 9 m/s rüzgâr hızı potansiyeli ile Kuzeybatı Ege başta olmak üzere 7-8 m/s rüzgâr hızı potansiyeli ile Karadeniz ve Marmara denizleri, sahillerinin deniz üstü rüzgâr santrali kapasitesi hakkında bilgi verdi, geleceğe yönelik şunları söyledi: “Şimdiye kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan açıklanan net bir hedef yok; ancak Danimarkalı danışmanlarla bazı çalışmalar devam ediyor. DÜRED, 2023’te ETKB’nin yeni bir açık deniz ihalesi açacağına inanıyor. Ege bölgesindeki birçok liman idaresi, açık deniz WTG üretim limanı olmak için fizibilite çalışmaları hazırlamaktadır. DÜRED, Türkiye’de açık deniz rüzgâr enerjisini teşvik etmeye çalışıyor. Derneğin amacı, açık deniz rüzgâr enerjisi için kamusal faaliyetler geliştirmektir.”

Özgür Altıntaş, “Yenilenebilir Enerji için Yasal Çerçeve” başlıklı sunumunda, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası, YEKA, YEKDEM, enerji pazarını düzenleyici otoriteler ve mevcut tarifeler hakkında bilgi verdi. 

Habib Babacan, “Türkiye Rüzgâr Enerjisi Pazarına Bakış ve 2019&2020 Nordex’in Türkiye Deneyimi” başlıklı sunumunda, Tarife Garantisi Sisteminin 31 Aralık 2020’de sonlanmasının ardından başlayan yeni dönem tarife ile ilgili detaylı bilgilere yer verdi.

Babacan; 2019-2020 dönemi Türkiye’deki faaliyetlerini şöyle özetledi: “2019’da 21 farklı anlaşma imzalandı, altı ay gibi bir süre içinde 1200 MW ile Nordex için ABD’den sonra ikinci ülke Türkiye oldu. Ağustos-Kasım 2020 arasında 18 projede aynı anda hizmete alındı. 2020’de Nordex Türkiye Akademi & Lojistik Merkezi, bir önceki yerinden ve Biggest Academy Global’den dört kat daha büyük bir alana sahip olacak şekilde İzmir’e taşındı. Nordex Türkiye için 2020’de Türkiye’deki varlığından bu yana gelmiş geçmiş en yüksek gelir elde edildi. 2020’de 107 yeni türbin tesisi de gerçekleşti ve 2021 için 180 yeni türbin tesisi bekleniyor.”

Anna-Sophie Waldmann, Dilara Kamphuis, “Deniz Üstü Tesislerin Kurulumunda Hukuki Sorunlar” başlıklı sunumunda; mücbir sebepler, yükümlülükler, tazminatlar ve üst sınırları, garantiler, riskler (dış hava koşulları, zemin vb), çeşitli prosedürler, sigorta gibi yasal mevzuata ve hukuka dair konulara yer verdi.

Georg Scherpf, “Anlaşmazlıkları Çözme ve Yatırımları Koruma” başlığı altında yatırımlarla ilgili ilave hukuki bilgiler verdi. 

Kapanış konuşmasını ise “10 Yılda Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları” başlığı ile Volkan Öztürk yaptı.Slider Altına