Türk-Alman İşbirliğinde Yenilebilir Enerjiye Büyük Yatırım

12 Ekim 2018 Dergi:

Geleceğin enerji kaynağı olarak görülen yenilenebilir enerji alanında Çataklı Enerji, Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie ve Valentin Software işbirliğinde uzman personelin yetiştirilmesine yönelik çalışma başlatıldı. 2018 yılı itibari ile başlatılan çalışma, Fotovoltaik Sistemlerin günümüzdeki etkilerinin tespit edilmesi ve geleceğe yönelik tasarımlarına yönelik eğitimleri içeriyor. Türkiye ve Almanya Şebeke Bağlantıları ve Fotovoltaik Sistemleri Projesi kapsamında öğretim görevlilerine eğitmen eğitimi verilerek onların da üniversitelerde öğrencilerini seminer ve dersler yoluyla konu hakkında bilinçlendirilmeleri amaçlanıyor.

Projenin diğer bir amacı ise eğitmen eğitimi almış öğretim görevlilerinin Esnaf Odaları ile birlikte seminerler düzenleyerek güneş enerjisi santrallerinin şebekeye bağlantıları ve tasarımları konusunun geniş kitlelere yayılmasının sağlanmasıdır.

2018 yılı başında projenin ilk ayağında 10 Üniversite‘de 20 öğretim görevlisine 3 günlük eğitim düzenlendi.  27-29 Nisan tarihlerinde Antalya’da 19 Dağıtım Şirketinin, EPDK ve TEİAŞ’ın katılımıyla “Türkiye’de Şebekeye Bağlı Güneş Enerjisi Santrallerinin Uygun Şebeke Bağlantısı için Dağıtım Şirketlerinin Bilgilendirilmesi” konu başlıklı eğitim gerçekleştirildi.

Bu yılın Eylül ayı içerisinde ise İstanbul, Amasya, Kocaeli, Kütahya, Lefkoşe, İzmir ve Eskişehir’de Esnaf odaları iş birlikleri ile eğitimler gerçekleştirilecek.

Yenilenebilir enerji alanının genişlemesinin iklimin korunmasına ve birçok yeni iş alanlarının açılmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.Slider Altına