Trina Solar Europe Bifasiyal PV Modüller için Kapsamlı Bir Kılavuz Yayımladı

17 Eylül 2022 Dergi:

Trina Solar Europe, iki yüzeyli (bifacial) modüllerle PV sistem tasarımı hakkında kapsamlı bir kılavuz yayımladı. Avrupa örnek olay incelemelerini içeren bu kapsamlı kaynağı indirmek ve kullanmak ücretsiz.

Küresel PV ve akıllı enerji toplam çözüm sağlayıcısı öncü kuruluşlardan Trina Solar Co. Ltd., yatırımcılar, kamu hizmetleri, IPP, proje geliştiricileri ve tasarım yapmak isteyen EPC şirketleri için yararlı bir kaynak yayınladı: "Bifasiyal Sistem Tasarımı için Nihai Kılavuz" (The Ultimate Guidebook for Bifacial System Design). Bu kılavuz Trina Solar web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Şirketin endüstri uzmanlığının kanıtı olan rehber kitap, karmaşık güneş PV tasarımı alanına kısa ama kapsamlı bir bakış olanağı sağlıyor. İki yüzeyli modüllerin hem izleme sistemleri hem de sabit yapılarla sistem tasarımını nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen şirketler için yararlı olacaktır. Kılavuz kitap, iki yüzeyli teknolojiyi anlamak isteyenler ve gelecek PV projelerini benimsemeyi düşünenler için zengin bir bilgi haznesi sunuyor. Verimi en üst düzeye çıkarmak ve seviyelendirilmiş elektrik maliyetini (LCOE) minimumda tutmak dahil olmak üzere iki yüzeyli projelerin tüm yönlerini kapsıyor.

Geliştirme ve tasarım

Bilhassa bifasiyal modüllerin güç çıkışı ve verimliliğinin modellenmesi ve hesaplanması, tek yüzlü modüllerinkinden çok daha zordur. Bu faktörlere ilişkin bulgular kapsamlıdır, ancak ayrıntılı olarak özümsenebilir. Çıkış ve verimlilik hesaplamalarının ön tarafın güneş ışınımına dayandığı tek yüzlü modüllerin aksine, iki yüzeyli modüllerde, çeşitli faktörlere dayanan arka tarafın performansı da hesaba katılmalıdır. Bu faktörler arazi, zemin yansıtma, çevresel koşullar ve değerlendirilmesi gereken montaj yapısını içerir. Kılavuz kitap, optimum sistem tasarımını belirlemek için bu faktörlerin analize nasıl dahil edileceğine dair Trina Solar'ın bulgularını gösterir.

PV uygulamasının maliyeti ve performansı büyük ölçüde gerçek modüller dışındaki bileşenlere bağlı olduğundan, Trina Solar'ın kılavuz kitabı bu alt sistemleri de yakından incelemektedir. Kurulum ve bileşen kullanımının modül performansını nasıl etkileyebileceği dikkate alınarak, inverter konfigürasyonu, montaj bileşenleri ve akıllı izleme teknolojisinin potansiyel faydası gibi faktörler de tartışılmaktadır.

Avrupa'dan vaka çalışmaları

Trina Solar, gerçek dünya uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılayan PV mühendislik çözümlerine kendini adamıştır; bu nedenle şirket, gerçek çalışma koşullarında izleyiciler ve sabit yapılarla iki yüzeyli sistemlerinin performansını değerlendirmek için iki vaka çalışması yürütmüştür. Güney Avrupa'dakiler gibi yüksek miktarda güneş ışınımına sahip iklimlerde hangi sistemin en etkili olduğunu analiz etmek için İspanya'da bir vaka çalışması yapıldı. Diğer çalışma ise, Orta Avrupa gibi daha az güneş ışınımı olan bölgelerde sistem etkinliğini değerlendirmek için Almanya'daydı.

Yalnızca tasarım optimizasyonu ve modül verimliliği gibi mühendislik konuları değerlendirilmekle kalmadı, aynı zamanda iç getiri oranı (IRR), sermaye harcamaları (CAPEX) ve operasyonel harcamalar (OPEX) gibi ekonomik faktörler de değerlendirildi. Eksiksiz bulgular kılavuz kitapta sunulmaktadır ve hangi iki yüzeyli modül çözümünün kendi uygulamaları, ortamları ve bütçeleri için en iyi sonucu vereceğini düşünen şirketler için son derece faydalıdır.

Trina Solar Avrupa Başkanı Gonzalo de la Viña kılavuz ile ilgili şunları söyledi: "Trina Solar, PV endüstrisinin ön saflarında yer alıyor, bu nedenle kurulan her modülün ve tüm sistemin performansını optimize etmenin önemini görebiliyoruz. Bifasiyal modül teknolojisini operasyonlarına uygulamak isteyenlere bulgularımızı göstermek için sabırsızlanıyoruz. Bu nedenle kılavuzu oluşturduk ve ücretsiz olarak kullanıma sunuyoruz. Trina Solar, hem verimlilik hem de fizibilite göz önünde bulundurularak tasarlanmış yenilenebilir enerji çözümleri sağlamanın öneminin farkındadır. Şirket ayrıca gerçek dünyadaki uygulama hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sunmaya çalışıyor ve "Bifasiyal Sistem Tasarımı için Nihai Kılavuz" bu amaca ulaşmak için uzun bir yol kat ediyor. Bifasiyal PV uygulamasını düşünen kuruluşlar, bu son derece değerli ücretsiz kaynağın içgörülerinden yararlanacaktır.

Kılavuz kitap, https://bit.ly/3DccO0l  adresinden ücretsiz olarak indirilebilir.


Etiketler


Slider Altına