Header Reklam
Header Reklam

TSE’den Northel’e uluslararası belge verildi

28 Mart 2018 Dergi: Mart-Nisan 2018

Northel Elektromekanik tarafından yüzde 100 yerli teknoloji, tasarım ve tümü yerli hammadde kullanılarak üretilen 0,3 MW gücündeki POYRA P36/300, TS EN 61400-1 ve 22 belgesini alan ilk milli rüzgâr türbini oldu. RTP 01/01 numaralı belge ile ilk milli ve yerli rüzgâr türbini belgelendirilirken, proje sürecinde TSE ninde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olması sektör tarafından heyecan ile karşılandı. Böylece, IEC, DIN, ISO gibi uluslararası normlar ile denklik sağlanmış oldu.

 Türbin ile birlikte TSE'de akredite oldu

 2016 yılının ilk çeyreğinde başlayan belgelendirme sürecinde türbinin tüm parçalarının tek tek onaylandığını belirten Northel Elektromekanik Baş Tasarımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Yalçın, "Bir ülkede tasarlanan ve üretime hazır duruma getirilen ürünler o ülkenin ulusal belgelendirme kurumları tarafından tasarım ve üretim sırasında belgelenmişse o ürün millidir. Bunun dışındaki üretimler lisansla üretilen yerli üretimlerdir. Bu amaç doğrultusunda belgelendirme kurumlarımız belgelendirme yapacakları konularda uluslararası akredite olmalıdırlar. Milli belgelendirme kurumlarımızdan Türk Loydu’ndan sonra Türk Standartları Enstitüsü de bu süreç sonunda TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

 

 Slider Altına